Media Queries mobiilityylin linkittämisessä

Ensiksi linkitetään mobiilityyli all-medialle normaalisti, jolloin se tulee käyttöön kaikille laitteille ja selaimille. Sen jälkeen linkitetään "normaalityyli" mediaqueryjen avulla, jolloin sen saavat käyttöön kaikki ne selaimet, jotka ymmärtävät mediaqueryjä ja joissa toteutuu mediaqueryssä asetettu vaatimus (esimerkiksi näytön leveyden minimivaatimus).

Järjestys toimii, koska käytännössä kaikki uudet tietokoneen selaimet ymmärtävät mediaqueryjä, jolloin ne ymmärtävät ottaa käyttöön myöhemmin HTML-tiedostossa tyylivaihtoehdoksi linkitetyn "normaalityylin". Toki on mahdollisuus, että joku vanhempi tietokoneen selain (esim. IE 6-8) ei mediaqueryjä ymmärrä, jolloin kyseisen selaimen käyttöön tulisi mobiilityyli. Tämäkin ongelma voidaan kiertää tutkimalla HTML-koodissa, onko käyttäjän selain IE, ja jos on, niin asettamalla kyseiselle selaimelle erikseen käyttöön "normaalityyli" (katso tämän sivun lähdekoodista ohjeet).