Oppimistehtävä 5

Kuvankäsittelyn hyödyntäminen eri oppiaineissa

Tehtävän ohjeistus videolla

Ongelmia videon katselussa?

Miten digitaalista kuvankäsittelyä voidaan integroida valitsemaasi oppiaineeseen?

Valitse jompikumpi tehtävistä:

Oppilasnäkökulma: kuvankäsittelyä hyödyntävä oppimistilanne

Digitaalisilla välineillä tuotettuja kuvia on joka puolella: julisteissa, mainoksissa, animaatioissa, nettisivuilla, dokumenteissa, esityksissä... Tietokoneen peruskäyttäjäkin joutuu/pääsee opettelemaan kuvankäsittelyä digikuvien myötä! Missä kuvankäsittelyä oikein opitaan?

Suunnittele valitsemaasi oppiaineeseen oppimistilanne, jossa hyödynnetään digitaalista kuvankäsittelyä. Tee seuraavat tuotokset:

 1. Oppimistilanteen kuvaus:
  • yleinen kuvaus,
  • kohderyhmä,
  • tavoitteet oppiaineen ja tietotekniikan kannalta sekä
  • tehtävänanto ja/tai ohjeistus.
 2. Mallituotos eli kuva, jonka oppilas voisi saada kuvankäsittelyohjelmaa käyttäen aikaiseksi. Mallituotoksia voi olla myös useampi, jos oppilaiden tehtävänanto sitä vaatii.

Kuvaus tehdään WWW-sivuna ja mallituotos liitetään sivulle. WWW-sivu linkitetään Moodlen keskusteluryhmään.

Opettajanäkökulma: digitaalisesti tuotettu ja käsitelty kuva oppimateriaalina

Monet oppimateriaalit ovat nykyään digitaalisessa muodossa. Kuvan keinoin esittäminen havainnollistaa joskus asiaa huomattavasti paremmin kuin pelkkä teksti tai puhe. Mieti jokin esimerkki, miten kuvankäsittelyohjelman avulla tuotettu grafiikka voisi toimia oppiaineessa hyödyllisenä oppimateriaalina. Toteuta seuraavat tuotokset:

 1. Käyttötilanteen kuvaus:
  • Missä yhteydessä kuvaa käytetään?
  • Millä tavalla kuvaa käytetään (osana PP-esitystä, verkko-oppimateriaalissa, digivideossa jne.)?
  • Mihin oppiaineen tavoitteisiin oppimateriaali liittyy?
 2. Kuva:
  • Kuvan tuottamisessa on käytettävä jotain kuvankäsittelyohjelmaa (esim. GIMP). Esimerkiksi pelkästään editoimaton digikameralla otettu kuva ei riitä.
  • Muokattuja kuvia saa olla myös useampi, jos käyttökonteksti sitä vaatii.

Kuvaus tehdään WWW-sivuna ja toteutettu kuva liitetään sivulle. WWW-sivu linkitetään Moodlen keskusteluryhmään.

Tehtävä on palautettava viimeistään 13.2.2017.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/oppimistehtavat/oppimistehtava5/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2017-02-13 09:18:55
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta