Tietokannat - Pääteohjaus 9

Yhdistetään wpf-sovellukseen tietokanta.

Lisätehtävä

Lisää ikkunaan vielä listaus reseptiin liittyvistä aineista, niiden määristä ja yksiköistä.

Lisätietoa

Seuraavia artikkeleita kannattaa lukea viimeistään demotehtäviä tehdessä.

Using LINQ to SQL (Part 1)

Windows Forms FAQS

LINQ insinöörityö

Introduction to the Entity Framework

C# 3.0 Tutorial: Linq

Converting SQL to LINQ, Part 1: The Basics

LINQ Cookbook

Many To Many Mappings in Entity Framework

Many to Many Relationships in the Entity Data Model

Take Row-Level Control of Your GridView

How to: Manage Local Data Files in Your Project

LINQ to SQL - Many to Many Relationships

Concurrency violation: the UpdateCommand affected 0 of the expected 1 records

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/ohjaus/ohjaus9/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2016-01-13 18:19:13
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta