OT5 - Kuvankäsittely

Janne Huttunen

Oppilasnäkökulma: kuvankäsittelyä hyödyntävä oppimistilanne

Oppiaine(et):

Kuvaamataidon tunti - Päivän lööppi (juliste) - Mahdollisuus hyödyntää myös äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla lukiossa.


Kohderyhmä:

Lukio ja ammattikoulu, mahdollisesti myös jo ylakoulussa. Tehtävän vaativuutta ja tavotteita voidaan nostaa sen mukaan, millä kouluasteella ja luokalla ollaan. Tässä tehtävässä tutustutaan perusasioihin ja osaamistason ei tarvitse olla vielä iso.

Työn luonne kuitenkin antaa mahdollisuuden opiskelijalle näyttää myös luovempia taitojaan, jos hallitsee hyvin kuvankäsittelyn.

Opiskelija voi pärjätä tehtävässä myös, jos osaa luoda hyviä uutisotsikoita omista aiheistaan. Työn pystyy toteuttamaan sekä kuvaamataidon tunneilla että äidinkielen tunneilla.


Kuvaus:

Oppimistilanteessa opiskelijat tekevät omat lööpit harrastuksiaan hyödyntäen. Oppilaiden tulee ottaa tai käyttää vanhoja kuviaan harrastuksista tehtävässä lööpissä ja luoda kuvien ja tekstien avulla "Lööppimäinen" juliste. Opiskelijoiden kanssa tutustutaan median toimintaan ja kuinka esimerkiksi lööpit rakentuvat ja miten niissä otsikot on tehty herättämään lukijan mielenkiinnon. Opettaja näyttää tässä erilaisia lööppejä.

Tehtävä ja malli on tehty ajatuksena, että opiskelijan on helppo aloittaa kuvankäsittely ensikertalaisena. Kuvankäsittelyyn käytetään GIMP -ohjelmaa, koska se on ilmainen ja siinä on hyvät työkalut tehdä haastavampiakin kuvankäsittely asioita.

Oppimistilanteeseen voisi mennä noin 1-2 oppituntia sekä työn loppuun teko kotona. Opiskelijoiden tekemistä lööpeistä tehdään lopuksi esittely seinälle, mistä jokainen voi tutustua muiden töihin ja samalla esimerkiksi oppimaan eri tyylejä tehdä kuvankäsittelyä, mutta myös oppia tuntemaan muita opiskelijoita ja heidän harrastuksia.


Tavoitteet:

Tavoite oppimistilanteessa on tehdä iltapäivälehtien lööppi. Työssä hyödynnetään omia kuvia ja uutiset saa keksiä itse. Tehtävässä on tarkoitus kertoa omista harrastuksista lööpin avulla. Tavotteina on, että oppilas ymmärtää lööppien idean ja oppilas osaa käyttää kuvankäsittelyn perustyökaluja (Kuvankäsittely-ohjelman kuvatasot, täyttö, leikkaaminen, skaalaus, fontti.).

Oppimistilanteessa esille tulee:

 • kuvankäsittely (kuvatasot, täyttö, leikkaaminen, skaalaus, fontti).
 • media (viestintä)
 • Omien kuvien hyödyntäminen
 • Tarinan kerrontaa/tapaa tuottaa mielenkiintoa herättäviä otsikoita

LUKIO OPS:

 • Äidinkieli: Monilukutaito ja mediat - Monilukutaito tukee ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä sekä syventää kriittistä lukutaitoa ja kielitietoisuutta.
 • Kuvataide: Kuvataideopetuksessa havainnoidaan, tuotetaan, tulkitaan ja arvotetaan kuvia visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja hyödyntämällä. Opetuksessa syvennetään opiskelijan monilukutaitoa. Opiskelijoita kannustetaan välineiden, materiaalien ja ilmaisun keinojen kokeilemiseen sekä niiden luovaan soveltamiseen. Uudet teknologiat ja mediaympäristöt ovat sekä tutkittavia ilmiöitä että kuvallisen tuottamisen välineitä.

Yläkoulu OPS (7-9 lk.)

 • Kuvataide: Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
 • Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.


Tehtävänanto:

Seuraavilla kahdella oppitunnilla toteutamme yksilötehtävinä omat iltapäivälehti tyyppiset lööpit. Tehtävässä tulee käyttää omia kuvia harrastusten parissa ja luoda harrastuksien avulla 3-5 uutisotsikkoa lööppiin. Lööppi tehdään todellisen lööppi koon mukaisesti.

Ensimmäisen tunnin aikana käymme läpi lööpin rakenteen ja sovelluksen, millä työ tehdään. Toinen tunti käytetään kokonaisuudessaan töiden tuottamiseen kuvankäsittely-ohjelmalla. Työtä saa myös tehdä kotona, jos koneeltasi löytyy GIMP-sovellus. Lopuksi työt tulostetaan opettajan toimesta ja työt tulevat esille luokkatilaan.

Seuraavaksi tässä on kirjallisena työskentely ohjeita GIMP-sovelluksessa ja tarvittaessa saatte käyttää sekä muiden oppilaiden apua, mutta myös opettajalta kannattaa kysyä apua.

Uutisotsikot saavat olla sisällöltään minkälaisia tahansa, mutta pyri tekemään niistä oikeiden lööppien tyylisiä. (Ajatuksia, mielenkiintoa ja pohdintaa herättäviä.)


Ohjeistus:

 • Pikanäppäimiä työskentelyyn:
  • Ämpärityökalu (Shift + B)
  • Tallennus (Ctrl + S)

MUISTA VÄLILLÄ TALLENTAA, ETTEI TYÖ HÄVIÄ!

Lisää ohjeita monipuolisempaankin käyttöön löytyy mm. http://opigimp.gimp-suomi.org/index.php. Näitä ohjeita saat käyttää työtä tehdessäsi.


YLEISOHJEET LÖÖPIN TEKOON:

 • Käynnistä GIMP
 • Valitse ylävalikosta: Tiedosto -> uusi

1. Valitse yksiköksi cm

2. Laite kuvan kooksi

  • Lööpin koko : 33,5 cm leveys - 44 cm korkeus
   • GIMP tekee luvuista desimaalilla näytettyjä, tämä ei haittaa.

3. Paina OK ja mene eteenpäin.

1. Valitse vasemmalta "työkalupakista" ämpäri-työkalu ja värjää tausta keltaiseksi.

2. Tässä vaiheessa ei tarvita tehdä muuta ja seuraavaksi lisätään uusia tasoja työhön.


1. Valitse ylävalikosta Tiedosto -> avaa tasoina.

2. Valitse kansio, missä sinulta löytyy halutut kuvat, mitä käytät työssä ja valitse ne kaikki ja paina Avaa.

3. Työt ilmestyvät ohjelman oikealle puolelle ikkunaan.

 • Ikkunasta voit helposti muokata aina valittua kuvaa, jolloin muokkaukset eivät sotke muita tasoja.

1. Kuvat tulee skaalata (muuttaa kokoa) niin, että ne sopivat lööppiin ja että saat myös otsikot lisättyä työhön.

2. Skaalaus-työkalu löytyy vasemmalta puolelta.

3. Samalla voit myös leikata kuvia leikkaus-työkaluilla, jos et halua niiden olevan neliömäisiä.

4. Muista aina valita oikealta se taso (kuva tai teksti) mitä haluat muokata.

1. Kun haluat lisätä otsikoita, valitse oikealta fontti-työkalu.

2. Fontin asetuksia voit muokata työkalujen alapuolelta olevasta setus-ikkunasta.

3. Valitse otsikoiden fontiksi "impact" ja käytä sitä kaikissa otsikoissa.

4. Otsikon koot voivat vaihdella tarpeiden mukaan.

5. Otiskoiden väreihin saat myös valita haluamasi värit.

 • Otsikoista tulee jokaisesta omat tasonsa oikealle (tasovalikkoon).
 • Mieti millaisia oikeat lööpit ovat - TÄSSÄ ESIMERKKI OIKEASTA. (klikkaa)

1. Kun työ on valmis, tallenna työ pdf muotoon ylävalikoista

valitsemalla Vie nimellä.

2. Valitse muodoksi pdf ja laita työn nimeksi oma nimesi.

3. Työn voi tallentaa koulun kansioon tai tallentamalla omalle koneelle, työn voi lähettää sähköpostilla opettajalle.