Tietokoneen rakentaminen - Demo 1

Mallivideot

Ongelmia videoiden katselemisessa?

Tämän ohjeen lisäksi kannattaa vilkuilla ohjetta, jossa kerrotaan mitä muistien ja kovalevyjen asennuksessa kannattaa ottaa huomioon.

Tietokoneen kokoamisen vaiheet

Seuraavissa tehtävissä ensin puretaan tietokone pieniksi palasiksi, jonka jälkeen kootaan se uudelleen toimivaksi kokonaisuudeksi. Ikävä kyllä demokone ei tule toimimaan, mutta kokoamisen periaatteet tulevat kuitenkin selviksi. Kysy kaikenlaisissa ongelmissa apua ohjaajalta!

Koneen luota löytyvät tarvikkeet

Tietokoneen purkaminen

Katso sivun mallivideot ja kuvat, jotka löytyvät tekstissä olevien linkkien takaa.

Purkaessasi demokonetta, katso samalla miten koneen osat liittyvät toisiinsa. Tätä tietoa tarvitset konetta kasattaessa!

 1. Ennen purkamista pitäisi irrottaa oheislaitteet keskusyksiköstä. Demotehtävän purkukoneisiin ei ole kytkettynä mitään laitteita. Oheislaitteet kytkeytyisivät tietokoneen takapaneeliin (takapaneeli selitteillä). Piuhat irtoavat joko suoraan liittimistä vetämällä tai ensin ruuvaamalla liittimessä kiinnikeruuvit auki ja sitten nyppäämällä. Irrotuksessa pitäisi välttää sivuttaissuuntaista liikettä ja johdosta vetämistä!
 2. Kytke maadoitusranneke ranteeseen ja hauenleuka kotelon runkoon. Sähkövarauksesi pitäisi purkautua koteloon. Näin varmistat, että kotelo pysyy kanssasi samassa sähköpotentiaalissa eivätkä staattiset sähkönpurkaukset hajota elektronisia komponentteja. Staattiset sähköpurkaukset ovat harvinaisia, mutta elektroniset komponentit ovat herkkiä ja saattavat helposti hajota. Villapaitoja ja muita vastaavia vaatteita ei myöskään kannata käyttää laitteiden kanssa työskennellessä.
 3. Avaa keskusyksikön kotelo. Kotelosta on ensin avattava takana sivulevyjä kiinni pitävät ruuvit ja sen jälkeen liu'utettava seinälevyt pois. Kun haluaa vilkaista koneen sisälle tai tehdä pieniä operaatioita, niin riittää ottaa takaa katsoen oikean puolimmainen levy pois, mutta tällä kertaa avaamme koko koneen, joten voit ottaa molemmat pois. Voit joutua käyttämään roimasti voimaa jos kotelon seinämä on tiukassa.
 4. Laske kone pöydälle siten, että emolevy on koneessa alimpana.
 5. Yritä tunnistaa koneesta seuraavat osat (mikäli tunnistaminen tuottaa ongelmia, voit yrittää luntata vastaukset sivulla olevista kuvista :) ):
 6. Irrota äänikortista CD-ROM-asemaan menevä kaapeli. Kaapeli on ohut ja molemmissa päissä on 4-napainen naarasliitin.
 7. Irrota kaikki korttipaikoissa olevat lisälaitekortit. Ruuvaa ensin auki ruuvit, joilla kortit ovat kiinni kotelossa. Sen jälkeen kortin pitäisi irrota suoraan ylöspäin nostamalla. Ota kiinni kortin reunoista!
 8. Irrota IDE-kaapeli ja virtajohdot kovalevystä ja CD-ROM-asemasta. IDE-kaapeli on litteä monijohtiminen kaapeli. Virtajohto on 4-napainen kaapeli, joka tulee virtalähteestä. Se kytkeytyy yleensä melko tiukasta laitteisiin.
 9. Irrota levykeaseman lattakaapeli ja virtajohto. Levykeaseman lattakaapeli on hieman kapeampi kuin tavallinen IDE-kaapeli.
 10. Irrota CD-ROM-asema, kovalevy ja levykeasema kotelosta. Kovalevy ja levyaseman sisältävä kehikko saattaa lähteä irti kotelosta ruuvaamalla kehikon pidikeruuvin irti ja vetämällä kehikkoa taaksepäin. Ruuvaa CD-ROM-asema, kovalevy, ja levykeasema irti kotelosta. Katso tarkkaan millaiset ruuvit sopivat kuhunkin laitteeseen. Oikean tyyppinen ruuvi on tärkeä, koska ruuvien jengat saattavat mennä pilalle tai pahimmillaan laite saattaa vioittua liian pitkästä ruuvista.
 11. Irrota prosessorin tuulettimeen menevä virtajohto. Tuulettimesta lähtevä ohut 4-napainen johto.
 12. Irrota emolevyn virtapiuha. Virtajohdon on liitin on leveä ja johtimet ovat kahdessa rivissä. Johto kytkeytyy virtalähteeseen. Irrottamisessa täytyy painaa liittimessä olevaa klipsua ja sen jälkeen nostaa suoraan ylöspäin.
 13. Ota muut kotelosta tulevat johdot irti emolevystä. Yritä pitää mielessä mikä johto oli missäkin päin. Tieto löytyy kokoamisvaiheessa emolevyn manuaalista.
 14. Irrota kotelosta pohjalevy. Kotelon pohja, jossa emolevy on kiinni, lähtee irti kokonaisena. Pohja voi olla kiinni kotelon rungossa ruuveilla. Irrota ensin nämä. Vedä pohjalevyä kohti tietokoneen etupaneelia. Nyt pohja irtoaa ja sen voi kaataa pois kotelosta ylälaidasta lähtien. Älä kuitenkaan irrota vielä emolevyä pohjasta, vaan tutki miten emolevy on kiinnitetty pohjalevyyn.
 15. Irrota emolevyltä muistikammat. Muistikammat irtoavat painamalla reunoissa olevia pidekkeitä.
 16. Irrota tuuletin irti emolevystä. Socket-kantaisissa emolevyissä tuuletin on usein kiinni kahdella pidikkeellä prosessorikannan reunoilla. Paina kiinnikettä hieman ja nosta pidempi pideke irti prosessorikannasta. Nyt toisen puolen pitäisi lähteä suoraan irti. Slot-kantaisissa (vanhemmissa) emolevyissä tuuletin on kiinni korttipaikassa, josta sen saa irrotettua samaan aikaan prosessorin nostamisen yhteydessä.
 17. Irrota emolevystä prosessori ja katso miten päin se oli paikallaan! Slot-kantaisesta emolevystä prosessorin (ja tuulettimen) pitäisi irrota nostamalla suoraan ylöspäin.
 18. Ruuvaa emolevy irti kotelon pohjalevystä. Emolevy on kiinni ruuvikannoissa, jotka ovat kiinni pohjalevyssä.

Tietokoneen kokoaminen

Seuraavassa on tarkoituksena koota edellä purkamasi keskusyksikkö toimintakuntoon. Apuna voit käyttää koneen viereltä löytyvää emolevyn manuaalia ja sivun kuvia.

 1. Kiinnitä kotelon pohjalevyyn pidikkeet, joiden päälle emolevy tulee. Aseta emolevy näiden päälle ja ruuvaa sopivilla ruuveilla emolevy kiinni kotelon seinämään. Katso, ettei emolevy koske koteloon ja että ruuvit ovat vain niille tarkoitetuissa kohdissa.
 2. Asenna ensimmäisenä prosessori emolevylle. Prosessorin asentaminen EI VAADI VOIMAA! Ole siis varovainen ja laita prosessori kantaansa varmasti oikeaan asentoon. Asenna prosessorin tuulettimen virtajohto paikalleen.
 3. Asenna muistikammat emolevylle (emolevyn osat selitteillä). Muistele mitä kaikkea piti ottaa huomioon muistin lisäämisen yhteydessä. Muistikammat menevät voi laittaa vain yhdellä tapaa kiinni emolevyyn, joten väärinpäin yhdistämisen vaaraa ei ole. Mistä erottaa kuinkapäin kampa pitää asettaa? Lisää tietoa toisessa ohjedokumentissa, kappaleessa Muistin lisääminen.
 4. Laita pohjalevy kiinni koteloon.
 5. Liitä emolevyyn virtalähteestä tulevat virtaliittimet.
 6. Liitä kotelon piuhat (kiintolevyn valo, virta, reset, kaiutin) kiinni emolevyyn. Oikeat paikat tunnistaa piuhoissa ja emolevyssä olevista teksteistä (hdd, power, reset, speaker). Joissain emolevyissä on värikoodaus. Lisäksi aina voi tutkia emolevyn ohjekirjaa, niistä löydät yleensä kaavakuvan, joka kertoo piikkien järjestyksen.
 7. Tarkista kiintolevyn ja CD-ROM-aseman jumpperoinnit! Asennetaan ne samaan väylään, jolloin kovalevy pitää asettaa Master-tilaan ja CD-ROM-asema Slave-asentoon.
  • Näissä demoissa yhdistämme kiintolevyn ja CD-ROM-aseman samaan IDE-kaapelin harjoituksen vuoksi, vaikka tässä tapauksessa ne kannattaisi laittaa omilla kaapeleilla kiinni erillisiin IDE-väyliin.
  • Tarkempia ohjeita jumpperoinnista löydät erillisestä ohjeesta kappaleesta IDE-kiintolevyn ja CD-ROM-aseman asentamisesta.
 8. Asenna ja ruuvaa paikoilleen levykeasema, kiintolevy ja CD-ROM-asema. Kiintolevyn voi laittaa paikoilleen kehikkoon ja kiinnittää kehikon koteloon. Levykeasema ja CD-ROM-asema on tässä kotelossa asennettava etupaneelin kautta. Ruuvaa massamuistiasemat kiinni koteloon.
  • Kiintolevy menee koneen kotelosta löytyvään 3.5" kokoiseen laajennuspaikkaan. Levykeasema menee samankokoiseen paikkaan. CD-ROM-asema menee 5.25" kokoiseen suurempaan paikkaan.
  • Suuremmat 5.25" kokoiset kiintolevyt menisivät myös CD-ROM-asemien kokoiseen paikkaan. Pienemmän 3.5" kiintolevyn voi myös asentaa 5.25" paikkaan jos hankkii tarkoitukseen sopivan kehikon. Joissakin koneissa voi olla irroitettava kehikko/kiinnityspaikka johon on helppoa ruuvata asennettava laite kiinni.
 9. Yhdistä kovalevy ja CD-ROM-asema IDE-kaapelilla (lattakaapeli) emolevyn IDE-liittimeen. Kovalevyn ja CD-ROM-aseman IDE-lattakaapeli on kytkettävä Primary IDE (IDE1) -väylään. Liitä CD-ROM-asemaan myös äänikorttia varten oleva piuha.
  • IDE-kaapeli menee helposti paikalleen väärinpäin. Kaapelin toisessa reunassa on punainen viiva, joka tulee piikin nro 1 kohdalle eli virtapiuhan puolelle. Jossain IDE-kaapeleissa on pieni kohouma toisella puolella kaapelin liitintä, jolloin kaapelia ei pysty laittamaan väärinpäin.
 10. Asenna levykeaseman lattakaapeli sille varattuun omaan liitäntään emolevyssä. Levykeaseman lattakaapeli on kapeampi kuin IDE-kaapeli, siinä on vähemmän johtimia ja muutamat johtimet ovat ristiinkytkettyjä.
 11. Yhdistä asemiin kotelon virtalähteestä tulevat virtajohdot. Virtajohdot menevät liittimiinsä kiinni vain oikeinpäin.
  • Jos kone ei käynnistynyt asentamisen jälkeen ollenkaan niin todennäköisesti IDE-kaapeli on asennettu väärinpäin. Vika korjautuu sammuttamalla kone ja asettamalla kaapeli kiinni toisinpäin.
 12. Asenna ja ruuvaa näytönohjain paikalleen.
  • Näytönohjain menee emolevyn AGP-väylään. AGP-liitin on pitkulainen, lyhyehkö, ruskean värinen ja yksinäinen :)
 13. Asenna ja ruuvaa äänikortti paikalleen. Liitä CD-ROM-aseman äänipiuha äänikorttiin mikäli se on mahdollista.
 14. Asenna ja ruuvaa verkkokortti paikalleen mikäli koneessa on sellainen.
 15. Laita kotelon seinälevyt paikalleen ja ruuvaa ne takaa kiinni.
 16. Älä turhaan kokeile koneen toimimista :) Demokoneessa käytyt osat ovat rikki.

Kuva emolevystä ja kotelosta ylhäältäpäin

Socket-prosessorin asennus

Siirry toiseen tehtäväpisteeseen, missä on valmiiksi rakennettu tietokone ja Socket-prosessorillinen emolevy.

Irrota Socket-kantainen prosessori. Socket-kantaisissa emolevyissä saa prosessorin irti nostamalla prosessorikannassa olevan vivun ylös. Tällöin prosessori nousee kannasta ylös, josta sen voi nostaa ilman suurempaa voimaa ylös.

Testaa, miten Socket-prosessori asennetaan paikoilleen. Asenna myös tuuletin prosessorin päälle. Muista, että oikeassa asennuksessa tarvitaan pieni määrä piitahnaa prosessorin ja jäähdytyssiilen väliin.

Oheislaitteiden asennus

Tunnista sitten seuraavat liitännät ja niihin liittyvät kaapelit. Kytke sen jälkeen koneen vieressä olevat kaapelit oikeisiin liitäntöihin.

Käyttäjien kommentit

taina teiramaa-seger ( 2007-04-21 15:42:48 )

Hei! Nämä sinun sivusi ovat aivan loistavat. Varsinkin videot ovat olleet minulle hyödyksi. Opetan mm. ruotsia ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa tällä hetkellä ja ongelmana on ollut asioiden mieltäminen suomeksi. Kyllä niitä termejä sitten ruotsiksi löytyy, kun tietää mitä etsiä. Kiitos! Kehun näitä sivujasi sitten myös opiskelijoilleni.

Jukka Mäntylä ( 2007-04-26 23:04:30 )

Hienoa, että sivuista on hyötyä! Muistattehan huomioida oppimateriaalin käyttöoikeudet: http://appro.mit.jyu.fi/copyright.html

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/laitteistot/demot/demo1/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2007-05-10 10:43:02
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto