Oppimistehtävä 2

Ilmaisten toimisto-ohjelmien integrointi

Tehtävän ohjeistus videolla

Ongelmia videon katselussa?

Miten ilmaisten/avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistojen käyttöä voidaan integroida eri oppiaineisiin?

Tehtävänanto tehdään WWW-sivulle.

Tämän viikon oppimistehtävä on seuraava:

Kuvaa oppimistilanne (oppimistilanteen "laajuus" noin 1-2 oppituntia, eli 45-90 min), jossa hyödynnetään jotain ilmaisen/avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistokokonaisuuden (esim. Apache OpenOffice, LibreOffice tai Google Docs) ohjelmaa (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka tai tietokanta). Oppimistilanteessa voidaan hyödyntää myös useita eri ohjelmia. Kuvauksessa on oltava:

  1. Yleinen oppimistilanteen kuvaus. Kerro mille kohderyhmälle tehtävä on tarkoitettu ja mitä oppiainetta/oppiaineita tehtävä koskee.
  2. Tavoitteet oppiaineen/oppiaineiden ja tietotekniikan/TVT:n kannalta. Avaa auki sanallisesti, mitä oppitunnin tavoitteet ovat. Peilaa oppimistilanteen tavoitteita etenkin OPS:eista löytyviin tavoitteisiin:
  3. Oppilaille annettava tehtävänanto tarvittavine ohjeistuksineen. Oppilaiden tietoteknisistä esitiedoista ei saa tehdä liikoja oletuksia. Integroinnissa on huomioitava myös tietoteknisten taitojen oppiminen oppiaineen taitojen oppimisen lomassa.
  4. Valittua toimisto-ohjelmistoa käyttäen toteutettu malliesimerkki, joka oppilaiden pitäisi tuottaa. Malliesimerkin on tavoite vastata oppilaan kiitettävää/erinomaista suoritusta.

Oppimistilanteen kuvaus tarvittavine ohjeineen ja taustoineen sekä linkki malliesimerkkiin (myös käytetyn ohjelman omassa tiedostomuodossa, EI siis pelkästään PDF-muunnos tai kuvakaappaus) sijoitetaan WWW-sivulle ja linkitetään Moodlen keskusteluryhmään viimeistään 22.1.2018. Tutustu tarkempiin palautusohjeisiin Moodlessa.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/oppimistehtavat/oppimistehtava2/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2018-01-22 09:23:22
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta