Oppimistehtävä 2

Ilmaisten toimisto-ohjelmien integrointi

Tehtävän ohjeistus videolla

Ongelmia videon katselussa?

Miten ilmaisten/avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistojen käyttöä voidaan integroida eri oppiaineisiin?

Tehtävänanto tehdään WWW-sivulle.

Tämän viikon oppimistehtävä on seuraava:

Kuvaa oppimistilanne (oppimistilanteen "laajuus" noin 1-2 oppituntia, eli 45-90 min), jossa hyödynnetään jotain ilmaisen/avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistokokonaisuuden (esim. OpenOffice.org tai LibreOffice) ohjelmaa (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka tai tietokanta). Oppimistilanteessa voidaan hyödyntää myös useita eri ohjelmia. Kuvauksessa on oltava:

  1. Yleinen oppimistilanteen kuvaus. Kerro mille kohderyhmälle tehtävä on tarkoitettu ja mitä oppiainetta tehtävä koskee.
  2. Tavoitteet oppiaineen ja tietotekniikan kannalta. Avaa auki sanallisesti, mitä oppitunnin tavoitteet ovat. Peilaa oppitunnin tavoitteita etenkin OPS:eista löytyviin tavoitteisiin:
  3. Kirjoittakaa oppilaille annettava tehtävänanto tarvittavine ohjeistuksineen. Oppilaiden tietoteknisistä esitiedoista ei saa tehdä liikoja oletuksia. Integroinnissa on huomioitava myös tietoteknisten taitojen oppiminen oppiaineen lomassa.
  4. Toteuttakaa valitsemaanne toimisto-ohjelmistoa käyttäen malliesimerkki, joka oppilaiden pitäisi tuottaa.

Tehtävänanto ohjeineen ja taustoineen sekä linkki malliesimerkkiin (käytetyn ohjelman omassa tiedostomuodossa) sijoitetaan WWW-sivulle ja linkitetään Moodlen keskusteluryhmään viimeistään 23.1.2017. Tutustu tarkempiin palautusohjeisiin Moodlessa.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/oppimistehtavat/oppimistehtava2/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2017-01-23 10:05:45
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta