Ikääntyminen

Sisällysluettelo

Ikääntymiseen liittyvien artikkelien tiivistelmät.

Esteettömät verkkosivut

Esteettömyys käsitteenä tai tilana ei ole pysyvä vaan muuttuu yhteiskunnallisen tilanteen myötä. Yleensä esteettömyys on liitetty vammaisen tai toimintarajoitteisen henkilön osallistumismahdollisuuksiin, joten esteettömyyden merkitykseen vaikuttavat esimerkiksi käsitykset vammaisuudesta ja yksilön oikeuksista. Käytännössä esteet voidaan jakaa fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin. Globalisaation ja teknologian kehityksen vaikutus ulottuu voimakkaana kaikille yhteiskunnan osa-alueille ja esteettömyyttä määritetään jatkuvasti uudelleen yhteisöjen ja yksilön tasoilla. Tietoyhteiskuntakehityksessä on sisällöntuotanto noussut jäävuorenhuipuksi tasavertaisen osallistumisen toteuttamisessa. Ihmisten ja toimintatilanteiden moninaisuuden huomioimiseen näyttäisivät universaalit suunnittelumenetelmät olevan yksi mahdollisuus. Menetelmien tueksi tarvitaan monipuolista osaamista ja perusarvojen selvittämistä. Lue lisää artikkelista "Esteettömät verkkosivut".

Otatko ikääntyneet huomioon?

65 vuotta on virallinen vanhuuseläkeikä ja sitä usein käytetään rajapyykkinä, jolloin aletaan puhua ikääntyneistä. Yli 15 prosenttia Suomen väestöstä on tällä hetkellä yli 65-vuotiaita. Se tarkoittaa lähemmäs miljoonaa ihmistä. Näin määriteltynä ikääntyneisiin mahtuu monenikäisiä ja he ovat monenkuntoisia ja -taustaisia. On kuitenkin joitakin perusasioita, joita on hyvä ottaa huomioon, kun suunnittelee sivuja, jotka palvelevat hyvin myös ikääntyneiltä. Joittenkin rajoitusten huomioon ottaminen voi helpottaa kenen tahansa käyntiä internetissä.

Ikääntyvän ihmisen informaation vastaanottokyky supistuu. Ikääntyneillä on erilaisia resursseja, jotka liittyvät esimerkiksi elämäntilanteeseen, fyysiseen kuntoon, aiempiin kokemuksiin ja teknisiin varusteisiin. On syytä ottaa huomioon aistitoimintojen ja motoriikan heikkeneminen ja kognitiivisten toimintojen hidastuminen. Lue lisää artikkelista "Otatko ikääntyneet huomioon?".

Muita artikkeleita aiheesta: