Oppimistehtävä 4

Opetusvideon suunnittelu

Tehtävän ohjeistus videolla

 • Löytyy kolmannen luennon videolta alkaen kohdasta 1:02:30.
Ongelmia videon katselussa?

Miten digitaalista videokuvausta voidaan hyödyntää osana opetusta?

Valitkaa jompikumpi seuraavista tehtävistä:

Opettajanäkökulma: Oppimateriaalin tuottaminen videona

Mieti, millaista oppimateriaalia valitsemasi oppiaineen opettaja voisi toteuttaa digitaalisen videokuvaus ja -editointitekniikan avulla (oletetaan, että opettajalla on riittävä tekninen tuki tai hän hallitsee riittävästi videotekniikkaa).

 1. Tee WWW-sivu, jossa on suunnitelma aiheesta:
  • Kuvaus millaista oppimateriaalia tuotetaan (aiheen valinta ja rajaus) ja miten tuotettua materiaalia on tarkoitus käyttää opetuksessa.
  • Tavoite oppiaineen kannalta.
 2. Täydennä kuvaus kuvaussuunnitelmaksi. Mieti, miten oppimateriaalin kuvaus toteutetaan.

Oppilasnäkökulma: Videokalustoa ja -editointia hyödyntävän projektin suunnittelu

Mieti, miten oppilaat voivat hyödyntää digitaalista videokuvausta ja videoeditointia valitsemassasi oppiaineessa. Oppimistapahtuman on oltava luonteeltaan jokin useista tunneista koostuva projekti, jonka tuotoksena on jokin digitaalinen verkkoon sopiva video.

 1. Toteuta WWW-sivu, jossa on
  • oppimistilanteen kuvaus,
  • kohderyhmä,
  • tavoitteet oppiaineen ja tietotekniikan kannalta sekä
  • tehtävänanto.
 2. Tee kuvaussuunnitelma malliesimerkkivideota varten. Kuvaussuunnitelman on oltava myös malliesimerkki oppilaille kuvauksen suunnittelusta.

Ohjeet

Tehtävä on palautettava viimeistään 6.2.2017.

HUOM! Tehtävä (ja siihen liittyvä videokuvaus ja -editointi) suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti parityönä (helpottaa etenkin kuvaamista). Parityö ei ole kuitenkaan pakollista, eli yksinkin saa tehdä.

Koko suunnittelu - kuvaus - editointi -prosessi tehdään sen oppiaineen näkökulmasta, jonka valitset tähän tehtävään.

Tämän viikon oppimistehtävässä tehdään siis tilanteiden ja tavoitteiden kuvaus sekä kuvaussuunnitelma. Kuvaussuunnitelma tehdään WWW-sivulle ja linkitetään Moodle-keskusteluryhmään. Kuvaussuunnitelman on oltava luennon 3 oppien mukainen. Asiallinen kuvaussuunnitelma on edellytys myös kameran lainaamiselle (jos ei ole omaa kameraa). Kuvaussuunnitelmassa on oltava:

Vertaisarvioinnissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota kuvaussuunnitelman toteuttamiskelpoisuuteen ja annettava mahdollisesti parannusehdotuksia. Suunnitelmaa voi (ja on jopa suotavaa) päivittää ehdotusten perusteella.

Kun suunnitelma on tehty ja vertaisarvioitu, alkaa vajaan 1,5 kuukauden pituinen jakso, jonka aikana videokuvaus ja editointi on toteutettava. Valmis video palautetaan oppimistehtävä 10:ssä. Työ kannattaa tehdä kuvaussuunnitelman mukaisesti, jolloin aikaa ei kulu tarpeettomiin otoksiin. Tavoitteena on muutaman minuutin pituinen juttu, joka toki voi vaatia useita ottoja erilaisin kuvakulmin tms. Lopullinen karsinta tehdään editointivaiheessa.

Videokamerana voi käyttää OPE-linjan videokameraa tai omaa videokameraa, jos sellainen löytyy. Myös omaa digitaalikameraa, älypuhelinta tai tablet-tietokonetta voi käyttää, jos sillä onnistuu myös videokuvaus riittävän laadukkaasti (vähimmäisresoluutio 640x480).

OPE-linjan kameran varaukset tehdään lähettämällä varauspyyntö osoitteeseen antti.j.ekonoja@jyu.fi. Varauspyyntöjä voi alkaa tekemään 10.2. alkaen. Kamera varataan pääsääntöisesti kerralla aamu- tai iltapäiväksi. Kameran voi saada myös ilta+yölainaan. Kameran ja jalustan saa haettua Antti Ekonojalta (Ag C522.3).

Kuvatusta materiaalista editoidaan järkevä kokonaisuus pääteohjauksessa ja tarvittaessa lisäksi omana aikana (2 tuntia harvoin riittää editointiin). Editoidussa videossa on oltava jotain soveltuvia efektejä: tekstiä, kuvan yhdistämistä videoon, siirtymiä, häivytyksiä tms. Videon suositeltu pituus on 2-6 minuuttia (ehdoton maksimi 8 min).

Alustava aikataulu

Päivämäärä Osatehtävä
6.2. Kuvaussuunnitelman toteutus tehtynä
9.2. Suunnitelmien vertaisarviointi tehtynä
mielellään 14.3. mennessä Suunnitelman mukainen kuvaus toteutettuna
21.3. Video editoituna ja saatavilla verkosta
22.3. ja 24.3. Videoiden esittelytilaisuudet (kurssin loppuseminaarit)

Aikaisempien kurssien videotuotoksia ideoita herättämään

Linkit videoihin löytyvät Moodlesta oppimistehtävän palautuskeskusteluryhmän yhteydestä.

Vinkkejä kuvaussuunnitelman tekoon voi saada myös eräästä tämän kurssin vanhasta oppimistehtäväpalautuksesta.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/oppimistehtavat/oppimistehtava4/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2017-02-03 14:47:36
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta