Oppimistehtävä 7

Ruutukaappausvideo havainnollistusvälineenä

Tehtävän ohjeistus videolla

Ongelmia videon katselussa?

Ruutukaappausvideolla voidaan esimerkiksi havainnollistaa erilaisten ohjelmien käyttöä, tallentaa oppilaiden toimintaa tietokoneella tai tehdä verkkovideoita opettajan pitämistä esityksistä. Keksi jokin innovatiivinen tapa, miten ruutukaappausvideota voitaisiin hyödyntää valitsemassasi oppiaineessa.

Valitse aiheeksesi jompikumpi seuraavista:

Opettajanäkökulma: Ruutukaappausvideo oppimateriaalina

Miten opettaja voi hyödyntää opetuksessaan ruutukaappausvideoita?

 1. Opetustilanteen kuvaus ja tavoitteet:
  • Kerro tehtävään valittu näkökulma (opettajanäkökulma).
  • Mille kohderyhmälle video on tarkoitettu?
  • Missä yhteydessä videota käytetään (opetustilanteen kuvaus)?
  • Mitä oppiaineen tavoitteita videolla saavutetaan?
 2. Tuotettu ruutukaappaustallenne:
  • Tee haluamallasi ruutukaappausohjelmalla ruutukaappaustallenne.
  • Videon on toimittava tavallisella Windows-koneella (tai Firefox- tai Chrome-selaimella, jos kyseessä on WWW-sivulle upotettu video), mutta muita formaattirajoituksia ei ole. Videon voi tallentaa myös YouTubeen.
  • Voit halutessasi hyödyntää videossasi myös puhetta, mikäli sinulla on käytössäsi mikrofoni (opettajalta saa tarvittaessa lainaan).
 3. Tee opetustilanteen kuvauksesta WWW-sivu ja linkitä video sivulle. Lisää linkki tehtävän sisältävälle WWW-sivulle Moodlen keskusteluryhmään.

Oppilasnäkökulma: Ruutukaappausvideo oppilastyönä

Ruutukaappausvideon käyttö ei välttämättä rajoitu opettajan tekemiin oppimateriaaleihin. Oppilaat voivat myös tuottaa näiden ohjelmien avulla kohtuullisen helposti omia videoita, joita voidaan julkaista esimerkiksi erilaisissa videopalveluissa. Suunnittele jokin mielekäs tehtävä valitsemaasi oppiaineeseen, jossa oppilaat tuottavat ruutukaappausvideoita.

 1. Oppimistilanteen kuvaus ja tavoitteet:
  • Kerro tehtävään valittu näkökulma (oppilasnäkökulma).
  • Millainen oppimistilanne on yleisesti kyseessä?
  • Mille kohderyhmälle tehtävä on tarkoitettu?
  • Tehtävänanto oppilaille tarvittavine ohjeistuksineen (ei välttämättä kuitenkaan tarvitse tehdä oppilaille yksityiskohtaisia ohjeita videon tekemiseen juuri tietyllä ohjelmalla).
  • Mitä oppiaineen ja tietotekniikan/TVT:n tavoitteita tehtävällä saavutetaan?
  • Mitä haasteita näet tällaisen tehtävän toteuttamisessa?
  • Mitä hyötyjä näet tämän tyyppisessä tehtävässä?
 2. Malliesimerkki tuotettavasta ruutukaappaustallenteesta:
  • Tee haluamallasi ruutukaappausohjelmalla sellainen ruutukaappaustallenne, jonka oppilaat voisivat tuottaa. Malliesimerkin on tavoite vastata oppilaan kiitettävää/erinomaista suoritusta.
  • Videon on toimittava tavallisella Windows-koneella (tai Firefox- tai Chrome-selaimella, jos kyseessä on WWW-sivulle upotettu video), mutta muita formaattirajoituksia ei ole. Videon voi tallentaa myös YouTubeen.
  • Voit halutessasi hyödyntää videossasi myös ääntä, mikäli sinulla on käytössäsi mikrofoni (opettajalta saa tarvittaessa lainaan).
 3. Tee oppimistilanteen kuvauksesta WWW-sivu ja linkitä video sivulle. Lisää linkki tehtävän sisältävälle WWW-sivulle Moodlen keskusteluryhmään.

Tehtävä on palautettava viimeistään 26.2.2018.

HUOM! Tuotettavalla ruutukaappausvideolla ei ole pituuden suhteen tarkkoja vaatimuksia. Suosituksena voi pitää 2-6 minuutin videota.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/oppimistehtavat/oppimistehtava7/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2018-02-23 09:48:41
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta