Harjoitustyö

Opintojaksolla jokainen osallistuja tutustuu valitsemansa kunnan ja/tai oppilaitoksen opetussuunnitelmaan sekä mahdolliseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmaan/strategiaan. Näiden dokumenttien pohjalta selvitetään tietotekniikan opetuksen ja opetuskäytön tila valitussa oppilaitoksessa. Tarvittaessa kysytään lisäselvitystä oppilaitoksen rehtorilta ja/tai opettajilta. HUOM! Hyvin harvoin pelkistä dokumenteista saa laadukasta selvitystä aikaan, joten lisäselvityksen tekeminen sähköpostilla/puhelimella/tapaamisella on siis useimmiten tarpeen.

Selvityksen kohteeksi sopii mikä tahansa oppilaitos perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen, mutta suositeltavaa on tehdä oma harjoitustyö eri oppilaitoksen ja kunnan osalta kuin muut (aiheen varauslista Moodlessa, kirjaa oma aiheesi listaan 12.9. mennessä).

Selvitystyöstä kirjoitetaan raportti ja lopuksi tuotokset koostetaan ryhmissä, jotta saadaan laajempi kuva tietotekniikan roolista opetuksessa. Valmiissa raportissa (noin 5-10 sivua) tulee siis olla selvitys tietotekniikan opetuksen tilasta itselle valitun oppilaitoksen osalta sekä kyseisen oppilaitoksen ratkaisujen pohtimista koonneissa ja yhteenvedossa esille tulleisiin muiden koulujen tilanteisiin sekä valtakunnallisiin määrityksiin ja suosituksiin nähden. Raportissa saa olla myös muita omia pohdintoja aiheeseen liittyen.

Harjoitustyössä tulee selvittää ja raportoida vähintäänkin seuraavat osa-alueet (huomioi myös aloitusluennolla esille tuodut asiat):

Harjoitustyön selvityksen (oman oppilaitoksen tilanne) tulee olla valmis ennen koontitilaisuuksia, eli viimeistään 4.10. mennessä. Lopullinen harjoitustyön raportti (jossa mukaan lisätty koonneista, yhteenvedosta ja kurssin taustamateriaaleista esille nousseet pohdinnat ja vertailut) tulee palauttaa Moodleen viimeistään 23.10. mennessä.

Harjoitustyön voi tehdä joko yksin tai pareittain. Parityö on suositeltavaa.

Koontitilaisuudet

Harjoitustyön pohjalta kootaan yhteen tulokset eri osa-alueista kouluasteittain. Koonti tapahtuu pienryhmissä 5.10. ja 6.10. Ryhmissä oleellisista kysymyksistä keskustellaan ja kirjataan niistä nousseita ajatuksia ylös. Tämän jälkeen tulokset kootaan yhteen kurssin lopputilaisuudessa 13.10.

Etenkin koontilaisuuksiin, ja mielellään myös kurssin loppuyhteenvetoon, jokaisen olisi toivottavaa päästä fyysisesti paikan päälle (myös etäopiskelijat, jos mahdollista).

Niille opiskelijoille, jotka eivät kuitenkaan pääse koontitilaisuuksiin paikalle, järjestetään oma etäkoontiryhmä, joka toimii etänä reilun viikon ajan ennen varsinaisia koontitilaisuuksia.

Ohjaus

Harjoitustyön laatimisen tueksi on tarjolla ohjausta luennoitsijan työhuoneessa Ag C522.3 (sovi aika etukäteen sähköpostilla) sekä sähköpostilla antti.j.ekonoja@jyu.fi.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiea261/harjoitustyo/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2016-09-28 09:11:33
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta