Verkkoon kirjoittaminen

Sisällysluettelo

Verkkoon kirjoittaminen -artikkelien tiivistelmät:

Kirjoittaminen on vaikuttamista lukijan ehdoilla

Verkon tuomina mahdollisuuksina pidetään vuorovaikutteisuutta, tilaa erilaisille oppijoille ja tukea itseohjautuvuudelle. Verkko ei sinällään kuitenkaan tuo mitään niistä vaan kaikki on rakennettava kielen ja sisällöntuotannon keinoin. Kannattaakin miettiä, mikä toimii verkossa paremmin kuin muilla menetelmillä. Keskeistä on palvella lukijaa, rakentaa hyvää dialogista tekstiä ja opetella tuntemaan verkon mahdollisuudet ja vaarat. Viestinnän ja kirjoittamisen perusasiat pysyvät tärkeinä verkossakin. Ydinkysymykset ovat: mitä, kenelle, miksi ja millaista sisältöä rakennetaan. Kannattaa tehdä suunnitelma ja tavoitteet tietoisiksi - mitkä ovat ydinsisällöt, miten haluat lukijaan vaikuttaa, miten autat lukijaa pohtimaan ja oppimaan. Lue lisää artikkelista "Kirjoittaminen on vaikuttamista lukijan ehdoilla".

Verkkoon kirjoittaminen

Minna-Riitta Luukka käsittelee luennossaan erilaisten verkkotekstien kirjoittajalle keskeisiä taitoja ja menetelmiä. Kieli on ratkaisevan tärkeä myös verkkoympäristössä toimittaessa. Uudet mahdollisuudet hyödynnetään pitkälti perinteisiä kirjoittamisen taitoja soveltamalla. Verkko on paikka, jossa kohdataan ja viestitään ihminen ihmiselle. Teksti on dialogin kirjoitettu muoto, myös silloin, kun puhutaan oppimateriaaliteksteistä, niin hyvän tekstin synnyttäminen alkaa kyvystä keskustella, alkaa kyvystä selittää toiselle ihmiselle asioita ikään kuin hän olisi tässä läsnä. Edelleenkin yksi hyvä keino oppia kirjoittamaan on lukeminen: Opiskelkaa lukemaan muiden verkkotekstejä ja muitakin tekstejä myös sillä silmällä, että mitä tekstuaalisia, tekstiratkaisuja, juoniratkaisuja ja tiivistys-, havainnollistusratkaisuja muut kirjoittajat käyttävät, mitä voitte niistä oppia. Keskeinen viesti on, että jokainen voi oppia kirjoittamista. Lue lisää verkkoluennosta "Verkkoon kirjoittaminen".

Digitaalinen kuva ja ääni tietoverkossa

Kuvallinen ilmaisu voi välittää tietoa ja elämyksiä, joita monissa asiayhteyksissä on vaikea tai mahdoton esittää muuten. Kuvallinen viestintä on kuitenkin tulkinnallista ja toimii parhaiten samakaltaisen kulttuuritaustan jakavien ihmisten kesken. Kuvan saavutettavuuden takaamiseksi sisällöntuottajan on tunnettava kohderyhmänsä. Hänen on hyvä hallita viestinnän ja estetiikan lisäksi vaihtoehtojen ja tekstivastineiden tuottaminen kuville. Lue lisää artikkelista "Digitaalinen kuva ja ääni tietoverkossa".

Kommentin otsikko - 28.11.2003 13:31

Aivan hirveää suomen kieltä tuo kurrsimateriaalin puuromainen teksti! Toivon, että tekijät tarkastelisivat kriittisesti materiaalia VERKKOTEKSTINÄ Syytä kyllä on... huh huh. Nyt enemmän suoraan litteroitua epäjohdonmukaista puhetta.

- Etunimi Sukunimi (nobody@company.invalid) -

Re: Kommentin otsikko - 16.1.2004 13:30

Palautteessa eri kirjoittajien hyvinkin erilaiset tekstit saavat yhden, yleistävän arvion. Aineistossa on mukana kaksi verkkoluentoa, joita oletan kommenttien tarkoittavan. Luennot on litteroitu, että sisältöön voisi tutustua myös muuten, kuin äänitallennetta kuuntelemalla. Kommentit ovat aina tervetulleita ja auttavat kehittämistyötämme paremmin jos palautteenantaja voi hiukan tarkemmin täsmentää, mitä arvioi.

- Hannu Puupponen (hannu.puupponen@avoin.jyu.fi) -

Muita artikkeleita aiheesta: