Oppimistehtävä 4

Opetusvideon suunnittelu

Tehtävän ohjeistus videolla

 • Löytyy kolmannen luennon videolta alkaen kohdasta 1:04:35.
Ongelmia videon katselussa?

Miten digitaalista videokuvausta voidaan hyödyntää osana opetusta?

Valitkaa jompikumpi seuraavista tehtävistä:

Opettajanäkökulma: Oppimateriaalin tuottaminen videona

Mieti, millaista oppimateriaalia valitsemasi oppiaineen opettaja voisi toteuttaa digitaalisen videokuvaus ja -editointitekniikan avulla (oletetaan, että opettajalla on riittävä tekninen tuki tai hän hallitsee riittävästi videotekniikkaa).

 1. Tee WWW-sivu, jossa on:
  • tieto oppimistehtävään valitusta näkökulmasta (opettajanäkökulma),
  • kuvaus millaista oppimateriaalia tuotetaan (aiheen valinta ja rajaus) ja miten tuotettua materiaalia on tarkoitus käyttää opetuksessa ja
  • tavoitteet valitun oppiaineen kannalta.
 2. Täydennä tuotettavan videomuotoisen oppimateriaalin kuvaus kuvaussuunnitelmaksi. Mieti, miten oppimateriaalin kuvaus toteutetaan.

Oppilasnäkökulma: Videokalustoa ja -editointia hyödyntävän projektin suunnittelu

Mieti, miten oppilaat voivat hyödyntää digitaalista videokuvausta ja videoeditointia valitsemassasi oppiaineessa. Oppimistapahtuman on oltava luonteeltaan jokin useista tunneista koostuva projekti, jonka tuotoksena on jokin digitaalinen verkkoon sopiva video.

 1. Tee WWW-sivu, jossa on:
  • tieto oppimistehtävään valitusta näkökulmasta (oppilasnäkökulma),
  • oppimistilanteen kuvaus,
  • kohderyhmä,
  • tavoitteet oppiaineen ja tietotekniikan/TVT:n kannalta sekä
  • tehtävänanto oppilaille.
 2. Tee kuvaussuunnitelma malliesimerkkivideota varten. Kuvaussuunnitelman on oltava myös malliesimerkki oppilaille kuvauksen suunnittelusta.

Yhteiset ohjeet

Tehtävä on palautettava Moodlen keskusteluryhmään viimeistään 5.2.2018.

HUOM! Tehtävä (ja siihen liittyvä videokuvaus ja -editointi) suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti parityönä (helpottaa etenkin kuvaamista). Parityö ei ole kuitenkaan pakollista, eli yksinkin saa tehdä.

Koko suunnittelu - kuvaus - editointi -prosessi tehdään sen oppiaineen näkökulmasta, jonka valitset tähän tehtävään.

Tämän viikon oppimistehtävässä tehdään siis tilanteiden ja tavoitteiden kuvaus sekä kuvaussuunnitelma. Oppimistilanteen kuvaus ja videon kuvaussuunnitelma tehdään WWW-sivulle ja linkitetään Moodle-keskusteluryhmään. Kuvaussuunnitelman on oltava luennon 3 oppien mukainen. Asiallinen kuvaussuunnitelma on edellytys myös kameran lainaamiselle (jos ei ole omaa kameraa). Kuvaussuunnitelmassa on oltava:

HUOM! Tuotettavassa videossa keskeisessä osassa tulee olla kameralla kuvattu videokuva. Pelkkä ruutukaappauksista koostettu video ei kelpaa tähän tehtävään, sillä ruutukaappauksesta on tulossa oma oppimistehtävä. Toki tässäkin videossa voi hyödyntää kameralla kuvatun videokuvan lisäksi muitakin mediaelementtejä ja useimmiten se on järkevääkin.

Vertaisarvioinnissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota kuvaussuunnitelman toteuttamiskelpoisuuteen ja annettava mahdollisesti parannusehdotuksia. Suunnitelmaa voi (ja on jopa suotavaa) päivittää ehdotusten perusteella.

Kun suunnitelma on tehty ja vertaisarvioitu, alkaa vajaan 1,5 kuukauden pituinen jakso, jonka aikana videokuvaus ja editointi on toteutettava. Valmis video palautetaan oppimistehtävä 10:ssä. Työ kannattaa tehdä kuvaussuunnitelman mukaisesti, jolloin aikaa ei kulu tarpeettomiin otoksiin. Tavoitteena on muutaman minuutin pituinen juttu, joka toki voi vaatia useita ottoja erilaisin kuvakulmin tms. Lopullinen karsinta tehdään editointivaiheessa.

Videokamerana voi käyttää OPE-linjan videokameraa tai omaa videokameraa, jos sellainen löytyy. Myös omaa digitaalikameraa, älypuhelinta tai tablet-tietokonetta voi käyttää, jos sillä onnistuu myös videokuvaus riittävän laadukkaasti (vähimmäisresoluutio 640x480). Riippumatta käytettävästä laitteesta, video kannattaa kuvata vaakasuunnassa.

OPE-linjan kameran varaukset tehdään lähettämällä varauspyyntö osoitteeseen antti.j.ekonoja@jyu.fi. Varauspyyntöjä voi alkaa tekemään 9.2. alkaen. Kamera varataan pääsääntöisesti kerralla aamu- tai iltapäiväksi. Kameran voi saada myös ilta+yölainaan. Kameran ja jalustan saa haettua Antti Ekonojalta (Ag C522.3).

Kuvatusta materiaalista editoidaan järkevä kokonaisuus pääteohjauksessa ja tarvittaessa lisäksi omana aikana (2 tuntia harvoin riittää editointiin). Editoidussa videossa on oltava jotain soveltuvia efektejä: tekstiä, kuvan yhdistämistä videoon, siirtymiä, häivytyksiä tms. Videon suositeltu pituus on 2-6 minuuttia (ehdoton maksimi 8 min).

Alustava aikataulu

Päivämäärä Osatehtävä
5.2. Kuvaussuunnitelman toteutus tehtynä
8.2. Suunnitelmien vertaisarviointi tehtynä
mielellään 13.3. mennessä Suunnitelman mukainen kuvaus toteutettuna
20.3. Video editoituna ja saatavilla verkosta
21.3. ja 23.3. Videoiden esittelytilaisuudet (kurssin loppuseminaarit)

Aikaisempien kurssien videotuotoksia ideoita herättämään

Linkit videoihin löytyvät Moodlesta oppimistehtävän palautuskeskusteluryhmän yhteydestä.

Vinkkejä kuvaussuunnitelman tekoon voi saada myös eräästä tämän kurssin vanhasta oppimistehtäväpalautuksesta.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/oppimistehtavat/oppimistehtava4/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2018-02-05 11:01:40
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta