Oppimistehtävä 6

Ilmaisohjelmat opetuskäytössä ja opetusinfrastruktuuri

Tehtävän ohjeistus videolla

 • Löytyy neljännen luennon videolta alkaen kohdasta 0:00:20.
Ongelmia videon katselussa?

Valitse yksi seuraavista tehtävävaihtoehdoista:

1. Opetusinfrastruktuurin hyödyntäminen

Suunnittele valitsemaasi oppiaineeseen (ei saa olla tietotekniikka) oppimistilanne (noin 1-3 oppituntia), jossa hyödynnät monipuolisesti ja järkevästi käytössäsi olevaa opetusinfrastruktuuria. Käytössäsi on opetustila, jossa on seuraavanlainen tietotekninen varustelu:

Toteuta WWW-sivu, jossa on:

Linkitä WWW-sivu Moodlen keskusteluryhmään.

2. Ilmaisohjelman käyttö oppimistilanteessa (oppilasnäkökulma)

Etsi Linux-ympäristöön vapaasti levitettävä ja käytettävä ilmaisohjelma, josta on hyötyä valitsemassasi oppiaineessa. Ohjelma voi olla suoraan Linux-jakelun mukana tai sen voi hakea verkosta. Pelkät selainsovellukset eivät kelpaa "ohjelmiksi" tässä tehtävässä.

 1. Asenna ohjelma Linux-ympäristöön, ellei sitä ole jo asennettu. Voit tutkia ohjelmaa myös esimerkiksi Ubuntun Live-CD:n avulla, jos sinulla ei ole Linuxia, johon pääsisit ohjelman asentamaan. Jos ohjelman tutkiminen Linux-ympäristössä ei ole ollenkaan mahdollista, niin etsi ohjelma, josta löytyy versio sekä Windows/MAC- että Linux-alustoille ja tutki sitä Windows/MAC-ympäristössä.
 2. Suunnittele oppimistilanne, jossa oppilaat käyttävät kyseistä ohjelmaa.
 3. Toteuta WWW-sivu, johon kuvaat:
  • mitä ohjelmaa käytetään ja mistä se on saatu,
  • oppimistilanteen kuvauksen,
  • tavoitteet oppiaineen ja tietotekniikan kannalta sekä
  • tehtävänannon oppilaille.
 4. Tee ohjelmalla mallituotos, joka oppilaiden pitäisi saavuttaa. Linkitä mallituotos WWW-sivulle (jos ohjelmalla ei ole mahdollista tehdä WWW-sivulle tallennettavaa tuotosta, voi ottaa esim. kuvakaappauksen mallituotoksesta ohjelmassa).
 5. Lisää WWW-sivulinkki Moodlen keskusteluryhmään.

3. Demonstraatio ilmaisohjelman avulla (opettajanäkökulma)

Etsi Linux-ympäristöön vapaasti levitettävä ja käytettävä ilmaisohjelma, josta on hyötyä valitsemassasi oppiaineessa. Ohjelma voi olla suoraan Linux-jakelun mukana tai sen voi hakea verkosta. Pelkät selainsovellukset eivät kelpaa "ohjelmiksi" tässä tehtävässä.

 1. Asenna ohjelma Linux-ympäristöön, ellei sitä ole jo asennettu. Voit tutkia ohjelmaa myös esimerkiksi Ubuntun Live-CD:n avulla, jos sinulla ei ole Linuxia, johon pääsisit ohjelman asentamaan. Jos ohjelman tutkiminen Linux-ympäristössä ei ole ollenkaan mahdollista, niin etsi ohjelma, josta löytyy versio sekä Windows/MAC- että Linux-alustoille ja tutki sitä Windows/MAC-ympäristössä.
 2. Suunnittele opetustilanne, jossa opettajana käytät kyseistä ohjelmaa jonkin oppiaineen asian havainnollistamiseen ja opettamiseen.
 3. Toteuta WWW-sivu, johon kuvaat:
  • mitä ohjelmaa käytetään ja mistä se on saatu,
  • oppimistilanteen kuvauksen sekä
  • mitä oppiaineen tavoitteita opetustilanteessa pyritään saavuttamaan.
 4. Lisää WWW-sivulle myös suppeat tekniset ohjeet, miten ohjelmaa käytetään (esim. miten itse käytit ohjelmaa).
 5. Jos ohjelmalla pystyy tekemään tallennettavia tuotoksia, niin linkitä nekin WWW-sivulle.
 6. Lisää WWW-sivulinkki Moodlen keskusteluryhmään.

Tehtävä on palautettava viimeistään 20.2.2017.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/oppimistehtavat/oppimistehtava6/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2017-02-17 12:28:54
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta