Arvio JHS 129:n esteettömyydestä

Tässä arvioidaan JHS 129:n esteettömyyttä sen itsensä sisältämien esteettömyysperiaatteiden valossa.

Myönteistä

 1. Sivun ilme on asiallinen ja yksinkertainen.
 2. Sivu on perussisällöltään selainriippumaton ja on luettavissa myös mm. tekstiselaimella (joskin tässä on joukko ongelmia).
 3. Lyhenteitä on käytetty vain vähän, ja osa lyhenteistä on selitetty.
 4. Sivu latautuu melko nopeasti eli toimii hitaillakin yhteyksillä.
 5. Värien käyttö on hillittyä (joskin hankaluuksia aiheuttaa, että osa sinisistä teksteistä on linkkejä, osa ei).

Ongelmia

 1. Sivulla suositeltu Lehtori-tarkistin ilmoittaa 31 virheestä, jos sivu itse tarkistetaan sillä.
 2. Sivulla suositeltu Bobby-tarkistin ilmoittaa yhdestä 1. tason virheestä, neljästä 2. tason virheestä ja kolmesta 3. tason virheestä, jos itse sivu tarkistetaan sillä.
 3. Sivulla suositeltua CSS-tarkistinta ei voi lainkaan käyttää sivun oman CSS-tiedoston tarkistamiseen, sillä tarkistin ilmoittaa CSS-tiedoston virheellisestä mediatyypistä: "I/O Error: Unknown mime type : image/gif"
 4. Sivun kuvilla on epäasiallisia vaihtoehtotekstejä, esimerkiksi "dotline". Osalla kuvista ei lainkaan ole vaihtoehtotekstejä.
 5. Sivulla ei ole käytetty asianmukaista merkkausta, vaan esimerkiksi kappalejaon asemesta on käytetty vain pakotettuja rivinvaihtoja (<BR>).
 6. Otsikoita ei ole merkattu otsikoiksi vaan toteutettu pelkillä fonttiasetuksilla (lihavointi) ja rivinvaihdoilla.
 7. Sivulla on Javascript-koodia. Sille ei ole tekstivaihtoehtoa, vaikka JHS 129 itse sellaista vaatii.
 8. Sivulla oleva hakulomake ei lainkaan toimi, jos Javascript ei ole käytössä selaimessa.
 9. Sivu käyttää font-merkkausta, vaikka se itse neuvoo olemaan käyttämättä sitä (ja mm. sivulla suositeltu Lehtori varoittaa asiasta).
 10. Sivulla varoitetaan tarpeettomien tyhjien rivien käytöstä, mutta sivu itse sisältää runsaasti sentyyppistä merkkausta kuin <BR><BR><BR>
 11. Sivulla ei ole lainkaan varsinaista palautteenantomahdollisuutta, ja ainoana yhteystietona on puhelinnumero. Toisaalta puhelinnumeron ilmoittaminen on itsessään myönteinen seikka.
 12. Sivun taustan ja tekstin väri on asetettu HTML:ssä, vaikka suositus itse kieltää sellaisen. (Tosin tämä ei ole esteettömyyden kannalta juurikaan ongelma, koska tällainen asetus on käytännössä ohitettavissa yhtä hyvin kuin CSS:llä tehty.)
 13. Sivu ei ole resoluutioriippumaton, vaan sillä pyritään taittamaan sisältö kiinteään 774 pikselin leveyteen. Tämä leveys on lisäksi kohtuuttoman ja tarpeettoman suuri. Tästä seuraa, että esimerkiksi sivun tulostaminen paperille ei onnistu ilman erityistoimenpiteitä.