Materiaalin jäsentäminen

Esitykseen tuotu dokumentti ei ole vielä sellaisenaan esityskelpoinen. Tuotu materiaali voi sijaita kokonaan yhdellä dialla tai sen rakenne voi olla hyvin sekava. Tällöin materiaalia joudutaan jäsentelemään ja mahdollisesti myös korjailemaan. Ensimmäiseksi kannattaa poistaa dioilta kaikki tuodun dokumentin mukana tulleet muotoilut. Muotoilujen poistaminen onnistuu valitsemalla vasemmanpuoleisessa ikkunassa (tai jäsennystilassa) kaikki tekstit aktiivisiksi näppäinyhdistelmällä CTRL-A. Tämän jälkeen ylimääräisten muotoilujen poistaminen onnistuu näppäinyhdistelmällä CTRL-vlilynti.

Graphic2

Seuraavaksi tuotu materiaali kannattaa jakaa sopiviin osakokonaisuuksiin. Osakokonaisuuksiin jakaminen onnistuu kätevästi -painikepalkin avulla, joka yleensä löytyy esitysgrafiikkaohjelman vasemmasta laidasta. Materiaalin jäsentäminen tapahtuu painikepalkissa olevien nuolipainikkeiden avulla. Painettaessa oikealle osoittavaa nuolta lasketaan (engl. ) sen tekstikappaleen tasoa, jossa kursori sijaitsee. Vastaavasti painettaessa vasemmalle osoittavaa nuolta nostetaan (engl. ) tekstikappaleen tasoa, jossa kursori sijaitsee. Materiaalin jäsentäminen onnistuu helposti myös pelkän näppäimistön avulla. Näppäimistöltä tekstikappaleen tason laskeminen onnistuu tabulaattori eli -näppäimellä ja tekstikappaleen tason nostaminen onnistuu -näppäinyhdistelmällä.

Materiaalin jakamisessa kannattaa käyttää ohjeena seuraavaa periaatetta:

Lisäksi voidaan tarvittaessa vaihtaa diojen järjestystä jo tässä vaiheessa. Outlining (suom. Jäsennys) -painikepalkista löytyy plusmerkki (+) ja miinusmerkki (-), joiden avulla dian sisältö saadaan näkyviin tai pois näkyvistä vasemman puoleisesta ikkunasta. Jos kaikkien diojen sisältö piilotetaan (engl. Collapse All), niin diojen järjestystä voidaan muuttaa raahaamalla dioja toiseen kohtaan hiiren avulla. Toinen mahdollisuus diojen järjestämiseen on käyttää siihen erillistä järjestysnäkymää, joka saadaan päälle valikkokomennolla View | Slide Sorter.

Materiaalin jäsentämisen yhteydessä on myös helppo lisätä esitykseen tekstimateriaali, joka jäi puuttumaan materiaalin tuomisen yhteydessä. Tämä onkin oikeastaan esityksen tekemisen aikaa vievimpiä vaiheita. Jos esityksen pohjaksi ei ole erillistä materiaalia, niin diat kannattaa kirjoittaa ja jäsennellä suoraan jäsennystilassa.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/esitysgrafiikka/index3.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
© Petri Heinonen (peheinon@mit.jyu.fi)< http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
2003-09-23 15:27:24
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto