Ydinainesanalyysi

Sisällysluettelo

Ydinainesanalyysiin liittyvien artikkelien tiivistelmät.

Ydinainesanalyysi

Tiedon merkityksen korostuessa tulevat yhä tärkeämmiksi myös mahdollisuudet tunnistaa, mikä olisi todella tarpeellista. Opettajan, ohjaajan ja sisällöntuottajan asiantuntemusta parhaimmillaan on aineiston luokitteleminen siten, että opiskelija voi tunnistaa sen, mikä hänelle on tärkeää tavoitteidensa kannalta. Ydinainesanalyysi on yksi käyttökelpoinen menettelytapa. Seuraava esittely perustuu Jaakkolan & Karjalaisen (1999) aineistoon. Lue lisää artikkelista "Ydinainesanalyysi".

Muita artikkeleita aiheesta: