Oppimistyylit

Sisällysluettelo

Oppimistyylit -artikkelien tiivistelmät.

Tyylit ja strategiat

Tiivistelmä tulossa!

Oppimisen erilaisuus: aikuiset ja oppimistyylit

Tiivistelmä tulossa! Lue lisää verkkoluennosta "Oppimisen erilaisuus: aikuiset ja oppimistyylit".

Yksilöllinen oppimistyyli ja -mieltymykset

Yhä runsaammat oppimisen, työn ja kulttuurin sisällöt verkossa ovat kiintoisa resurssi, mutta uuvuttavat helposti, ellei osaa mitoittaa toimintaansa. Tieto omista tyyleistä auttaa oppijaa valitsemaan itselleen sopivia tiedonhankintamenetelmiä ja opiskeluvaihtoehtoja. Sisällöntuottaja voi omalta osaltaan tarjota lukijalle vaihtoehtoisia tapoja sisältöjen käyttämiseksi. Pedagogisten etujen lisäksi menettely auttaa vastaamaan erilaisista käyttölaitteista, käyttötilanteista tai käyttäjän toimintakyvystä johtuviin tarpeisiin. Lue lisää artikkelista "Yksilöllinen oppimistyyli ja -mieltymykset".

Muita artikkeleita aiheesta: