Oppimistehtävä 1

Miellekartta/käsitekartta tietotekniikan integrointimahdollisuuksista

Tehtävän ohjeistus videolla

  • Löytyy ensimmäisen luennon videolta alkaen kohdasta 1:19:50.
Ongelmia videon katselussa?

Suunnittele ja toteuta käsitekartta/miellekartta siitä, miten kurssin aihealueilla käsiteltäviä asioita voidaan integroida muihin oppiaineisiin kuin tietotekniikkaan/TVT:hen. Kurssin aihealueet löytyvät kurssin etusivulta. Ihan kaikkia välineitä ei tarvitse kuitenkaan tuntea... ideoikaa niistä mitä tunnette! Työn voi tehdä valitsemallaan käsitekarttaohjelmalla.

Tehtävässä ideoidaan integrointitapoja kaikkiin kurssilla käytettäviin oppiaineisiin (ks. alla). Muistakaa laittaa mukaan karttaan muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi: "Animaatioilla voidaan tuottaa havainnollistavaa oppimateriaalia fysiikassa, esimerkiksi havainnollistamaan heittoliikettä." Esimerkissä lihavoituina olevat kohdat voisivat siis olla kartassa käsitteinä ja niitä yhdistävinä verbeinä/tarkennuksina.

Kurssin tulevissa oppimistehtävissä käytetään seuraavia oppiaineryhmiä:

Tehtävä tulee palauttaa Moodlen keskusteluryhmään viimeistään 16.1.2017. Tutustu tarkempiin palautusohjeisiin Moodlessa.

Vinkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/oppimistehtavat/oppimistehtava1/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2017-01-09 14:10:41
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta