I-opintovuosi

Elämänvaiheen peruspiirteitä ja elämää määrittäviä tekijöitä

- sopeutuminen muutoksiin
- kodin ja opiskelupaikan välissä eläminen

Persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti

- itsenäistyminen ja vanhempien kodista irtaantuminen
- hämmennystä ja uuden opettelua

Elämäntilanne ja sen pääkomponentit

- asunto-ongelmia
- totuttelua oman rahan käyttämiseen
- "parhaat ystävät" kotipaikkakunnalla
- uuden vapaamman elämäntavan opettelua

Opiskelutilanne ja sen pääkomponentit

- totuttelua uuteen opiskelurytmiin
- massaluennot ja yleisopinnot
- oma vuosikurssi
- tutor-ryhmät

Opiskeluprosessin pääpiirteet

- uuden opiskelutavan omaksumista
- faktakeskeisyyttä / ulkoaopettelua
- yliopisto näyttäytyy kiehtovana paikkana

III-opintovuosi

Elämänvaiheen peruspiirteitä ja elämää määrittäviä tekijöitä

- opiskelussa ja ihmissuhteissa kiinni olemista
- oman elämäntavan etsintää ja sen kokeilua

Persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti

- tunnollista työskentelyä ja vapaata kokeilua
- turhautuminen opiskelijaelämään

Elämäntilanne ja sen pääkomponentit

- soluasuminen
- alkava rahapula
- parisuhteiden kokeilua
- opiskelu määrää elämäntapaa ja ihmissuhteita
- sivutyöt ja harjoittelupaikat

Opiskelutilanne ja sen pääkomponentit

- kokopäiväopiskelua
- sitoutuminen omaan koulutusalaan ja laitokseen
- oma ainejärjestö tärkeä
- seminaariryhmät

Opiskeluprosessin pääpiirteet

- persoonalliset opiskelutavat kehittyvät
- tiedollinen relativismi ja kriittisyys
- lumousten haihtumisen aikaa

V-opintovuosi

Elämänvaiheen peruspiirteitä ja elämää määrittäviä tekijöitä

- suuntautuminen pois yliopisto-opiskelijan roolista
- perheen perustaminen ja/tai työhön siirtyminen

Persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti

rauhoittuminen ja henkinen kypsyminen
- maailmankatsomuksen kiteytyminen

Elämäntilanne ja sen pääkomponentit

- hakeudutaan pois opiskelija-asunnoista
- pelätään tulevaan lainanmaksua
- ihmissuhteet joutuvat uuteen puntariin
- työssäkäynti on säännöllistä

Opiskelutilanne ja sen pääkomponentit

- gradun kirjoittamista
- sivuaineet pyritään saamaan valmiiksi
- tutkinnon lopullinen muoto selviää

Opiskeluprosessin pääpiirteet

- itsenäistä opiskelua
- omien tieteellisten näkemysten kiteytyminen
- opiskelun merkityksen pohdiskelua
- valmistaudutaan siirtymään työelämään