Viestintä

Sisällysluettelo

Viestintä-artikkelien tiivistelmät.

Viestinnän peruskysymykset

Verkossa tarjottavan palvelun kehittämistä ja opetus- tai tiedotusaineiston kirjoittamista puhuttelevaksi helpottaa, jos tietää, kenen kanssa on tekemisissä. Myös verkkotuotannon tavoitteet tulee tehdä selviksi niin, että ne vastaavat oman yhteisön pyrkimyksiä. Jos tuotetaan koulutusmateriaalia yrityksen omalle henkilöstölle tai markkinoidaan tuotetta selvästi rajattavissa olevalle kohderyhmälle, voidaan tarjonta mitoittaa osanottajien toiveisiin ja tarpeisiin. Julkisten palvelujen tai aikuiskoulutuksen tuottajasta voi tuntua mahdottomalta vastata laajan ja monimuotoisen yleisön tarpeisiin yhdellä toteutuksella. Informaatioteknologia tekee mahdolliseksi mukautuvat ratkaisut, joten ei ole välttämätöntä rajoittua palvelemaan ihanteellisessa käyttötilanteessa toimivaa "keskimääräistä ihmistä". Lue lisää artikkelista "Viestinnän peruskysymykset".

Informaatiolukutaito

Tarjolla on yhä enemmän informaatiota ja taito arvioida ja muokata sitä tiedoksi kulloisenkin tarpeen mukaan on menestyksen avain. Lukutaitovaatimukset laajenevat ja perinteisen lukemisen lisäksi tulisi kansalaisen hallita medialukutaito, tietokoneen lukutaito ja informaatiolukutaito. Moninaisen lukutaidon saaminen kansalaistaidoksi on laaja vaatimus yhteiskunnalle. Konkreettisia aloitteita koulutuksen toteuttamiseksi on jo riennetty tekemään. Lue lisää artikkelista "Informaatiolukutaito".

Muita artikkeleita aiheesta: