Sisällöntuotanto

Sisällysluettelo

Esteettömään sisällöntuotantoon liittyvien artikkelien tiivistelmät.

Esteetön sisällöntuotanto

Yleensä esteettömyys on liitetty vammaisen tai toimintarajoitteisen henkilön osallistumismahdollisuuksiin. Vammaisuus ja toimintarajoitteisuus ovat suhteessa ympäristöön, jossa toimitaan. Kun tehtävät vaikeutuvat tai oma suorituskyky muuttuu, huomaa yhä useampi rajallisuutensa. Kaikkivoipaa ihmistä ei olekaan. Tieto- ja viestintäteknologia ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia, mutta myös uusia vaatimuksia ja esteettömyyttä määritetään jatkuvasti uudelleen yhteisöjen ja yksilön toimissa. Tietoyhteiskuntakehityksessä on sisällöntuotanto nousemassa jäävuorenhuipuksi tasavertaisen osallistumisen toteuttamisessa. Ihmisten ja toimintatilanteiden moninaisuuden huomioimiseen näyttäisivät universaalit suunnittelumenetelmät olevan yksi mahdollisuus. Menetelmien tueksi tarvitaan kuitenkin monipuolista osaamista ja perusarvojen selvittämistä. Lue lisää artikkelista "Esteetön sisällöntuotanto".

Digitaalisesta jaosta kohti tasapainoa

Keskustelu digitaalisesta kuilusta (Digital Gap) ja digitaalisesta jaosta (Digital Divide) lähti leviämään Yhdysvaltain telehallinnon julkistettua 1995 raportin "Falling Through the Net: A Survey of the Have Nots in Rural and Urban America". Oli ilmennyt, että osa kansalaisista pääsi käsiksi informaatioteknologian tuomiin etuihin (haves) ja osa jäi niistä sivullisiksi (have-nots)(1). Keskustelu on lähinnä koskenut sitä, miten osalla ihmisistä on tilaisuus käyttää Internetiä ja osalla ei.

Monet eriarvoisuuden syistä ovat olleet iänkaiken ja perustavana kuiluna tai jakajana pidetään köyhyyttä. Informaatioteknologia helpottaa tiedon ja pääomien siirtelyä ja voi hyödyttää yhtä hyvin demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien lisääntymistä kuin rajoittumistakin. Keskustelussa on noussut esiin myös se, että teknologian ja Internet-yhteyden saavutettavuus ei vielä merkitse, että että elämisen taso paranee. Teknlogian saavutettavuus ei riitä, tarvitaan myös sosiokulttuuriset edellytykset - mm. tarpeeksi osaamista ja motivaatiota. Onkin liian pelkistettyä olettaa, että olisi yksi kuilu, joka jakaa ihmiset kahteen joukkoon. Jatkuvasti muuttuvassa sähköisessä ympäristössä on lukuisia yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa edistäviä ja haittaavia tekijöitä. On myös monia käsityksiä tietoyhteiskunnasta ja näkemyksiä siitä, mikä on hyvä elämä ja voisiko se olla e-elämä. Lue lisää artikkelista "Digitaalisesta jaosta kohti tasapainoa".

Muita artikkeleita aiheesta: