ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/itkp1011/

Kurssikuvaus

Kurssilla perehdytään WWW-sivujen julkaisemisen perusteisiin sekä WWW-sivuston suunnitteluun ja ylläpitoon. Kurssin toinen pääaihe ovat komentorivikäyttöliittymät joita kurssilla käytetään erityisesti linux-ympäristössä WWW-sivuihin liittyen. Käydään läpi WWW-sivujen rakenteen merkitys, määrittely ja ulkoasun muokkaaminen. Perehdytään WWW-lomakkeiden tekemiseen ja käyttämiseen tiedon keräämisessä. Lisäksi tutustutaan kuvien ja muiden medioiden hyötykäyttöön WWW:ssä. Kurssin aihealueet lyhyesti:

Esitiedot

Pakollinen esitieto on Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi, jonka voi myös suorittaa samaan aikaan tämän kurssin kanssa. Ohjelmointi 1 tai vastaavat tiedot ovat suositeltavia, mutta eivät pakollisia.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan tekemällä harjoitustyö. Harjoitustyötä ei voi korvata aikaisemmin tekemillään opinnoilla tai töillä. Luennot ja mikroluokkaohjaukset ovat vapaaehtoisia.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Myös ohjausryhmiin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kurssisivujen kautta .

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna. Etäopiskelua varten on omat etäopiskeluohjeet

Materiaalia

Kurssin opetusmateriaalina toimii WWW-materiaali.

Luennot

Ensimmäinen luento on tavanomainen luento, joka taltioidaan ja on jälkikäteen katsottavissa verkossa. Muut luennot ovat verkkovideoita.

Mikroluokkaohjaukset

Mikroluokkaohjaukset pidetään Agoran mikroluokissa. Ilmoittaudu Korpissa ohjauksiin jos aiot niissä käydä. Ohjaukset ovat vapaaehtoisia.

Harjoitustyö

Harjoitustyön ohjeistus ja vaatimukset.

Tentit

Kurssista ei ole tenttiä! Kurssi suoritetaan pakollisella harjoitustyöllä. Luennot ja ohjaukset eivät ole pakollisia, mutta ovat erittäin suositeltavia!

Opettaja

Tommi Lahtonen
Yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://hazor.iki.fi/>
Työhuone: AgC522.3
Puhelin: +358 40 8053275

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/itkp1011/
© 2018-09-03 11:03:27
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta