Oppimistehtävä 1

Miellekartta/käsitekartta tietotekniikan integrointimahdollisuuksista

Tehtävän ohjeistus videolla

  • Löytyy ensimmäisen luennon videolta alkaen kohdasta 1:20:35.
Ongelmia videon katselussa?

Suunnittele ja toteuta käsitekartta/miellekartta siitä, miten kurssin aihealueilla käsiteltäviä asioita voidaan integroida muihin oppiaineisiin kuin tietotekniikkaan/TVT:hen. Kurssin aihealueet löytyvät kurssin etusivulta. Ihan kaikkia välineitä ei tarvitse kuitenkaan tuntea... ideoikaa niistä mitä tunnette! Työn voi tehdä valitsemallaan käsitekarttaohjelmalla.

Tehtävässä ideoidaan integrointitapoja kaikkiin kurssilla käytettäviin oppiaineisiin ja opintokokonaisuuksiin (ks. alla). Tehtävän voi rajata joko tietylle oppilaitostasolle (esim. perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus tms.) tai sitten tehdä yleisemmällä tasolla ilman oppilaitostasorajausta. Jos tehtävän rajaa tietylle oppilaitostasolle, tulee siitä kertoa tehtävässä tai tehtävänpalautuksen yhteydessä.

Muistakaa laittaa mukaan karttaan esimerkkejä. Esimerkiksi: "Animaatioilla voidaan tuottaa havainnollistavaa oppimateriaalia fysiikassa, esimerkiksi havainnollistamaan heittoliikettä." Esimerkissä lihavoituina olevat kohdat voisivat siis olla kartassa käsitteinä ja niitä yhdistävinä verbeinä/tarkennuksina.

Tehtävästä on hyötyä myös tulevissa oppimistehtävissä, sillä tässä tehtävässä suunniteltuja integrointia-ideoita voi sitten halutessaan toteuttaa seuraavissa oppimistehtävissä.

Kurssin tulevissa oppimistehtävissä integrointia voidaan miettiä seuraaviin oppiaineisiin ja opintokokonaisuuksiin:

Tehtävä tulee palauttaa Moodlen keskusteluryhmään viimeistään 15.1.2018. Tutustu tarkempiin palautusohjeisiin Moodlessa.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/oppimistehtavat/oppimistehtava1/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2018-01-12 09:32:02
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta