XML ja WWW

Tällä luennolla tutustutaan XML:n käyttämiseen WWW:ssä. Tutustutaan yleistyviin WWW:ssä käytettäviin XML-pohjaisiin kieliin. Lisäksi käydään läpi harjoitustyön toteutusosuutta.

Harjoitustyö (toteutusosuus)

Mikä on XML?

Extensible Markup Language (XML) on yksinkertainen ja joustava metakieli, jolla määritellään rakenteellisia merkkauskieliä.

XML-pohjaisen dokumentin on oltava validi, eli sen on noudatettava jotakin dokumenttityyppiä. Dokumentin kieliopin määrittää:

XML-dokumentin on oltava hyvin muodostettu (well-formed). Vertaa esimerkiksi vanhempien HTML-versioiden tagisoppaan (engl. tagsoup):

XHTML

XHTML on XML-sovellus. XHTML on merkkauskieli.

Semanttinen Web

Jos haemme esimerkiksi tietoa WWW:stä, niin joudumme usein turvautumaan hakukoneisiin. Hakukoneet kaivavat ja järjestävät tekstitietoa sanaesiintymien ja linkkikytköksien perusteella, mutta eivät kuitenkaan ymmärrä tiedon merkitystä. Millaisia tuloksia saamme, jos kysymme hakukoneelta esimerkiksi mistä saan halvimmalla 32" laajakuva-tv:n? Hakukone ei luultavastikaan ymmärrä, että sivulta löytyvä luku on hinta tai tuotekoodi on televisio.

Semanttinen Web on normaalin WWW:n "laajennos", jossa kaikki tieto on yhtä hyvin ihmisen kuin koneenkin ymmärrettävissä. Tämä vaatii sen, että tiedolle annetaan formaalissa muodossa sen merkitys.

Semanttinen Web edellyttää riittävää määrää metatietoa eli dokumentin kuvailutietoa muodossa, jonka myös tietokone ymmärtää.

Metatieto voi olla esimerkiksi:

Merkityksien ja tiedon suhteiden kuvailemiseksi on kehitetty RDF- ja OWL-kielet, mutta perehdymme vain lyhyesti XHTML:n tarjoamiin metatietoa kuvaileviin elementteihin:

meta

meta-elementillä XHTML:ssä määritellään dokumenttiin liittyvää metatietoa. meta-elementti laitetaan head-elementin sisään.

<meta name="description"
 content="WWW-julkaiseminen - Tietotekniikan kurssi Jyväskylän yliopistossa 
      tietotekniikan laitoksella" />
<meta name="keywords"
 content="tietotekniikka, jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 
      informaatioteknologia, opetus, kurssi" />
<meta name="author" content="Antti Ekonoja" />

Linkkielementti - link

<link title="Oletustyyli" rel="StyleSheet" href="/appro2008.css" type="text/css" media="all" />
<link rel="icon" href="/favicon.ico" type="image/ico" />
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" />
<link rel="Copyright" href="/copyright.html" title="Copyright Notice" />
<link rel="Prev" href="../luento10/" title="Edellinen" />
<link rel="Next" href="../luento12/" title="Seuraava" />
<link rel="Start" href="../../" title="WWW-julkaiseminen" />
<link rel="Contents" href="../" title="Sisällys" />
<link rel="Parent" href="../" title="Edellinen taso" />
<link rel="First" href="../luento1/" title="Ensimmäinen" />
<link rel="Last" href="../luento12/" title="Viimeinen" />
<link rel="Search" href="/haku/" title="Haku" />

Lisätietoja ja esimerkkejä

Nimiavaruudet

Nimiavaruuksien avulla voidaan samassa dokumentissa käyttää useampaa erilaista dokumenttityyppiä ilman, että ne sotkevat toisiaan.

Scalable Vector Graphics (SVG)

SVG on vektorigrafiikan määrittelyyn tarkoitettu kieli.

Esimerkkejä:

Lisätietoa:

MathML

MathML on matemaattisen ja tieteellisen tekstin tuottamiseen tarkoitettu kieli. MathML perustuu XML:ään samalla tavalla kuin XHTML:kin.

MathML:ää tukee selaimista tällä hetkellä Firefox ja IE 7-8 (ainakin osittain). Operankin tuki on jo melko hyvä versiossa 11, mutta vielä versiossa 10 matemaattiset merkinnät eivät pääsääntöisesti näy ihan oikein. Muita MathML-ohjelmistoja löytyy jo paljon.

MathML jakautuu kahteen osaan:

Esimerkkejä:

RSS (Really Simple Syndication)

RSS on XML-sovellus, jonka avulla on helppo jakaa uutisia tai mitä tahansa tietoa.

WWW-sivuston uutiset tai muut muutokset listataan RSS-tiedostossa, jonka sisältöä seurataan RSS-formaattia ymmärtävällä ohjelmalla.

Mikä on RSS?

Appro-sivuston RSS-feed

Lisätietoa

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/itkp1011/luennot/luento11/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2017-09-05 17:31:45
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta