Oppimistehtävä 6

Ilmaisohjelmat opetuskäytössä ja opetusinfrastruktuuri

Tehtävän ohjeistus videolla

 • Löytyy neljännen luennon videolta alkaen kohdasta 00:01:05.
Ongelmia videon katselussa?

Valitse yksi seuraavista tehtävävaihtoehdoista:

1. Opetusinfrastruktuurin hyödyntäminen

Suunnittele valitsemaasi oppiaineeseen (ei saa olla tietotekniikka) oppimistilanne (noin 1-3 oppituntia), jossa hyödynnät monipuolisesti ja järkevästi käytössäsi olevaa opetusinfrastruktuuria. Pyri suunnittelemaan oppimistilanne, jonka pitäminen ei onnistuisi "tavallisessa" opetustilassa, jossa käytössä olisi normaali videotykki ja tietokoneet. Tässä tehtävässä käytössäsi on opetustila, jossa on seuraavanlainen tietotekninen varustelu:

Toteuta WWW-sivu, jossa on:

Linkitä WWW-sivu Moodlen keskusteluryhmään.

2. Demonstraatio ilmaisohjelman avulla (opettajanäkökulma)

Etsi Linux-ympäristöön vapaasti levitettävä ja käytettävä ilmaisohjelma, josta on hyötyä valitsemassasi oppiaineessa. Ohjelma voi olla suoraan Linux-jakelun mukana tai sen voi hakea verkosta. Pelkät selainsovellukset eivät kelpaa "ohjelmiksi" tässä tehtävässä. Myöskään toimisto-ohjelmia (esim. LibreOffice) ei hyväksytä käytettäviksi ohjelmiksi tässä tehtävässä, koska niistä on ollut jo oma oppimistehtävänsä.

 1. Asenna ohjelma Linux-ympäristöön, ellei sitä ole jo asennettu. Voit tutkia ohjelmaa myös esimerkiksi Ubuntun Live-CD:n avulla, jos sinulla ei ole käytettävissä Linuxia, johon pääsisit ohjelman asentamaan. Jos ohjelman tutkiminen Linux-ympäristössä ei ole ollenkaan mahdollista, niin etsi ohjelma, josta löytyy versio sekä Windows/MAC- että Linux-alustoille ja tutki sitä Windows/MAC-ympäristössä.
 2. Suunnittele opetustilanne, jossa opettajana käytät kyseistä ohjelmaa jonkin oppiaineen asian havainnollistamiseen ja opettamiseen.
 3. Toteuta WWW-sivu, johon kuvaat:
  • minkä tehtävävaihtoehdon valitsit,
  • mitä ohjelmaa käytetään ja mistä se on saatu (esim. linkki ohjelman esittelysivuille),
  • opetustilanteen kuvauksen sekä
  • mitä oppiaineen tavoitteita opetustilanteessa pyritään saavuttamaan.
 4. Lisää WWW-sivulle myös suppeat tekniset ohjeet, miten ohjelmaa käytetään (esim. miten itse käytit ohjelmaa).
 5. Jos ohjelmalla pystyy tekemään tallennettavia tuotoksia, niin linkitä nekin WWW-sivulle.
 6. Lisää WWW-sivulinkki Moodlen keskusteluryhmään.

3. Ilmaisohjelman käyttö oppimistilanteessa (oppilasnäkökulma)

Etsi Linux-ympäristöön vapaasti levitettävä ja käytettävä ilmaisohjelma, josta on hyötyä valitsemassasi oppiaineessa. Ohjelma voi olla suoraan Linux-jakelun mukana tai sen voi hakea verkosta. Pelkät selainsovellukset eivät kelpaa "ohjelmiksi" tässä tehtävässä. Myöskään toimisto-ohjelmia (esim. LibreOffice) ei hyväksytä käytettäviksi ohjelmiksi tässä tehtävässä, koska niistä on ollut jo oma oppimistehtävänsä.

 1. Asenna ohjelma Linux-ympäristöön, ellei sitä ole jo asennettu. Voit tutkia ohjelmaa myös esimerkiksi Ubuntun Live-CD:n avulla, jos sinulla ei ole käytettävissä Linuxia, johon pääsisit ohjelman asentamaan. Jos ohjelman tutkiminen Linux-ympäristössä ei ole ollenkaan mahdollista, niin etsi ohjelma, josta löytyy versio sekä Windows/MAC- että Linux-alustoille ja tutki sitä Windows/MAC-ympäristössä.
 2. Suunnittele oppimistilanne, jossa oppilaat käyttävät kyseistä ohjelmaa.
 3. Toteuta WWW-sivu, johon kuvaat:
  • minkä tehtävävaihtoehdon valitsit,
  • mitä ohjelmaa käytetään ja mistä se on saatu (esim. linkki ohjelman esittelysivuille),
  • oppimistilanteen kuvauksen,
  • tavoitteet oppiaineen ja tietotekniikan/TVT:n kannalta sekä
  • tehtävänannon oppilaille.
 4. Tee ohjelmalla mallituotos, joka oppilaiden pitäisi saavuttaa. Linkitä mallituotos WWW-sivulle (jos ohjelmalla ei ole mahdollista tehdä WWW-sivulle tallennettavaa tuotosta, voi ottaa esim. kuvakaappauksen mallituotoksesta ohjelmassa).
 5. Lisää WWW-sivulinkki Moodlen keskusteluryhmään.

Tehtävä on palautettava viimeistään 19.2.2018.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/oppimistehtavat/oppimistehtava6/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2018-02-19 10:30:13
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta