Tyylien vaikutusalue

Tyylitiedostoa määriteltäessä on tiedettävä myös hieman XHTML-elementtien vaikutusalueesta, koska tyylien kaikkia ominaisuuksia ei voi antaa kaikille elementeille. XHTML-elementtien vaikutusalue käydään tarkemmin läpi XHTML-elementtien yhteydessä, joten seuraavassa asiaa tarkastellaan hyvin lyhyesti.

Lohkotason (engl. block-level) tai kappaletason -elementiksi kutsutaan elementtiä, joka voi muodostaa itsenäisen lohkon tai kappaleen. Lohkotason elementit voivat sijaita XHTML-dokumentissa itsenäisinä, joten niiden ei tarvitse olla toisten lohkotason elementtien sisällä. Luonnollisesti kaikki lohkotason elementit sijaitsevat body-elementin sisällä. Tyypillinen esimerkki lohkotason elementistä on p-elementti, joka muodostaa oman tekstikappaleen.

Tekstitason (engl. inline-level) -elementiksi kutsutaan elementtiä, joka voi sijaita ainoastaan lohkotason elementin sisällä. Tässä dokumentissa käytettävä nimitys tekstitason-elementti ei ole suora suomennos vastaavasta englanninkielisestä termistä. Tekstitason elementti havainnollistaa kirjoittajan mielestä hyvin elementin riippuvuutta kappaletason eli lohkotason elementistä. Tyypillinen esimerkki tekstitason elementistä on strong-elementti, jonka täytyy sijaita jonkin lohkotason elementin sisällä XHTML-dokumentissa.

Korvattaviksi (engl. replaced)-elementiksi kutsutaan elementtiä, jolla merkitään XHTML-dokumenttiin esimerkiksi kuvan paikka. Tyypillinen esimerkki korvattavaksi tarkoitetusta elementistä on img-elementti, jonka paikalla selain näyttää elementin src-attribuutissa määritellyn kuvan. Yleensä korvattavien elementtien pitää sijaita lohkotason elementin sisällä.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/css/index4.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-09-23 16:21:09
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto