Harjoitustyö - Tietokone ja tietoverkot työvälineenä

Kurssi suoritetaan harjoitustyöllä, joka on kuvattu tällä sivulla.

Harjoitustyö on sama asia kuin tentti

Kurssin arvosana määräytyy harjoitustyön perusteella. Harjoitustyö on käytännössä sama asia kuin tentti.

Harjoitustyön pedagogisena ideana on se, että sinä sovellat niitä tietoja ja taitoja joita olet viimeistään demoharjoituksissa hankkinut. Näin ollen esimerkiksi tekstinkäsittelytehtävässä ja sen otsikoissa sinun pitää päättää mitä asiaa käytetään missäkin (mm. otsikoinnin suhteen). Harjoitustyön tehtäviä varten tällä sivulla on yleiset kaikkia koskevat vaatimukset. Lisäksi tilatessasi työn saat henkilökohtaiset vaatimukset työhösi. Nämä ovat reunaehdot jonka mukaan toteutat työsi tehtävät. Muilta osin sinun on sovellettava demoissa opittuja asioita ja itse päätettävä miten on järkevintä toteuttaa mikin asia demoharjoituksissa ja luennoissa opitun pohjalta.

Harjoitustyön tilaaminen

Harjoitustyö on tilattava ja aloitettava mieluiten syys-lokakuun vaihteessa. Viimeinen mahdollisuus tilata työ syksyn 2016 kurssin puitteissa on keskiviikkona 26.10 jonka jälkeen harjoitustyön syksyn 2016 tilaamispalvelu suljetaan. Jokainen tilaa henkilökohtaisen harjoitustyöaiheensa harjoitustyökoneelta. Omia aiheita tai materiaalia ei voi käyttää.

Harjoitustyö tilataan antamalla harjoitustyökoneelle tekijän nimi ja sähköpostiosoite.

Harjoitustyökone antaa henkilökohtaisen harjoitustyöhön liittyvän materiaalin zip-paketissa ja linkkeinä WWW-sivuille. Materiaalista löytyvät ainakin seuraavat asiat:

Kopioi talteen harjoitustyökoneen antama zip-paketti. Jos hukkaat paketin, niin voit tilata työn harjoitustyökoneelta uudelleen ja saat saman paketin.

Harjoitustyökone lähettää myös viestin sähköpostiosoitteeseesi. Säilytä saamasi viesti, koska tarvitset sitä työtä palauttaessasi. Jos et saa harjoitustyökoneelta sähköpostiviestiä, niin varmista, että viesti ei ole eksynyt roskapostin joukkoon. Jos viestiä ei löydy, niin tilaa uusi harjoitustyöaihe ja varmista, että kirjoitat sähköpostiosoitteesi oikein.

Aikataulu

Harjoitustyön tekemiseen on aikaa 60 päivää lukien harjoitustyöaiheen tilauspäivästä koskien 3-4 op:n töitä. 2 op:n työt on tehtävä 1 kk:n sisällä tilauspäivästä. Myöhästyneiden töiden arvosanaa alennetaan. Näet virallisen henkilökohtaisen takarajasi sähköpostiviestistä jonka sait tilattuasi työn. Huomaa myös, että syksyllä tilattuja töitä voi palauttaa vain 13.12 mennessä ja syksyn opettajat eivät tarkasta tämän jälkeen palautettuja töitä, koska heidän työt tämän kurssin opettajina loppuvat yliopiston joululomaan ja ennen joululomaa on kaikki ajoissa palautetut työt tarkastettava. Tähän liittyen huomaa, että kun tilaat työsi ajoissa eli syyskuussa tai lokakuun alkupuoliskolla niin sinulle jää maksimaalinen aika tehdä harjoitustyötä.

Liian paljon myöhästyneitä töitä ei enää oteta vastaan vaan on tilattava uusi aihe ja tehtävä uusi työ.

Harjoitustyön sisältö riippuen kurssin laajuudesta

Kurssin suorittaminen minimilaajuudessa (2 op) edellyttää seuraavien osien tekemistä:

Kurssin suorittaminen maksimilaajuudessaan (4 op) edellyttää kaikkia edellämainittuja tehtäviä poislukien suppean WWW-osuuden ja näiden lisäksi seuraavia tehtäviä:

Kurssin suorittaminen kolmen (3) opintopisteen laajuisena edellyttää kahden vapaavalintaisen tehtävän tekemistä neljän (4) opintopisteen edellyttämistä lisätehtävistä. Jos tekee laajemman WWW-osuuden niin suppeampaa WWW-osuutta ei tarvitse tehdä mutta jos ei tee laajempaa WWW-osuutta niin suppeampi osuus on pakollinen. Harjoitustyötä ei siis voi tehdä ilman WWW-osuutta.

Jos tilasit harjoitustyöaiheen kolmen/neljän (3/4) opintopisteen laajuisena mutta haluatkin lopulta tehdä vain kahden (2) opintopisteen laajuisen kurssin, niin riittää, kun vain teet harjoitustyöaiheestasi kahden opintopisteen osuuteen kuuluvat asiat ja jätät muut tekemättä.

Tekstinkäsittely

Tekstinkäsittelytehtävässä täytyy toteuttaa siististi ja järkevästi tekstinkäsittelydokumentti, jossa käytetään harjoitustyökoneelta saatua valmista tekstiä. Työssä on toteutettava seuraavat vaatimukset:

Tekstinkäsittelytehtävän voi toteuttaa haluamallaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Tarkistettavaksi kelpaavat kuitenkin vain seuraavat tiedostomuodot:

Vanhat .doc-tiedostot eivät kelpaa!

Esitysgrafiikka

Tee saamasi tekstin (eli saman tekstin mitä käytit tekstinkäsittelytehtävässä) pohjalta siisti ja kompakti esitysgrafiikkaesitys. Lyhennä ja tiivistä tekstiä tarpeen mukaan.

Esitysgrafiikkatehtävän voi toteuttaa haluamallaan ohjelmalla. Tarkistettavaksi kelpaavat kuitenkin vain seuraavat tiedostomuodot:

Vanhat .ppt-tiedostot eivät kelpaa!

WWW-sivu (suppea)

Tämä ohje koskee niitä, jotka eivät suorita kurssin varsinaista laajempaa WWW-osuutta (xhtml ja css). Jos teet laajemman osan niin lue sen ohje.

Luo siisti WWW-sivu (vain yksi sivu), jossa käytät (samaa kuin tekstinkäsittelyyn) saamasi tekstiä ja toteutat seuraavat asiat:

WWW-sivu (laaja)

Tämä ohje koskee niitä, jotka suorittavat kurssin varsinaisen WWW-osuuden (xhtml ja css).

 1. Kirjoita tekstidokumenttiasirakenteeltaan vastaava XHTML-dokumentti annetusta aiheesta.
  • Sisällön on oltava sama kuin mikä on saamassasi tekstissä (eli siinä tekstissä mitä käytit tekstinkäsittelytehtävässä)
  • Tekstidokumentin listoista täytyy tehdä listoja ja taulukoista taulukoita ja otsikoista otsikoita. Otsikoiden tasot voivat hieman vaihdella.
  • Tee myös tekstinkäsittelydokumenttia vastaava sisällysluettelo ja linkitä se dokumentin väliotsikoihin
  • Tee myös tekstinkäsittelydokumenttia vastaava hakemisto ja linkitä kukin hakemiston sana dokumentissa esiintyvään vastaavaan sanaan
 2. Kirjoita dokumentin alkuun tai loppuun oma nimesi ja sähköpostiosoitteesi.
 3. XHTML-dokumentissa pitää käyttää XHTML-elementtejä rakenteellisesti oikealla tavalla.
 4. Liitä XHTML-dokumenttiisi kaikki seuraavat kuvat:
  • esitysgrafiikkaesitykseesi itse piirtämäsi kaaviokuva/diagrammi. Varmista, että kuvassa ei ole mukana mitään esitysgrafiikkaan kuuluvia elementtejä.
  • kuva_wmf.wmf
  • kuva_svg.svg
  • Materiaaliisi kuulunut valokuva

  Muunna kuvat WWW-käyttöön sopivaan kuvaformaattiin.

 5. Kukin kuva saa olla maksimissaan 1024x768 pikselin kokoinen. Säilytä kuvien alkuperäiset kuvasuhteet.
 6. Kunkin kuvan pitää olla tarpeeksi suuri ja laadukas, että siitä saa vielä hyvin selvän. Toinen vaihtoehto on tehdä pienestä kuvasta linkki suurempaan kuvaan (maksimikoko: 1024x768 pikseliä), jos pienennetystä versiosta ei enää saa kunnolla selvää. Varmista, että kuvat eivät riko sivusi asettelua.
 7. Lisää dokumenttiisi navigointipalkki josta löytyvät seuraavat linkit:

  Aseta navigointipalkille selvästi muusta tekstistä erottuva taustaväri mutta huolehdi, että linkkitekstit erottuvat hyvin. Listaa palkin linkit palkin asettelun mukaan eli horisontaalisessa palkissa vierekkäin ja vertikaalisessa päällekkäin.

 8. Asemoi navigointipalkki työsi vaatimuksien mukana tulleen ulkoasumallin (WWW-malli.png) mukaiseen paikkaan. Varmista, että asemointisi toimii erikokoisissa selainikkunoissa.
 9. Asemoi myös dokumenttiisi kuuluvat kuvat ulkoasumallin mukaisesti.
 10. XHTML-dokumenttisi täytyy olla W3C:n XHTML 1.0 strict tai XHTML 1.1 -dokumenttityypin mukainen. Muut dokumenttityypit eivät kelpaa. Sivuun liittyvän CSS-tiedoston täytyy läpäistä virheettä CSS Validation Service.
 11. XHTML-dokumentin täytyy läpäistä virheettä ja varoituksetta kurssin tarkistusohjelma.
 12. XHTML-dokumentin muotoilemiseen on käytettävä erillistä css-tiedostoa. CSS-määrityksiä ei saa upottaa suoraan XHTML-dokumenttiin style-attribuutin avulla. Tee sivuun harjoitustyövaatimuksissasi annetut ulkoasumääritykset.
 13. Julkaise XHTML-dokumenttisi users.jyu.fi-palvelimella (sama kuin W:-asema). Muille WWW-palvelimille sijoitetut työt eivät kelpaa.
 14. Varmista, että sivusi toimii ilman javascript-tukea ja muita mahdollisia selaimissa olevia hilavitkuttimia. Anna sivusi osoite Dummy-koneelle, joka näyttää miten sivusi toimii. Jos dokumenttisi ei näy Dummyn käsittelyn jälkeen niin sivusi ei kelpaa

Komentorivi

Nämä vaatimukset koskevat vain niitä, jotka tekevät kurssin komentoriviosuuden.

Taulukkolaskenta

Nämä vaatimukset koskevat vain niitä, jotka tekevät kurssin taulukkolaskentaosuuden.

Taulukkolaskentatehtävän voi toteuttaa haluamallaan taulukkolaskentahjelmalla. Tarkistettavaksi kelpaavat kuitenkin vain seuraavat tiedostomuodot:

Pakkaa taulukkolaskentatiedostosi samaan zip-pakettiin muiden harjoitustyösi osien kanssa.

Tietokanta

Nämä vaatimukset koskevat vain niitä, jotka tekevät kurssin tietokantaosuuden.

Pakkaa tietokantatiedostosi samaan zip-pakettiin muiden harjoitustyösi osien kanssa.

Yleiset tehtävät

Harjoitustyöhön kuuluvat myös seuraavat tehtävät. Kukin seuraavista tehtävistä vaikuttaa puolen numeron (0.5) verran arvosanaasi. Jokainen puuttuva tai liian vajaasti tehty tehtävä laskee arvosanaasi puoli numeroa.

Harjoitustyön tarkastaminen ja palauttaminen

Voit tarkastaa harjoitustyösi tärkeimmät osat tarkastuskoneella.

Ajantasaiset kaikkia opiskelijoita koskevat harjoitustyöohjeet ja vaatimukset löytyvät aina tältä sivulta: http://appro.mit.jyu.fi/itkp101/harkka/. Tämä sama dokumentti liitetään myös harjoitustyökoneen antamaan materiaalipakettiin mutta koska ohjeisiin ja vaatimuksiin tulee aina tarkennuksia niin ne on aina syytä tarkistaa edellämainitusta osoitteesta.

Harjoitustyön arvostelu

Ohjevideot harjoitustyön aloittamiseen

Syksyn 2016 kurssille tehty harjoitustyön aloituksen ohjevideo (noin 30 min.), joka sisältää myös työn aloittamisen tekstinkäsittelyn tiimoilta.

Tarjolla on myös harjoitustyön tilaamiseen ja tekemiseen liittyvä vanha ohjevideo (36 minuuttia):

FAQ

Jos sinulla on työhösi liittyen ongelmia niin tarkista olisiko ongelmaasi vinkkejä yleisimmin kysytyissä kysymyksissä eli FAQ:ssa.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/itkp101/harkka/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2016-11-23
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta