Lomakkeiden käsittelytekniikat

Luennolla käydään läpi lomakkeiden käsittelytekniikoita ja WWW-ohjelmointia.

Lomakkeen toiminta

Kerrataan ensin lomake-elementtejä esimerkkilomakkeen avulla.

Lomakkeen käsittely

 1. Selainohjelma pyytää palvelimelta lomakesivun.
 2. Palvelin toimittaa sivun selaimelle.
 3. Käyttäjä täyttää ja hyväksyy lomakkeen. Selain lähettää lomakkeen tiedot WWW-palvelimella suoritettavalle ohjelmalle.
 4. Lomakkeelta tuleva data käsitellään ohjelman tekijän haluamalla tavalla. Ohjelma voi tehdä esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:
  • Erikoismerkkien käsittely (esim. ääkköset, rivinvaihdot).
  • Tarkistukset syötteelle (esim. onko jokin kenttä oikean muotoinen, onko kaikkiin kohtiin vastattu).
  • Tiedot lähetetään edelleen sähköpostitse.
  • Tallennetaan tietokantaan.
  • Tallennetaan suoraan osaksi jotain WWW-sivua.
  • Lomakkeen tietojen jatkokäsittelyyn voidaan käyttää monenlaisia erilaisia ohjelmistoja.
 5. Ohjelma palauttaa käyttäjälle tietoja:
  • Varmistuksen tietojen lähetyksen onnistumisesta.
  • Tiedon, jos syötteessä oli jotakin virheitä.
  • Tilauksen tai palautteen sisällön.

Lomakkeen tietojen lähettäminen vastaanottajalle

Seuraavassa käydään läpi erilaisia tapoja lähettää lomakkeen tiedot vastaanottajalle.

Tietojen lähettäminen suoraan sähköpostiin

Lomakkeen tiedot voidaan lähettää suoraan sähköpostiin seuraavan määrityksen avulla.

<form action="mailto:antti.j.ekonoja@jyu.fi" method="post">
...
</form>

Tätä mailto-tapaa ei pidä koskaan käyttää!

Tietojen lähettäminen ohjelmalle

Palvelimella suoritettavalla ohjelmalla mahdollistetaan tietojen jatkokäsittely mahdollisimman luotettavasti.

<form action="http://palvelin/cgi-bin/kasittelija.cgi" method="post">
...
</form>

Lähettämisessä käytettävät tavat

Lomakkeen tietojen lähettämiseen on kaksi erilaista metodia (post ja get), joilla kummallakin on oma käyttökohteensa. Metodien välinen ero huomioidaan lomakkeen tiedot vastaanottavassa ohjelmassa.

post-metodi

<form action="http://palvelin/cgi-bin/kasittelija.cgi" method="post">
...
</form>

get-metodi

<form action="http://palvelin/cgi-bin/kasittelija.cgi" method="get">
...
</form>

enctype-attribuutti

Harjoitustyössä käytettävä CGI-ohjelma

Harjoitustyössä käytettävä CGI-ohjelma on asennettu valmiiksi kurssipalvelimelle. Roskapostin välttämiseksi kurssilaisten on kuitenkin lisättävä oma jyu.fi-päätteinen sähköpostiosoitteensa sallittujen listaan osoitteessa:

http://appro.mit.jyu.fi/www/harkka/laheta/

Sivuille pääsee vain Korppi-järjestelmästä kurssin sivuilta löytyvällä tunnus ja salasana parilla.

Tämän jälkeen voidaan tehdä lomake seuraavan esimerkin mukaisesti:

<form action="http://appro.mit.jyu.fi/cgi-bin/www/laheta.cgi" method="post">
 <fieldset>
 <legend>Lomakeryhmän otsikko</legend>
  <input type="hidden" name="lomake_email" value="omaosoite@jyu.fi" />
  ...lomake-elementtejä...
 <fieldset>
</form>

Piilokenttä lomake_email

Lomakkeelle on lisättävä piilokenttä, jonka name-attribuutin arvo on lomake_email ja value-attribuutin arvo oma sähköpostiosoite, johon lomaketiedot halutaan lähettää. Sähköpostiosoite tulee olla juuri siinä muodossa, minkä ilmoitit sallittujen osoitteiden listaan.

Hakulomake

Sivustohaun toteuttaminen vaatii melko hyvää ohjelmointitaitoa. Voimme kuitenkin käyttää hakukoneiden tarjoamia rajapintoja hakulomakkeen tekemiseksi. Tarvitsemme hakupalvelun, joka antaa rajoittaa haun omille sivuillemme. Lähtökohtana voimme tutkia, mitä parametreja osoiteriviltä löytyy tai millainen lomake hakukoneen Advanced search -sivulta löytyy. Näiden tietojen perusteella voimme tehdä oman hakulomakkeen ja laittaa sen käsittelijän osoittamaan hakukoneen ohjelmaan.

Google

Google search basics: More search help -sivulta löydämme, että jos hakutermissä on site:, niin tällä voi rajoittaa hakua WWW-osoitteen mukaan.

Search Protocol Reference ja Googlen webbikäyttöliittymän ja haun kielikoodit -sivuilta löydämme myös, että parametri q on hakutermi. Parametrilla as_q voidaan lisätä myös muita hakutermejä. Referenssidokumentteja tutkimalla löydämme myös parametrit ie (hakutermien merkistökoodaus), oe (hakutulosten merkistökoodaus) ja hl (Googlen käyttöliittymän kieli). Näiden perusteella teemme lomakkeen, joka rajoittuu kurssisivustolle:

<form action="http://www.google.com/search" method="get">
<fieldset>
<legend>Haku</legend>
<input type="hidden" name="ie" value="iso-8859-1" />
<input type="hidden" name="oe" value="iso-8859-1" />
<input type="hidden" name="hl" value="fi" />
<input type="hidden" name="as_q" value="site:appro.mit.jyu.fi/www" />
<p><label for="hakusana">Hae kurssisivuilta</label>
<input type="text" size="20" id="hakusana" name="q" value="" /></p>
<p><input type="submit" value="Hae" /></p>
</fieldset>
</form>

Omille sivuille tehtävissä hauissa käy joskus niin, että Google ei löydä yhtään hakutulosta millään hakusanalla. Tähän syynä on se, että Google ei ole vielä indeksoinut sivuasi tietokantaansa. Automaattinen indeksointi vaatii sen, että joltain jo indeksoidulta sivulta on linkki sivullesi. Google tekee indeksoinnin yleensä noin kerran viikossa, eli ihan heti uudet sivut eivät Googlen avulla löydy mitenkään.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/itkp1011/luennot/luento8/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2017-09-05 17:31:45
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta