Pakkausohjelmat, tiedon tiivistäjät

Monesti nykyisillä ohjelmistoilla tehdyt työt ovat tiedostokooltaan hyvin suuria. Myös yleinen ongelma on levykkeen pieni tallennuskapasiteetti, jolloin voi tulla tarvetta jakaa suuri tiedosto useammalle levykkeelle. Myös sähköpostin liitetiedostojen lähettäminen on aikaa vievää hitailla linjoilla, jolloin liitetiedostojen pakkaaminen tiiviimpään muotoon auttaa. Näihin ongelmiin on kehitetty ratkaisuksi tiedostojen pakkausohjelmat. Niillä voidaan tiivistää tiedostoja, jakaa suurempia tiedostoja usealle levykkeelle ja yhdistää useita tiedostoja yhteen pakettiin.

Alunperin paketointi tai purkuohjelmistot olivat dossin kautta käytettäviä merkkipohjaisia ohjelmia. Monesti näiden ohjelmien käyttäminen oli hivenen ongelmallista, koska halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi piti osata käyttää oikeita määreitä komentorivillä ja purkaminen ei aina onnistunut oikeaan hakemistoon.

Kehitys on kuitenkin mennyt eteenpäin. Windowsin myötä markkinoille on tullut ikkunoituja sovelluksia, joita on helppoa käyttää hiirellä tai näppäimistöllä. Pelkällä visuaalisuudella on aikaan saatu paljon helpompikäyttöisiä ohjelmia, joilla pakkaaminen ja purkaminen tapahtuu kädenkäänteessä.

Huom! Esimerkiksi useat kuva- ,elokuva- tai musiikkitiedostot on jo valmiiksi pakattuja, jolloin uudelleen pakkaaminen toisella ohjelmalla ei enää tiivistä tiedostoa. Saattaa jopa käydä, että tällöin pakattu tiedosto on alkuperäistä suurempi. Tällaisia valmiiksi pakattuja ovat esimerkiksi .gif, .jpg, .mp3 ja .mpg päätteiset tiedostot.

PowerArchiver

Agoran mikroluokissa on pakkausohjelmana käytössä PowerArchiver ohjelma, joka on ns. FreeWare-ohjelma, eli ilmaisohjelma. Periaatteessa nykyiset pakkausohjelmat muistuttavat toimintaperiaatteiltaan ja ulkoasultaan hyvin paljon toisiaan, joten kun opettelee käyttämään yhtä niin luultavasti pienellä soveltamisella oppii käyttämään myös toista. Seuraavaksi vähän ohjeistusta PowerArchiverin käyttöön.

Graphic1

Uuden paketin luominen

Graphic2

Uuden Zip-paketin luomisessa on perusperiaatteena, että luodaan ensin tyhjä paketti, johon sitten lisätään haluttuja tiedostoja.

 1. Aloitetaan valitsemalla PowerArchiverin työkalupalkista: New.

 2. Tällöin avautuu näkyville uusi dialogi, jossa valitaan hakemisto, jonne uusi paketti luodaan. Kohtaan File nameannetaan paketille nimi, jollaisena sitä halutaan kutsua. Oheisessa esimerkissä valittiin ensin yläreunan Save in -alasvetovalikosta hakemistopolku u:\kirjat\prope2001, jonka jälkeen annettiin nimi kirjapaketti.zip.

 3. Paketin luominen tapahtuu painamalla New-painiketta.

  Graphic3
 4. Seuraavana näytölle avautuu uusi dialogi, jossa määritetään listasta tiedostot, jotka pakettiin halutaan lisätä. Ikkunassa voidaan myös määritellä paketoimisessa käytettävä pakkausteho, sekä mahdolliset salasanat sekä filterit. Näistä edistyneemmistä ominaisuuksista ei tässä tapauksessa tarvitse välittää. Dialogin oikeassa alakulmassa olevilla valinta rasteilla voidaan haluttaessa sisällyttää suhteellinen tai absoluuttinen polku myös pakettiin. Kannattaa olla tarkkana edellä mainittujen kanssa, koska niillä saa väärin valittuina aika mielenkiintoisia ilmiöitä aikaan koneessa, jonne paketti joskus puretaan.

 5. Tiedostojen valinnan jälkeen painetaan Add-painiketta ja tiedostot lisätään pakettiin.

  Graphic4
 6. Näkyviin tulee taas PowerArchiven perusnäkymä, jossa näkyy lisätty tiedosto(t).

Graphic5

Paketin sisältämien tiedostojen asetukset näkyvät tiedostonimen perässä samalla rivillä. Siellä näkyy tiedoston luontipäivämäärä sekä alkuperäinen koko tavuissa. Seuraavana on pakkaustehokkuus eli prosentteina ilmoitettuna viimeisenä on tiedoston koko paketoituna. Paketoinnin tehokkuus riippuu hyvin pitkälle paketoidun tiedoston tyypistä ja siitä onko tiedostotyypissä jo käytetty oletuksena pakkausta. Esimerkiksi jotkin kuvatiedostot kuten .gif ja .jpg tiedostot ovat on valmiiksi pakattuja ja eivät sen takia enää uudelleen paketoitaessa pakkaudu tiiviimpään. Hyvin tiiviiseen paketoituvia tiedostotyyppejä ovat esimerkiksi jotkin tekstitiedostot sekä pakkaamattomat kuvatiedostot.

Tiedoston lisääminen jo olemassa olevaan pakettiin.

Graphic6

Jo olemassa olevaan pakettiin voidaan lisätä tiedosto tai useampia tiedostoja jälkeenpäin. Periaatteena tällaisessa operaatiossa on, että avataan olemassa oleva paketti jollakin paketointiohjelmalla ja suoritetaan sitten ohjelmasta löytyvällä -operaatiolla uudet tiedostot pakettiin.

Add-operaatio avaa Add-dialogin, jonka käyttö on esitelty edellisessä kappaleessa.

Paketin purkaminen.

Paketin purkaminen tapahtuu Extract-toiminnolla, jolla voidaan paketista purkaa yksi, useampi tai kaikki tiedostot. Harjoitellaan asiaa esimerkin kautta.

Puretaan edellä luodun ja pakatun kirjapaketti.zip:in sisältämät tiedostot C:\mytemp-hakemistoon.

  1. Avataan ensin kirjapaketti.zip PowerArchiveriin valikosta File->Open Archive. Paketin sisältämät tiedostot tulevat näkyville PowerArchiverin ikkunaan.

  2. Seuraavana valitaan tiedostot, jotka halutaan purkaa. Jos halutaan purkaa kaikki, niin mitään ei tarvitse erikseen valita.

   Graphic7
  3. Purkaminen aloitetaan Painamalla -painiketta, jolloin avautuu -keskusteluikkuna. Ikkunan tärkeimmät elementit ovat jossa voidaan määrittää hakemistopolku, jonne tiedostot puretaan. Hakemistopolku voidaan toki myös hakea ikkunan keskiosassa olevalla hakemistopuulla. Lisäksi ikkunassa voidaan luoda uusi hakemisto -painikkeella. Sekä vaikuttaa millä tavalla käsitellään jo olemassa olevat saman nimiset tiedostot kohdehakemistossa, oletuksena kuten oheisessa kuvassa on ylikirjoittaminen.

   Graphic8
  4. Paketin purkaminen tapahtuu Painamalla Extract-painiketta, jonka jälkeen riippuen paketin koosta ja tiedosto määrästä, näytöllä näkyy palkki joka kertoo prosenteissa purkamisoperaation etenemisestä. Kun operaatio on suoritettu loppuun pitäisi kohdehakemistossa olla puretut tiedostot näkyvillä.

PowerArchiverin käyttö Explorerin kautta

PowerArchiveria on mahdollista käyttää suoraan Windows Explorerin kautta, avaamatta varsinaisesti ollenkaan PowerArchiveria.

Graphic9

Paketin luominen tapahtuu valitsemalla haluttu(t) tiedosto(t) tai hakemisto(t) Windows Explorerin tiedostolistasta ja painamalla niiden päällä hiiren oikeaa painiketta, jolloin avautuu Pop-up-valikko, josta löytyvät PowerArchiverin pikapaketointi komennot: Compress to ZIP + Options… ja Compress to ”Kirjapohja.zp”. Näissä kahdessa valinnassa on se ero, että ensimmäinen avaa PowerArchiverin Add-dialogin, jossa pääsee tekemään muutoksia kohdepaketin nimeen, hakemistopolkuun sekä paketointiasetuksiin. Jälkimmäinen puolestaan tekee valikossa näkyvän nimisen .zip-paketin oletusasetusten mukaisesti siihen samaiseen hakemistoon, jossa lähdetiedostot sijaitsevat.

Pakettitiedoston purkaminen tapahtuu suurin piirtein samalla tavoin kuin purkaminen. Valitaan siis ensin paketti tiedosto ja painetaan hiiren oikeaa painiketta paketti tiedoston nimen päällä, jolloin avautuu pop-up-valikko purkamistoiminnoilla höystettynä.

Graphic10

Compress to ZIP + Options… avaa PowerArchiverin -dialogin, jonka kautta päästään muuttamaan purkamisessa käytettäviä asetuksia. purkaa paketin automaattisesti samaiseen hakemistoon oletusasetuksin. purkaa paketin sisällön valinassa näkyvään hakemistopolkuun. luo paketista itsestään purkautuvan .exe-tiedoston, joka on mahdollista purkaa myös koneessa, jossa ei ole asennettuna mitään paketointiohjelmaa. toiminnolla on mahdollista jakaa suurempi paketti levykesarjaksi. käynnistää oletussähköpostiohjelman ja uuden viestin lähetystoiminnon, jossa kyseinen paketti on liitetiedostona.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/pakkausohjelmat/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-10-27 09:46:09
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto