Internetix

Mikä Internetix Campus on?

Internetix on uudenlainen, kaikille avoin oppimisympäristö, joka palvelee erilaisia oppijoita ja tiedonetsijöitä. Internetixin aineistoja voi hyödyntää monipuolisesti opiskelussa, itseopiskelussa, etäopiskelussa, opettamisessa, työelämän kouluttautumistilanteissa, verkostoitumisessa ja tiedonhaussa.

Muutos Internetix Campuksen palveluihin

1.9.2003 alkaen osa Internetix Campuksen oppimateriaaleista siirtyy käyttäjätunnistuksen taakse. Muutos koskee lähinnä lukion kurssien verkkomateriaaleja, muut materiaalit säilyvät entisellään. Lue lisää: Tiedote palvelujen muutoksesta.

Otavan Opiston sähköiset oppimateriaalit osaksi Opit-palvelun sisältötarjontaa. Lue lisää: Tiedote Opit-palvelun laajenemisesta.

Oppimateriaali

Opiskelu

Opastus

Xsite

Harjoitustoimitus Xsite on mikkeliläisten oppilaitosten yhteinen mediatalo, jossa tehdään juttuja nettiradioon ja netti-tv:hen.

Äänestä

221: en tiedä; 1999: ei; 1152: kyllä

Kahvila

Mediat

Projektit