Etusivulle

Oppimistehtävä 7

Yleinen oppimistilanteen kuvaus

Oppimistehtävässäni integroidaan musiikkia ja tietotekniikkaa. Tehtävä on toteutettu opettajanäkökulmasta, eli ruutukaappausvideo toimii oppimateriaalina. Olen pitkään haaveillut juuri valmistuneena musiikinopettajana seuraavaksi kuvailemastani oppimiskokonaisuudesta, josta esittelen tässä oppimistehtävässä osan. Musiikkiteknologialla on omien kokemusteni perusteella melko pieni osuus koulujen musiikinopetuksessa, kun taas minusta nykyajan musiikkimaailmassa se on yksi keskeisimmistä asioista. En ole törmännyt yhdessäkään koulussa musiikinopetukseen, jossa olisi käsitelty DJ-toimintaa. Tämä on luonnollista, koska monet musiikinopettajista ei juurikaan tiedä asiasta. Lisäksi laitteiden hinnan takia sitä on vaikeaa opettaa koulussa. Itse olen kuitenkin hyvin kiinnostunut aiheesta, ja minusta sen opettaminen olisi loistava mahdollisuus kouluissa tietyin rajoittein. Juurikin laitteiden hinta aiheuttaa sen, että niitä ei voida hankkia kouluille, mikä rajoittaa oppilaiden käytännön harjoittelua. Toisaalta rumpujakin on usein vain yhdet koulussa, ja niidenkin soittoa pystytään kuitenkin opettamaan. Näenkin mahdolliseksi, että myös DJ-toiminnasta pystyy opettamaan perusteet, ja koulun tunnit voivat antaa oppilaille eväät ja innostuksen koulun ulkopuoliselle lisäperehtymiselle. Musiikillisesti DJ-toiminta opettaa ensinnäkin paljon musiikin kuuntelusta. En tarkoita kuuntelua, jossa jokin kappale laitetaan taustamusiikiksi, vaan syvällisempää musiikin kuuntelua. Kappaleista voidaan opetella hahmottamaan rytmillisiä asioita kuten iskujen löytämistä, sekä ylipäätään kappaleiden sovittamista yhteen niiden piirteiden kuuntelun kautta. Toiseksi olen varma, että tämänlainen musiikillinen toiminta innostaisi monia oppilaita, jotka pitävät koulun musiikin tunteja irrallisina heidän omasta musiikkimaailmastaan.

Oppimistehtäväni on suunniteltu musiikkiteknologian kurssille, jossa yhtenä aiheena on DJ-toiminta. Opetuksen voisi järjestää periaatteessa niin yläkoululaisille kuin lukiolaisillekin ja ihan kaikille yhteiselläkin kurssilla, mutta koska en ole käytännössä kokeillut tämänkaltaista opetusta ikinä, olisi helpointa kokeilla sen toimintaa ensin valinnaiskurssilla. Tällä tavoin lähes kaikki oppilaat olisivat varmasti motivoituneita aiheen oppimisille, ja joukossa olisi mahdollisesti hieman musiikillisesti lahjakkaampia, vaikka oppimiskokonaisuudessa olisi mahdollista pärjätä periaattessa minkä tasoinen oppilas tahansa. Oppimistehvässäni on ruutukaappausvideo, jonka oppilaiden olisi tarkoitus katsoa kotona. Tätä ennen olisi koulussa yhteisesti käsitelty DJ-miksaamisessa tärkeitä taitoja kuten tahdin ykkösiskujen löytämistä, ja muuta miksauseen olennaisesti liittyviä asioita. Videon kautta oppilaat näkevät ohjelmassa käytettyinä perusasiat, jotka tarvitaan kahden kappaleen miksaamiseen yhteen. Koulussa oppilaat harjoittelisivat miksaamista ensin tietokoneluokassa näppäimistön ja hiiren avulla, jolloin kaikki oppilaat pääsisivät kokeilemaan opittuja tietoja käytännössä. DJ-oppimiskokonaisuus huipentuisi minun kouluun tuomieni DJ-välineiden kokeilemiseen, ja voisivatpa kurssilaiset suunnittella jonkin ohjelmanumeron koulun kevätjuhlaankin.

DJ-miksaamisen harjoitteluun käytetään ohjelmaa nimeltään Virtual DJ (Virtual DJ:n nettisivut). Valitsin kyseisen ohjelman, koska se on mielestäni suhteellisen aloittelijaystävällinen. Se ei ole liian monimutkaisen näköinen, mutta siinä on kuitenkin kaikki tarvittavat ominaisuudet. Lisäksi Virtual DJ:stä on saatavilla ilmaisversio PC:lle ja MAC:lle. Ilmaisversiossa on kaikki tärkeimmät ominaisuudet mukana verrattuna maksullisiin versioihin, mutta sitä ei voi käyttää erillisillä USB/MIDI-controlleleilla eli sitä voi käyttää vain näppäimistön ja hiiren avulla. Toinen mahdollinen ohjelma olisi ollut Mixxx (Mixxx:n nettisivut), joka on täysin ilmaisohjelma. En ole kuitenkaan ikinä käyttänyt Mixxx:ä, minkä takia päädyin Virtaul DJ:hin. Esimerkkikappaleina olen käyttänyt biisejä, jotka löysin Jamendosta (Jamendon nettisivut). Sieltä löytyvät biisit ovat laillisia ja vapaaksi lisensoituja.

Ruutukaappausvideon tallentamiseen käytän ohjelmaa nimeltä Atomi Active Presenter (Active Presenterin nettisivut). Valitsin ohjelman, koska se tallentaa mikrofonin lisäksi tietokoneen ääniä, ja ohjelman ilmaisversiossa ei vaikuta olevan mitään aikarajoitteita eikä "watermark"-jälkiä ohjelman käytöstä. Lisäksi ohjelmasta löytyy muokkausominaisuuksia, kuten varsinkin omassa työssäni tärkeitä videon nauhoittamisen jälkeisiä muokkausmahdollisuuksiasö. Esimerkiksi puheeni oli hieman jäljessä tietokoneen ääniä, mikä häiritsi pahasti tietyissä kohdissa. Pystyinkin nauhottamisen jälkeen siirtämään puheraitani oikealla kohdalle. Ohjelma tallentaa myös laajasti eri formaatteihin, mikä vakuutti minut ohjelman käyttöön. Yleisesti ruutukaappausvideo liittyy luonnollisella tavalla käsiteltävän asian opettamiseen, koska oppilaat voivat nähdä ja kuulla samanaikaisesti tietokoneella tapahtuvaa toimintaa. Videon ansiosta oppilaat voivat niin koulussa kuin kotonaan harjoitella videolla näkyviä tapahtumia ilman opettajan jatkuvaa liveopastusta. Oikeastaan pidän ruutukaappausvideota oppimiskokonaisuuden tässä vaiheessa parhaana mahdollisena työvälineenä.

Tavoitteet oppiaineen ja tietotekniikan kannalta

Ruutukaappausvideon tavoitteena on tutustuttaa oppilaat musiikkiteknologiaan ja erityisesti DJ-miksaamiseen sekä yleisesti elektroniseen musiikkiin. Tavoitteena on opettaa musiikin kuuntelua ja sopivien kappaleiden yhteenliittämistä. Tavoitteena on opettaa lisäksi beatmiksauksen perusteet eli temmon asettaminen kohdilleen, kappaleiden tahtien ensimmäisten iskujen löytäminen sekä niiden yhteensovittaminen. Yleisenä musiikillisena tavoitteena on innostaa oppilaita musiikilla, jota koulussa harvemmin käsitellään, ja antaa heille eväitä mahdolliseen koulun ulkopuoliseen musiikilliseen harrastamiseen DJ-maailman parissa. Tietoteknillisenä tavoitteena on käänteinen opetus, jossa oppilaat katsovat kotona videon, minkä perusteella he tietävät tunnille tullessaan jo perusteet käsiteltävästä asiasta. Lisäksi tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus omassa tahdissa oppimiseen videon pysäyttämisellä, kelaamisella ja uudelleen katsomisella. Lisäksi oppilaat voivat halutessaan katsoa videota kurssin päättymisen jälkeenkin, ja näin kerrata taitoja, jos he haluavat jatkaa harrastusta koulun ulkopuolella.

Tavoitteet opetussuunnitelman kannalta

Ruutukaappausvideo

Ruutukaappaustallenteen voi ladata seuraavasta linkistä: Lataapa tästä