Johdanto verkkoon kirjoittajalle

Sisällysluettelo

Läheisenkin ihmisen oikein ymmärtäminen on joskus vaikeaa. Vielä haasteellisempaa on rakentaa yhteisymmärrystä tietoverkossa ennestään tuntemattomien ihmisten tai verkkoyleisön kanssa. Viestinnän peruskysymysten lisäksi on silloin hyvä tuntea verkkomedian vahvuudet ja ongelmat. Tietoverkkoon kirjoittaja tuottaa yleensä hypertekstiä ja ottaa kantaa myös äänen ja kuvan käyttämiseen sekä tarvitsee tietoa verkkodokumenttien toteuttamisen perustekniikoista. Tarjolla on mahdollisuus rakentaa sisältöjä, jotka mukautuvat yksilöllisten tarpeiden ja käyttötilanteiden vaatimuksiin. Pohjimmiltaan viestinnälliset, pedagogiset ja tekniset valinnat kertovat kirjoittajan ja hänen yhteisönsä arvoista.

Viisi ohjetta "TopFive"

Muita artikkeleita aiheesta: