Oppimistehtävä 8

Animaatio havainnollistusvälineenä

Tehtävän ohjeistus videolla

Ongelmia videon katselussa?

Miten animaatioita voidaan hyödyntää opetuksessa? Valitse jompikumpi tehtävistä:

Opettajanäkökulma: Havainnollistus animaatiolla

Sähköinen oppimateriaali voi olla muutakin kuin pelkkää tekstiä, kuvia tai videoita. Pohdi, miten tähän tehtävään valitsemasi oppiaineen jossakin osa-alueessa voitaisiin hyödyntää animaatiota oppimateriaalina.

 1. Oppimistilanne ja tavoitteet:
  • Kerro tehtävään valittu näkökulma (opettajanäkökulma).
  • Mihin oppiaineeseen ja sen osa-alueeseen oppimateriaali liittyy?
  • Mikä on kohderyhmä?
  • Missä yhteydessä ja miten animaatiota käytetään?
  • Millaisia oppiaineen tavoitteita animaatiolla voidaan saavuttaa?
  • Mitä lisäarvoa animaatio tuo tässä tapauksessa perinteisempiin oppimateriaaleihin verrattuna?
 2. Animaation tuottaminen:
  • Tee haluamallasi animaatio-ohjelmalla (esim. Adobe Animate tai PowToon) 2D- tai 3D-animaatio oppimateriaaliksi (esim. jokin havainnollistusesimerkki).
  • Animaatiossa on hyödynnettävä monipuolisesti vektorigrafiikan tarjoamia ominaisuuksia.
  • Jos mahdollista, lisää animaatioon jonkinlaista interaktiota käyttäjän kanssa (esim. painikkeita, joilla voi kontrolloida animaation toimintaa).
 3. Tee WWW-sivu, jossa on oppimistilanne- ja tavoitekuvaukset sekä linkki animaatioon (animaatio voi olla myös upotettuna WWW-sivulle). Lisää linkki tehtävän sisältävälle WWW-sivulle Moodle-keskusteluryhmään.

Oppilasnäkökulma: Animaatio oppilastyön tuotantovälineenä

Suunnittele valitsemaasi oppiaineeseen oppimistilanne, jossa oppilaat tuottavat valitsemallasi animaatio-ohjelmalla animaation.

 1. Oppimistilanne ja tavoitteet:
  • Kerro tehtävään valittu näkökulma (oppilasnäkökulma).
  • Mihin oppiaineeseen ja sen osa-alueeseen oppimistilanne liittyy?
  • Mille kohderyhmälle tehtävä on tarkoitettu?
  • Millainen aikataulu oppilastyöllä on?
  • Tehtävänanto oppilaille (ei välttämättä kuitenkaan tarvitse tehdä oppilaille yksityiskohtaisia ohjeita animaation tekemiseen juuri tietyllä ohjelmalla).
  • Mitä tietoteknisiä tavoitteita oppilastyöllä saavutetaan? Mitä tavoitteita saavutetaan valitun oppiaineen kannalta?
  • Pohdi, miksi animaatio on tässä tapauksessa mielekkäämpi tuotantoväline kuin jokin muu ohjelma (esim. esitysgrafiikka tms.).
 2. Mallianimaation tuottaminen:
  • Tee valitsemallasi animaatio-ohjelmalla (esim. Adobe Animate tai PowToon) mallianimaatio (2D- tai 3D-animaatio), joka vastaa oppilaan kiitettävää/erinomaista suoriutumista.
  • Animaatiossa on hyödynnettävä monipuolisesti vektorigrafiikan tarjoamia ominaisuuksia.
  • Jos mahdollista, lisää animaatioon jonkinlaista interaktiota käyttäjän kanssa (esim. painikkeita, joilla voi kontrolloida animaation toimintaa).
 3. Tee WWW-sivu, jossa on oppimistilanne- ja tavoitekuvaukset sekä linkki mallianimaatioon (animaatio voi olla myös upotettuna WWW-sivulle). Lisää linkki tehtävän sisältävälle WWW-sivulle Moodle-keskusteluryhmään.

Tehtävä on palautettava viimeistään 5.3.2018.

HUOM! Pelkkä yksinkertainen muutaman kuvan gif-animaatio ei ole riittävä animaatio tähän tehtävään.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/oppimistehtavat/oppimistehtava8/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2018-03-05 09:00:04
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta