Etusivu| OT6

Ville Vakkurin TIEA361 - Tietotekniikan opettajan työvälineitä oppimistehtävät

Sivun sisältö

OT6

Tällä sivulla on oppimistehtävä, joka käsittelee esimerkkikoulun opetusinfrastruktuurin hyödyntämistä äidinkielen opetuksessa. Hyödyntäminen tapahtuu pienimuotoisen 7. luokan äidinkielen luokkalehtiprojektin toteuttamisen osana. Kokonaisuuden tavoitteena tuottaa oppilaiden itsensä näköinen luokkalehti, jossa oppilaat vastaavat sisällön sekä ulkoasun toteutuksesta. Koko lehden toimitus tapahtuu Google Driven pilvipalvelua apuna käyttäen. Oppilailla oletetaan koulun puolesta olevan Googlen tunnukset. Samoin tekstinkäsittelyn sekä iPadin käytön oletetaan olevan oppilaille jo jossain määrin tuttua ja projektissa keskitytään yksittäisten ominaisuuksien hallinnan sijaan kokonaisuuden toteuttamiseen.

Oppimistilanteen kuvaus

Opetuksen tavoitteet

Tietotekniikan tavoitteet

Äidinkielen tavoitteet

Koska kyseessä on monimuotoinen kokonaisuus, korostuu osa tavoitteista oppilaan roolin ja siihen liittyvän tehtävän kautta.

Miten Toimitus toimii?

Opetuskokonaisuus rakentuu tietotekniikan luokkaan perustetun luokkalehden toimituksen sekä edeltävällä pohjustavalla tunnilla ja kotona tehtyjen valmistelujen varaan. Tässä projektissa on tukena myös tietotekniikasta vastaava opettaja, joka on valmistellut laitteet siten, että työskentelyn aloittaminen onnistuu mahdollisimman jouhevasti. Opettaja tukee äidinkielen opettajaa kokonaisuuden ohjaamisessa

Toimituksen rakenne

Kaaviokuva jossa on kuvattu toimituksen käyttämät laitteet ja roolit Täysikokoinen kaaviokuva toimituksesta

Toimitus koostuu useista pienistä erillisistä toimituksista, jotka muodostavat lehteä kokoavan kokonaisuuden

Roolit ja toimitukset

Laitteet ja ohjelmistot

Lähteet ja materiaalit

Päivitetty 20.2.2017

Sivusto on toteutettu TIEA361 - Tietotekniikan opettajan työvälineitä oppimistehtäviä varten

Ville Vakkuri (ville.vakkuri(at)helsinki.fi)