Tekstinkäsittely

Tämä luku on tarkoitettu kaikille kirjoittamiseen liittyvien teknisten ongelmien kanssa painiville. Tekstinkäsittelyohjelmat on tarkoitettu helpottamaan asiakirjan kirjoittamista, mutta monille ohjelmat tuntuvat aiheuttavan enemmän päänvaivaa kuin itse asiakirjan sisältö. Seuraavat luvut on tarkoitettu helpottamaan erityisesti ihmisiä, joiden mielestä asiakirjan ulkoasun tai osien muokkaaminen on hankalaa ja aikaa vievää.

Asiakirjain myöhemmässä vaiheessa tehtävät korjaukset ja muutokset vievät usein aikaa ja energiaa varsinaiselta kirjoitustyöltä. Tämän oppaan tarkoituksena on mahdollistaa kirjoittajan luovuuden ja energian suuntaaminen kirjoitettavan asian sisältöön eikä työvälineen ongelmiin tai asiakirjan ulkoasun muokkaamiseen! Seuraavissa luvuissa käydään läpi erilaisia asioita ja työkaluja, joiden avulla voidaan helpottaa sekä itse kirjoittamista että asiakirjan tehtäviä muutoksia.

Seuraavien lukujen esimerkkien pitäisi olla kohtuullisen yleistettävissä kaikkiin tekstinkättelyohjelmiin, vaikka ne on toteutettu Microsoft Wordilla. Luvut on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman yleisesti. Esimerkkien valikkokomennot eivät varmasti toimi kaikissa ohjelmissa, mutta toimenpiteet löytyvät varmasti useimmista tekstinkäsittelyohjelmista.

Seuraavissa luvuissa käsitellään ensin kirjoittamista teknisestä näkökulmasta. Tämän jälkeen käsitellään asiakirjan rakenteen merkitystä, tyylejä ja asiakirjamallia. Asiakirjamallin yhteydestä löytyvät erilaiset mahdollisuudet asiakirjan ominaisuuksien muokkaamiseen. Myöhemmissä luvuissa käsitellään erilaisia hyödyllisiä ominaisuuksia ja työkaluja, joiden avulla voi helpottaa asiakirjan kirjoittamista.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/tekstinkasittely/index0.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
© Petri Heinonen (peheinon@mit.jyu.fi)< http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
2003-09-23 15:27:30
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto