Document Object Model (DOM)

Luentoesimerkki

DOM on standardi, jonka avulla voidaan manipuloida dynaamisesti XML- tai HTML-dokumenttien dokumenttipuuta.

JavaScriptin ja DOM-rajapinnan avulla voidaan muokata dokumenttipuuta.

Hyvä rakenne - otsikkotasot löytyvätHuono rakenne - ei otsikkotasoja ja liian syvä Xetor-ohjelman rakennenäkymä

Kukin elementti ja teksti muodostavat dokumenttipuuhun Node-tyypin olion. DOM:in tarjoamia attribuutteja ja metodeja voi tarkastella Firefoxissa DOM-työkalulla Tools|Web developer|DOM.

Käsitteitä

vanhempi-, äiti- tai isäelementti (engl. parent)
elementti, jonka sisällä ko. elementti välittömästi on.
lapsielementti (engl. child)
välittömästi ko. elementin sisällä oleva elementti
jälkeläinen (engl. descendant)
ko. elementin sisällä oleva elementti
esivanhempi, esiisä (engl. ancestor)
elementti, jonka jälkeläinen ko. elementti on
sisarelementti (engl. sibling)
elementit ovat sisaret, jos niillä on yhteinen vanhempielementti
edeltävä/seuraava sisarelementti (engl. preceding/following sibling)
edeltävä elementti on dokumenttipuussa ennen ko. elementtiä, seuraava on sen jälkeen

Elementtien hakeminen

Elementtien lisääminen ja poistaminen

Elementtien arvot

Huomattavaa

Lisätietoa

vanha luentomalli

malli.js

Vanha DOM-luento

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiea2120/luennot/dom/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2017-09-19 11:33:33
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta