Etusivulle

Oppimistehtävä 3

Yleinen oppimistilanteen kuvaus

Oppimistehtävässäni integroidaan terveystietoa ja tietotekniikkaa verkkolomakkeen avulla. Oppimistilanne on suunniteltu yläkouluun, ja se on mahdollista tehdä joko tietokoneilla tai tableteilla. Lomakkeen tekemiseen on varattu noin puolet oppitunnista, ja toinen puoli oppitunnista käytetään vastausten analysointiin ja luokan yhteiseen keskusteluun. Oppilailla on käytössään kuulokkeet videoiden katselua varten. Oppimistilanne on suunniteltu terveystieto-kokonaisuuden ensimmäiselle tunnille johdatukseksi tuleviin aiheisiin.

Tavoitteet oppiaineen ja tietotekniikan kannalta

Oppimistilanteen tavoitteena on herättää oppilaissa ajatuksia ja omaa kriittistä pohdintaa. Terveystiedon kannalta oppitunnin tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan omaa suhdettaan hyvinvointiinsa. Tietoteknillisenä tavoitteena on oppilaiden kannalta sähköiseen lomakkeeseen vastaaminen, ja isompana opetuksellina tavoitteena hyödyntää tietoteknillistä alustaa opetuksessa. Verkkolomakkeen avulla voidaan monipuolistaa ja toisaalta yksilöllistää kyselyä (esimerkiksi vastauksiin vastaaminen ja videoiden katselu omaan tahtiin), ja kuvien avulla voidaan tehdä lomakkeesta mielenkiintoisempi. Tehtävä on toteutettu lomakkeella eikä esimerkiksi vain tunnilla kyselemällä, jotta jokainen oppilas uskaltaa vastata kysymyksiin. Lisäksi lomakkeesta saatavat vastaukset koko luokalta ja niiden näkeminen luokan edessä taululta auttavat aiheeseen liittyvän keskustelun herättäjänä. Lomake on ikään kuin siis apuväline oppitunnin tärkeimmille tavoitteille, eli saada oppilaat pohtimaan hyvinvointiaan sekä saada oppilaat keskustelemaan hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Tavoitteet opetussuunnitelman kannalta

Pohdintaa verkkolomakkeen toteutuksesta

Valitsin verkkolomaketehtävän, koska en ollut luonut sähköistä verkkolomaketta ennen. Googlen lomaketoiminto tuntui luennon jälkeen parhaimmalta vaihtoehdolta, sillä sen kerrottiin olevan monipuolinen mutta kuitenkin helppokäyttöinen. Lisäksi valitsin Google Formsin siitä syystä, että sen tekeminen onnistuu helposti missä vain oppilaitoksessa. Sen etuina olivat myös suora linkitys Google Driveen sekä hyvä optimointi tabletille. Google Formsilla lomakkeen tekeminen oli mielestäni hyvin yksinkertaista, ja vastauksista saatavat tilastot ja kuvat olivat selkeän havainnollistavia. Erityisesti pidin kuvien ja videoiden helposta lisäämisestä sekä eri vastaustyyppien vaihtamisesta. Suurimpina syinä Googlen verkkolomakkeen valintaan esimerkiksi Plonen ja Moodlen sijaan olivat siis Google Formsin helppo saatavuus sekä sen ulkonäön edes jonkinlainen muokattavuus esimerkiksi teeman avulla. Suoraan HTML5-kielellä kirjoittaminen tuntui haasteelliselta omaan osaamiseeni nähden, vaikka silloin toki lomakkeesta saisi täysin halutunlaisen.

Verkkolomake

Lomakkeeseen pääsee oheisesta linkistä lomake