React

Katso Esimerkki

Katso Esimerkki lomakkeista ja validoinnista

React on Facebookin ja Instagramin Javascript-kirjasto käyttöliittymien tekemiseen. kts. Why React?

Kannattaa katsoa seuraavat videot:

Reactin perusteet käsitellään hyvin ja selkeästi Learning React.js: Getting Started and Concepts-tutoriaalissa.

JSX

Hello world

Yksinkertaisimmassa React-ohjelmassa liitetään html-dokumenttiin react-kirjasto, JSXTransformer-kirjasto ja kirjoitetaan script-elementin sisään oma yksinkertainen komponentti ja renderoidaan se. Huom. script-elementin type-attribuutin arvon on oltava text/jsx.

kts. Getting Started ja tutorial

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Hello World</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.2.min.js"></script>
  <script src="https://fb.me/react-0.14.8.js"></script>
  <script src="https://fb.me/react-dom-0.14.8.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/babel-core/5.8.23/browser.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="main"></div>
  <script type="text/jsx">
// yksinkertainen komponentti, joka palauttaa tekstikappaleen jossa lukee haluttu nimi  
// komponentille annetut parametrit löytyvät this.props-objektista
var HelloWorld = React.createClass({
 render: function() {
  return (
   <p>
    Hello {this.props.name}!
   </p>
  );
 }
});
// näytetään main-tunnisteella varustetun lohkon sisällä edellä luotu oma komponentti
// esitettävä nimi annetaan attribuuttina
 ReactDOM.render(
  <HelloWorld name="Tommi" />,
  document.getElementById('main')
 );
  
  </script>
 </body>
</html>
    

React-komponentit

react ja silmukat

Reactin JSX-koodiin ei voi kirjoittaa kuin React-elementteja, html-elementtejä ja {}-sulkujen sisään funktiokutsuja tai laskutoimituksia ja muuttujien nimiä. Jos on tarve käyttää for-looppia tai muita vastaavia rakenteita on nämä suoritettava erikseen. Sisäkkäisten for-looppien tapauksessa on toinen looppi piilotettava erilliseen funktioon tai komponenttiin

Allaolevaa esimerkkiä voi kokeilla pääteohjausmallissa.

var Test = React.createClass({
 render: function(){
  var taulukko = ["foo", "bar", "foobar", "barfoo"];
  var taulukko2 = [1, 2, 3, 4];
  var aputaulukko = [];
  // JSX-koodissa voi olla vain funktiokutsuja tai muuttujia
  // tässä tapauksessa taulukko[i] kelpaa hyvin <li></li>-rakenteen sisään
  // muista antaa jokin uniikki avain jokaiselle riville
  for(var i=0;i<taulukko.length;i++) {
     aputaulukko.push( <li key={i}>{taulukko[i]}</li> );        
  }
  
  aputaulukko = [];
  // entä jos on kaksi for-looppia?
  // tulostetaan sisempään listaan kaikki saman taulukon alkiot  
  // toinen for-looppi on piilotettava toiseen funktioon
//  for(var i=0;i<taulukko2.length;i++) {
//    aputaulukko.push( apufunktio(taulukko2[i], taulukko) );        
//  }
  // sama kuin edellä mutta käyttäen toista react-komponenttia
  for(var i=0;i<taulukko2.length;i++) {
    aputaulukko.push( <Apuluokka key={i} taulukko={taulukko} ulompi={taulukko2[i]} /> );        
  }
  
  return (
   <ul>
   { aputaulukko }
   </ul>
  ) 
  /* tämä ei toimi vaan tulee unexpected token -virheilmoitus
    return (
   <ul> {
    for(var i=0;i<taulukko.length;i++) {
       aputaulukko.push( <li>{taulukko[i]}</li> );        
    }}
   </ul>
  ) 
*/  

 }
});

// tekee saman asian kuin alempana oleva apufunktio
var Apuluokka = React.createClass({
 render: function(){
  var aputaulukko = [];
  for(var i=0;i<this.props.taulukko.length;i++) {
    aputaulukko.push( <li key={i}>{this.props.taulukko[i]}</li> );        
  }
  return (
   <li>
   {this.props.ulompi} 
     <ul>
        { aputaulukko }
     </ul>
   </li>
  )


 }
});


 
// tekee sisemmän for-loopin, parametrina tuodaan ulomman listan teksti ja sisempään
// listaan vaadittava taulukko
function apufunktio(sarake, taulukko) {
  var aputaulukko = [];
  for(var i=0;i<taulukko.length;i++) {
    aputaulukko.push( <li key={i}>{taulukko[i]}</li> );        
  }
  return (
   <li key={sarake}>
   {sarake} 
     <ul>
        { aputaulukko }
     </ul>
   </li>
  )

}


Lisätietoa

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiea2120/luennot/react/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2017-11-14 17:46:55
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta