Harjoitustyö - ITKP1011 Web-julkaiseminen

Harjoitustyönä toteutetaan www-sivusto. Lisäksi osoitetaan komentorivikäyttötaito tekemällä erillinen komentorivitehtävä.

Harjoitustyön vaatimukset on jaettu kolmeen eri tasoon. Jos työsi toteuttaa ensimmäisen tason vaatimukset niin saat kurssista arvosanaksi yksi (1). Jos työsi toteuttaa kolmostason vaatimukset niin saat kurssista arvosanaksi kolme (3). Jos työsi toteuttaa viitostason vaatimukset niin saat kurssista arvosanaksi viisi (5). Jos työsi täyttää vain osittain kolmos- tai viitostason vaatimukset niin voit saada arvosanaksi myös kaksi (2) tai neljä (4).

Harjoitustyön aihe

Harjoitustyön aihe tilataan harjoitustyökoneelta.

Harjoitustyö on tehtävä ja palautettava 30 päivän kuluessa työn aiheen tilaamisesta. Aiheita voi tilata kesäkuun loppuun asti.

Harjoitustyökone arpoo jokaiselle zip-paketin, joka sisältää seuraavat asiat:

Harjoitustyön vaatimukset

Kaikille tasoille yhteisiä vaatimuksia ja ohjeita ovat:

Komentorivi

Komentorivitehtävän voi tehdä kunhan on ensin tilannut itselleen harjoitustyöaiheen. Komentorivitehtävä tehdään seuraavasti:

Taso 1

Toteuta koneen antaman materiaalipaketin pohjalta seuraavat asiat:

Taso 3

Toteuta ensin taso 1 -mukainen sivusto. Laajenna sivustoa seuraavilla asioilla:

Taso 5

Toteuta ensin tason 3 -mukainen sivusto. Laajenna sivustoa seuraavilla asioilla:

Tarkistuskone

Harjoitustyönsä voi tarkistuttaa Tarkistuskoneella.

Harjoitustyön palauttaminen

Jo palautettua ja arvosteltua työtä ei voi enää korjailla tai laajentaa. Jos haluaa paremman arvosanan niin täytyy tehdä kokonaan uusi työ.

Jos palautettu työ hylätään niin työtä saa korjata hyväksyttävään muotoon mutta maksimiarvosana työlle on tällöin yksi (1).

Valmis harjoitustyö palautetaan tarkistuskoneen kautta. Tarkista työsi koneella ja jos et saa koneelta työstä valituksia niin voit palauttaa työsi tarkistuskoneen kautta.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/itkp1011/harkka/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2018-01-31 23:39:38
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta