Opetusvideon suunnittelu ja sisällöntuotanto sekä ruutukaappausvideot - Luento 3

Luennon aiheena on opetusvideon suunnittelu ja sisällöntuotanto. Lisäksi tutustutaan ruutukaappausvideoiden tuottamiseen. Lopuksi esitellään vielä neljäs oppimistehtävä.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Esimerkkejä

Luento perustuu osittain Heta Keron vuoden 2006 luentomateriaaleihin aiheesta "Videokuvauksen suunnittelu ja kuvakerronta". Kiitokset Hetalle!

Videon rakenne

Mediaelementit

Video voi sisältää:

Musiikki, äänet ja puhe voivat yhdistää leikattuja kuvia, jolloin saadaan jatkuvuuden tuntu.

Mediaelementtien valinta

Kenelle, mitä, miksi -> miten?

Sisällöntuotannon vaiheet

 1. Suunnittelu
  • aiheen valinta, idea
  • esitiedon hankkiminen ja aiheeseen tutustuminen
  • lähtökohtien ja tavoitteiden määrittely
  • aiheen rajaus
  • synopsis eli tiivistelmä toteutusideasta
 2. Käsikirjoittaminen
  • tiedonhankinta jatkuu
  • kuvauskäsikirjoitus
 3. Materiaalin keruu ja editointi
  • toteutus käsikirjoituksen mukaan
  • aineiston keruu: haastattelut, kuvaukset, äänitykset, tekstien teko, kuvat
  • aineiston purku ja editointi
 4. Julkaisu
  • aineisto kootaan yhteen
  • julkaiseminen

Suunnittelu

Käsikirjoittaminen

Kuvakäsikirjoitus, storyboard

Haastattelu

Spiikki

Kuvakerronta

Video verkossa

Oikeudet ja velvollisuudet

Kuvaaminen

Katso Opetusteknologia-kurssin luento 6.

Huomioi ohjeista etenkin seuraavat:

Etenkin kännykällä kuvatessa muista huomioida myös laitteen asento kuvatessa (pysty/vaaka). Eri asennossa kuvattujen videoiden yhdistäminen voi olla haastavaa. Varminta on yleensä kuvata videot vaakasuunnassa kuvauslaitteesta riippumatta.

Kuvaussuunnitelma oppimistehtävässä 4

Kuvauskäsikirjoituksen alku voisi olla esimerkiksi suunnilleen seuraavanlainen:

KestoKuvakokoTapahtumaMediat ja efektit
5 sekTeksti "Agora yöllä" mustalla pohjalla.Teksti. Ääniefekti: Tuulen huminaa.
10 sekYleiskuvaNäytetään Agoraa yöllä valoissa. Tutkijan ikkuna näkyy. Häivytys sisään. Puhe: "Öinen Agora on hiljainen..."
5 sekKokokuvaNäytetään ikkunan edessä työskentelevää tutkijaa.Puhe: "...mutta ei tyhjillään." Huminaa.
5 sekPuolikuvaTutkija naputtelee tietokonetta. Kasvojen profiili ja tietokoneen ruutu kuvassa. Puhe: "Ahkera tutkija kirjoittaa mullistavaa ohjelmakoodia vielä kun ilta on vaihtumassa yöksi..." Ääni: humina seis, näppäimistön naputtelua.

Huomioita:

Lisätietoa

Ruutukaappausvideot

Ruutukaappausvideolla tarkoitetaan esimerkiksi digitaalista videota, joka kuvataan tietokoneen näytön toimintaa nauhoittamalla. Ruutukaappausvideoon voi liittyä lisäksi esimerkiksi ääntä ja jälkeenpäin lisättyjä tekstejä, puhekuplia, nuolia yms.

Kuvaruutukaappausvideon hyötyjä ja haittoja

Ohjelmat

Ruutukaappausvideoiden tekemiseen löytyy paljon kaupallisia ohjelmia, mutta ilmaisillakin pärjää mainiosti. Ilmaisia vaihtoehtoja ovat esim. seuraavat:

Lisäksi Macin puolella (OS X v10.6 Snow Leopard ja uudemmat) Quick Time Playerillä voi tehdä myös ruutukaappauksia.

Ruutukaappausvideoiden editoinnissa kannattaa huomata myös YouTuben videoiden editointimahdollisuudet. YouTuben Parannukset-toiminnoilla voi tehdä videoille tiettyjä muokkauksia. Nämä ovat hyödyllisiä työkaluja etenkin silloin, jos itse ruutukaappauksen tekee ohjelmalla, jossa ei ole editointimahdollisuutta. Harmittavasti YouTube poisti laajemmat videoiden editointimahdollisuudet vuonna 2017.

Lisätietoa

Neljäs oppimistehtävä

Tulee palauttaa viimeistään 5.2.2018.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/luennot/luento3/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2018-01-29 12:41:34
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta