Bobbyn raportin arvioinnista

Tehtävä oli seuraava:

Testaa esimerkkisivu Bobbylla. Mitkä sen ilmoituksista ovat virheilmoituksia ja miten arvioit niiden aiheellisuutta?

Bobby antaa esimerkkisivusta pitkähkön raportin, jossa varsinainen raporttiosuus alkaa toteamuksella, että sivu ei ole Bobby AAA Approved. Tässä tapauksessa sivu ei itse asiassa täytä WAI-ohjeen vaatimuksia edes A-tasolla.

1. prioriteetin virheilmoitukset

 1. Provide alternative text for all images. (9 instances)
  Lines 47, 167, 169, 205, 206, 243, 349, 350, 351

Tämä on erittäin aiheellinen ilmoitus, joka johtuu alt-määritteiden puuttumisesta img-elementeistä ja perustuu WAI-ohjeen alakohtaan 1.1. Rivinumeroiden perusteella on helppo löytää kyseiset elementit. Virheilmoitusteksti on linkki ohjesivuun, joka on melko lyhyt mutta auttaa korjaamaan useimmat ongelmatapaukset, kuten käyttämään määritettä alt="" kuville, joita on käytetty vain sivun muotoiluun.

2. prioriteetin virheilmoitukset

 1. Use relative sizing and positioning (% values) rather than absolute (pixels). (123 instances)
  Lines 35, 37, 40, 44, 46, 51, 57, 59, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 97, 99, 102, 103, 106, 117, 119, 122, 123, 126, 129, 132, 135, 149, 151, 156, 158, 160, 162, 164, 167, 168, 169, 176, 178, 180, 183, 212, 226, 228, 230, 232, 265, 269, 271, 274, 277, 278, 288, 290, 300, 303, 304, 306, 317, 319, 322, 325, 327, 329, 331, 333, 345, 347, 349, 350, 351, 352, 386

  Ilmoitus puuttuu sinänsä tärkeään asiaan, jonka korjaaminen on kuitenkin usein työlästä, kuten rivinumeroiden paljoudesta voi arvata. Mainituilla riveillä esiintyy erilaisia HTML-määritteitä, joissa asetetaan leveyksiä ja pituuksia pikselimääräisinä. Bobby ei ole huomannut, että sivulla olevassa tyyliohjeessa (style-elementissä) on myös pikselimääräinen asetus, joka muuten on vaikutukseltaan huomattavampi: se asettaa pikselimääräisen fonttikoon.

 2. Use a public text identifier in a DOCTYPE statement. (1 instance)
  Line 1

  Virheilmoitus on väärä mutta aiheellinen! WAI-ohje ei vaadi, että DOCTYPE-määrittelyssä tulisi olla ns. public text identifier. Sen sijaan sen ohjeen alakohta 3.2, johon virheilmoituksen selitys viittaa, vaatii validisuutta ja validisuuteen kuuluu DOCTYPE-määrittelyn olemassaolo. Toisaalta tällä virheellä ei ole suoraa vaikutusta esteettömyyteen. Virhe, jota Bobby tarkoittaa, on helposti korjattavissa lisäämällä dokumentin alkuun määrittely
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  (mutta tämä ei tee sivusta validia eli ei riitä alakohdan 3.2 vaatimuksen täyttämiseen).

 3. Explicitly associate form controls and their labels with the LABEL element. (3 instances)
  Lines 194, 361, 366

  Ilmoitus perustuu WAI-ohjeen alakohtaan 12.4 ja on osittain aiheellinen. Kuitenkaan WAI-ohje ei edellytä, että jokaiselle kentälle on selitysteksti (label). Ja vaikka selitysteksti yleensä onkin tarpeen, se siis ei ole vaatimus. Bobby ei voi tietää, liittyykö kenttään todellisuudessa selitysteksti, jota vain ei ole sellaiseksi merkattu, joten virheilmoituksen antaminen on kyseenalaista. Tässä tapauksessa rivinumerot viittaavat yhteen tekstinsyöttökenttään ja kahteen select-elementtiin. Ensimmäisen select-elementin osalta on tulkinnanvaraista, onko jokin sivulla oleva teksti (lähinnä "Äänestä") sen selitysteksti, ja muilla kentillä ei ole selitystekstejä. Eri asia on, että selitystekstien lisääminen voisi olla eduksi, joten Bobby on kyllä kiinnittänyt huomiota tärkeään asiaan.

 4. Do not use the same link phrase more than once when the links point to different URLs. (2 instances)
  Lines 106, 306

  Tämä perustuu WAI-ohjeen alakohtaan 13.1. Vaikka alakohdan teksti ei suoranaisesti kiellä sitä, että kahdella linkillä on sama linkkiteksti mutta eri kohde, sen voidaan katsoa sisältyvän yleisperiaatteeseen, jonka mukaan linkkitekstin tulee selkeästi kuvata linkin kohdetta. Lisäksi asia sanotaan selvästä alakohtaan liittyvässä tekniikkaohjeessa. Tässä tapauksessa ongelma on olennainen: sivulla kaksi linkkiä, joista kummassakin on tekstinä "Rekisteröidy", mutta ne johtavat erilaisiin rekisteröitymistoimintoihin. Ratkaisuna olisi kirjoittaa hiukan pidemmät linkkitekstit, kuten "Rekisteröidy lukijaksi" ja "Rekisteröidy opiskelijaksi". Samalla edistettäisiin alakohdan 13.1 yleistä selkeystavoitetta. Tämä kuitenkin vaatisi sivun taiton osittaista uudelleensuunnittelua.

3. prioriteetin virheilmoitukset

 1. Provide a summary for tables. (15 instances)
  Lines 57, 97, 117, 162, 178, 158, 228, 151, 269, 288, 317, 347, 44, 35, 28

  Ilmoitukset johtuvat siitä, että table-elementeissä ei ole summary-määritteitä. WAI-suosituksen alakohta 5.5 näyttäisi sanovan, että tällainen määrite pitää olla jokaiselle taulukolle. Mutta tulkinnanvaraista on, onko tämä tarkoitettu yleiseksi vaatimukseksi, joka koskee myös taittotaulukoita. Vielä hankalampi kysymys on, millainen summary-määrite tulisi kirjoittaa taittotaulukoille. Esimerkkisivun taulukoista osa on selvästi taittotaulukoita, osa voidaan tulkita myös rakenteisiksi (datataulukoiksi). Joka tapauksessa tämän ongelman käytännöllinen merkitys on melkoisen vähäinen.

 2. Identify the language of the text. (1 instance)
  Line 1

  Tämä ilmoitus johtuu teknisesti siitä, että <html>-elementissä ei ole lang-määritettä. Ilmoitus perustuu WAI-ohjeen alakohtaan 4.3. Virhe on erittäin helppo korjata (<html lang="fi">). Toisaalta sen käytännöllinen merkitys on melko vähäinen.

 3. Include default, place-holding characters in edit boxes and text areas. (2 instances)
  Lines 194, 366

  Tämä ilmoitus perustuu WAI-ohjeen kohdan 10.4 virheelliseen tulkintaan, kuten esteettömyyssuositusten kuvauksessa on selostettu.

 4. Separate adjacent links with more than whitespace. (2 instances)
  Lines 66, 243

  Tämä ilmoitus on tulkinnanvaraisempi. Sen pohjana on WAI-ohjeen alakohta 10.5, joka on luonteeltaan tilapäisratkaisu, joka johtuu joidenkin ohjelmien rajoituksista. On kuitenkin hyvä tarkistaa, mistä on kyse. Rivillä 66 on kaksi linkkiä, joiden välissä on vain pakotettu rivinvaihto (<br>). Tämä ei ole erityisen hyvä käytäntö, mutta nykyisin useimmat ohjelmat selviävät siitä. Rivillä 243 on linkkinä kuva ilman alt-tekstiä, ja on vaikea sanoa, mihin Bobbyn analyysi perustuu. Joka tapauksessa alt-tekstin puute on ensimmäiseksi korjattava, sillä sen puuttuminen on erityisen vahingollista silloin, kun kuva on linkkinä.