Harjoitustyön nimi

Tietokannan rakenne

Tietokannan ER-kaavio. Kuvan voi Erkasta tallentaa suoraan PNG-muotoon (File|Export to PNG)

Relaatiot

Tietokannan relaatiot. Kuvan voi Erkasta tallentaa suoraan PNG-muotoon (File|Export to PNG)

Relaatioiden luominen


Tähän SQL-lauseet joilla tietokanta luodaan, myös DROP-lauseet. Kopioi Erkasta.

Testidata


Tähän SQL-lauseet joilla lisäsit testidatan. Ei tarvita jos syötit testidatan käsin. Ei tarvita vielä suunnitelmassa.

Kyselyt


Tähän kyselyjä vastaavat SQL-lauseet. Ei tarvita vielä suunnitelmassa.

Kommentit

Harjoitustyön tekemiseen kului N tuntia.

Harjoitustyön tekemisessä koin ongelmaksi ...

Harjoitustyössä oli hyvää ...