Design for All

Sisällysluettelo

Design for All -artikkelien tiivistelmät.

Digitaalinen tasapaino

Tiivistelmä tulossa!

Tosi maailma käytettäväksi ja saavutettavaksi

Design for All on suunnitteluperiaate, jonka suuri tavoite on kehittää kaikille yhteistä yhteiskuntaa. Käytännön menetelmä on tuotteiden palvelujen ja ympäristöjen suunnittelu niin, että ihmisten erilaiset toiveet ja tarpeet otetaan huomioon. Ratkaisujen tulee soveltua myös niille kansalaisille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita ja täyttää esteettiset toivomukset. Talouden ja teknologian uudet vaatimukset ja mahdollisuudet sekä ikäihmisten suhteellisen osuuden kasvaminen ovat voimistaneet tarvetta inhimillisen monimuotoisuuden huomioivaan suunnittelun. EUn keskeinen ohjelma Design for All -toiminnan toteuttamiseksi on eEurope, jonka mukaisesti jäsenvaltiot ovat perustaneet omat DfA-osaamiskeskuksensa, Suomen verkostomuotoista osaamiskeskusta koordinoi STAKES. Lue lisää artikkelista "Tosi maailma käytettäväksi ja saavutettavaksi".

Muita artikkeleita aiheesta: