I-opintovuosi III-opintovuosi V-opintovuosi
Elämänvaiheen peruspiirteitä ja elämää määrittäviä tekijöitä - sopeutuminen muutoksiin
- kodin ja opiskelupaikan välissä eläminen
- opiskelussa ja ihmissuhteissa kiinni olemista
- oman elämäntavan etsintää ja sen kokeilua
- suuntautuminen pois yliopisto-opiskelijan roolista
- perheen perustaminen ja/tai työhön siirtyminen
Persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti - itsenäistyminen ja vanhempien kodista irtaantuminen
- hämmennystä ja uuden opettelua
- tunnollista työskentelyä ja vapaata kokeilua
- turhautuminen opiskelijaelämään
- rauhoittuminen ja henkinen kypsyminen
- maailmankatsomuksen kiteytyminen
Elämäntilanne ja sen pääkomponentit - asunto-ongelmia
- totuttelua oman rahan käyttämiseen
- "parhaat ystävät" kotipaikkakunnalla
- uuden vapaamman elämäntavan opettelua
- soluasuminen
- alkava rahapula
- parisuhteiden kokeilua
- opiskelu määrää elämäntapaa ja ihmissuhteita
- sivutyöt ja harjoittelupaikat
- hakeudutaan pois opiskelija-asunnoista
- pelätään tulevaan lainanmaksua
- ihmissuhteet joutuvat uuteen puntariin
- työssäkäynti on säännöllistä
Opiskelutilanne ja sen pääkomponentit - totuttelua uuteen opiskelurytmiin
- massaluennot ja yleisopinnot
- oma vuosikurssi
- tutor-ryhmät
- kokopäiväopiskelua
- sitoutuminen omaan koulutusalaan ja laitokseen
- oma ainejärjestö tärkeä
- seminaariryhmät
- gradun kirjoittamista
- sivuaineet pyritään saamaan valmiiksi
- tutkinnon lopullinen muoto selviää
Opiskeluprosessin pääpiirteet - uuden opiskelutavan omaksumista
- faktakeskeisyyttä / ulkoaopettelua
- yliopisto näyttäytyy kiehtovana paikkana
- persoonalliset opiskelutavat kehittyvät
- tiedollinen relativismi ja kriittisyys
- lumousten haihtumisen aikaa
- itsenäistä opiskelua
- omien tieteellisten näkemysten kiteytyminen
- opiskelun merkityksen pohdiskelua
- valmistaudutaan siirtymään työelämään

KUVIO
Opiskelijoiden elämismaailman muutokset opiskeluaikana