OPPIMISTILANNE
ANIMAATIO

Hermosto

Animaation hyödyntäminen biologiassa - Opettajanäkökulma

Oppimistilanne ja tavoitteet

Animaatiossa esitetään aivojen toimintojen perusperiaatteet ja tehtävät. Se liittyy ympäristöopin biologian osioon. Animaatiota käytetään ihmisen elintoimintojen opetuksen yhteydessä, jossa käsitellään aivojen toimintaa. Animaatiota hyödynnetään, kun lähdetään opiskelemaan aivojen toimintaa. Opettaja voi näyttää opiskelijoille animaation ja hyödyntää toimintopainikkeita. Animaation käyttämisen voisi antaa myös opiskelijoille ennakkotehtäksi ennen kuin ryhdytään opiskelemaan aivojen toimintaa. Oppilaat voivat hyödyntää animaatiota myös kerratessaan opittuja asioita.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä perusopetuksen viidennen vuosiluokan oppilaat.

Tavoitteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sivulta 239 alkaen löytyy ympäristöopin tavoitteita. Tavoitteena on, että oppilas oppii

Animaation lisäarvo muihin materiaaleihin verrattuna on, että oppilas näkee liikkeen. Animaatiossa tapahtuvien asioiden kuvaaminen tekstillä ja kuvilla vaatii paperilla "tilaa". Oppilaan lukiessa paperilta ja kuvista havainnoimalla vie enemmän aikaa. Lisäksi asian käsittäminen on haastavampaa paperilla olevasta materiaalista. Oppilaat aktivoituvat, koska voivat itse pysättää ja jatkaa animaation katselua. Animaation lopussa oleva interaktiivinen toiminto innoittaa oppilasta opettelemaan aivojen tehtäviä. Se on samalla myös muistia kehittävä toiminto.

Opetussuunnitelmassa mainitaan, että opetuksessa tulee hyödyntää tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä. Tämä siis liittyy myös siihen.

30.5.2017 Heli Marjala