Python perusteet ja CGI-ohjelmointi

Näissä tehtävissä tutustutaan Pythonin ja CGI-ohjelmoinnin perusteisiin.

Halavassa, Jalavassa ja

users.jyu.fi-palvelimessa on käytössä Python 2.7. Tämän tehtävän tekemisen apuna kannattaa käyttää seuraavia dokumentteja:

Opettele käyttämään myös Pythonin komentotulkin help-komentoa.:

[tjlahton@halava ~]$ python
Python 2.4.3 (#1, Jun 11 2009, 14:09:37) 
[GCC 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-44)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> help
Type help() for interactive help, or help(object) for help about object.
>>> import cgi
>>> help(cgi)
Help on module cgi:

NAME
  cgi - Support module for CGI (Common Gateway Interface) scripts.
...
...
...

Hello World

Käy ensimmäisenä läpi Python 2.7 tutoriaali.

 1. Luo haluamallasi editorilla hello.cgi-tiedosto ja tallenna se W-asemasi juureen cgi-bin/-kansioon.

  Huomaa, että käyttämäsi editorin täytyy osata tallentaa tekemäsi tiedosto käyttäen unix-muotoisia rivinvaihtoja eikä windows-muotoisia. Notepad++ näyttää ikkunan alalaidassa rivinvaihtojen tyypin ja sen voi vaihtaa valinnalla Edit|EOL Conversion|Unix/OSX Format.

 2. Notepad++:ssa kannattaa myös muistaa valita käytetty kieli (Python) Language-valikosta, koska Notepad++ ei suoraan .cgi-tiedostopäätteestä pysty sitä päättelemään.
 3. Luo kansio tarvittaessa. HUOM! Kansion täytyy ehdottomasti olla w:\cgi-bin eikä mikään muu. kts. CGI/SSI-tekniikat users.jyu.fi-palvelimella
 4. Kopioi ohjelmasi pohjaksi seuraava koodi:
  #!/usr/bin/python
  # -*- coding: utf-8 -*-
  
  print u"Hello world"
  

  Huom! Merkitse aina kaikki merkkijonot unicode-merkkijonoiksi u-etuliitteellä

 5. Kokeile ohjelman toimintaa komentorivillä jalava/halava-koneessa.

  Putty-pääteohjelmassa voit kopioida tekstiä leikepöydälle maalaamalla tekstin hiiren vasemmalla painikkeella. Liittäminen tapahtuu hiiren oikealla painikkeella tai SHIFT-INSERT-näppäinyhdistelmällä.

  Toimiakseen ohjelma vaatii suoritusoikeuden (execute) kaikille käyttäjille. Lisäksi ohjelman ryhmän (group) täytyy olla users

  [tjlahton@halava cgi-bin]$ chmod a+x hello.cgi
  [tjlahton@halava cgi-bin]$ chgrp users hello.cgi
  [tjlahton@halava cgi-bin]$ ls -al hello.cgi
  -rwxr-xr-x. 1 tjlahton users 3777 Feb 5 09:59 hello.cgi

  Cgi-ohjelmaan sekä samaan kansioon EI SAA olla kirjoitusoikeutta muilla kuin käyttäjällä itsellään.

  Jos edellämainitut asiat ovat kunnossa voit kokeilla suorittaa ohjelmasi:

  [tjlahton@jalava cgi-bin]$ ./hello.cgi 

  Seuraava virhe tarkoittaa, että rivinvaihdot ovat DOS-tyyppisiä vaikka pitäisi olla Unix-tyyppisiä:

   usr/bin/python^M: bad interpreter: No such file or directory

  Varmista, että editorisi käyttää unix-tyylisiä rivinvaihtoja. Visual Studio Codessa rivinvaihto näkyy alalaidan statusbarissa joko muodossa CRLF tai LF. Oikea muoto on LF.

  Varmista myös, että tiedostosi alussa ei ole UTF-8:aan liittyvää BOM-merkintää. Seuraava virhe yleensä vihjaa, että tiedoston alussa on BOM:

  Exec format error. Binary file not executable.

  less-komennolla on helppo tarkistaa onko tiedoston alussa BOM:

  BOM

Hello world -selaimessa

Edellä toteutettu hello world -ohjelma toimii komentoriviltä mutta sitä ei voi vielä käyttää selaimella. Toimiakseen oikeana CGI-ohjelmana täytyy ohjelman tuottaa HTTP-protokollan edellyttämät tulosteet.

Muuta ohjelma seuraavanlaiseksi:

Ensimmäisenä rivinä on unix-ympäristön edellyttämä shebang-rivi, joka kertoo mistä käytettävä tulkki löytyy. Toinen rivi on vasta varsinaisesti python-kieltä ja kertoo millä merkistöllä ohjelmakoodi on kirjoitettu. Käytä aina UTF-8-merkistöä.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

# import-komennolla voidaan ladata käyttöön kirjastoja
import cgitb
# seuraava rivi aktivoi cgitb-kirjaston, joka osaa heittää virheilmoitukset www-sivulle
# näkyville. Ilman tätä virheet menevät www-palvelimen lokiin jonne ei tavallisella
# käyttäjällä ole pääsyä. Tämä ei kuitenkaan auta jos content-type-otsake on väärin...
# Jos testaa ohjelmaa komentoriviltä niin seuraava rivi kannattaa kommentoida pois käytöstä
cgitb.enable(format="text")
# Jos sovelluksesi tuottaa html-koodia eikä plaintextiä niin edellinen rivi on hyvä olla muodossa
# cgitb.enable()

# http-protokolla edellyttää vähintään content-type-otsaketta, jossa kerrotaan
# mikä on kyseisen sivun/dokumentin/tiedoston MIME-tyyppi ja tiettyjen tyyppien
# yhteydessä mikä on käytetty merkistö
# HTTP-otsakkeiden jälkeen tulee tyhjä rivi, jonka jälkeen alkaa varsinainen
# dokumentti. Tässä tapauksessa tuotetaan pelkkää tekstiä
# Pythonissa voi tulostaa monen rivin merkkijonoja """ """ -merkintöjen välissä
print u"""Content-type: text/plain; charset=UTF-8

Hello world!
"""

Jos ohjelmasi toimii moitteetta komentoriviltä voit kokeilla sitä nyt selaimella osoitteesta:

http://users.jyu.fi/~omatunnus/cgi-bin/hello.cgi

Jos ohjelma ei toimi selaimella eli saat server errorin niin tarkista tietohallintokeskuksen ohje CGI/SSI-tekniikat. Yleensä vikana on, että ohjelman ja kansion ryhmät eivät ole samat. Yleensä ryhmänä pitää olla users.

Kokeile pelkän "hello world"-tekstin sijaan tulostaa html-dokumentti. Huomaa, että sinun pitää myös muuttaa content-type-otsakkeesta tyypiksi "text/html". Kokeile mitä eroa on eri content-typen arvoilla. Kokeile myös tyyppiä "application/octet-stream".

Python

Muuta ohjelmasi tulostamaan html-koodia niin saat mahdolliset cgitb-kirjaston tulostamat virheilmoitukset nätisti näkyville selaimeen.

HUOM! Pythonissa lohkot merkitään sisentämällä! Sama sisennystaso tarkoittaa siis samaa lohkoa. Varmista, että editorisi korvaa tabulaattorimerkit neljällä välilyönnillä. Käytä sisennyksessä neljää välilyöntiä. Notepad++:ssa tämä asetus löytyy kohdasta Settings|Preferences|Language

Käytä vain unicode-merkkijonoja eli merkitse kaikki ohjelmakoodiin kirjoittamasi merkkijonot u-etuliitteellä esim. u'Tämä on unicode-merkkijono'.

Lisää ohjelmasi alkuun seuraava tietorakenne:

data = [
    { u'nimi': u'Kalle',
     u'ammatti': u'Yliopistonopettaja',
     u'syntymävuosi': 1980,
     u'palkka': 2000
    },
    { u'nimi': u'Ville',
     u'ammatti': u'Opiskelija',
     u'syntymävuosi': 1995,
     u'palkka': None
    },
    { u'nimi': u'Maija',
     u'ammatti': u'Professori',
     u'syntymävuosi': 1970,
     u'palkka': 3000
    }
]

Avaa Python tutorial ja toteuta sen avulla seuraavat asiat:

Tiedostojen käsitteleminen ja JSON

Querystring

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiea2080/ohjaus/ohjaus1/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2019-01-17 14:34:45
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta