Näkövammaiset käyttäjät

Sisällysluettelo

Näkövammaiseen käyttäjään liittyvät tiivistelmät.

Esteettömät verkkosivut

Esteettömyys käsitteenä tai tilana ei ole pysyvä vaan muuttuu yhteiskunnallisen tilanteen myötä. Yleensä esteettömyys on liitetty vammaisen tai toimintarajoitteisen henkilön osallistumismahdollisuuksiin, joten esteettömyyden merkitykseen vaikuttavat esimerkiksi käsitykset vammaisuudesta ja yksilön oikeuksista. Käytännössä esteet voidaan jakaa fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin. Globalisaation ja teknologian kehityksen vaikutus ulottuu voimakkaana kaikille yhteiskunnan osa-alueille ja esteettömyyttä määritetään jatkuvasti uudelleen yhteisöjen ja yksilön tasoilla. Tietoyhteiskuntakehityksessä on sisällöntuotanto noussut jäävuorenhuipuksi tasavertaisen osallistumisen toteuttamisessa. Ihmisten ja toimintatilanteiden moninaisuuden huomioimiseen näyttäisivät universaalit suunnittelumenetelmät olevan yksi mahdollisuus. Menetelmien tueksi tarvitaan monipuolista osaamista ja perusarvojen selvittämistä. Lue lisää artikkelista "Esteettömät verkkosivut".

Näkövammaisille esteettömät verkkosivut

Tiivistelmä tulossa! Lue lisää artikkelista "Näkövammaiselle esteettömät verkkosivut".

Ohjeita sivujen tekijöille

Tiivistelmä tulossa! Lue lisää artikkelista "Ohjeita sivujen tekijöille".

Muita artikkeleita aiheesta: