Tyylien liittäminen XHTML-dokumenttiin

Tyylien liittäminen XHTML-dokumenttiin onnistuu kolmella eri tavalla. Tässä dokumentissa käsitellään kuitenkin vain kaikista kätevintä ja järkevintä tapaa eli ulkoisia tyylitiedostoja.

Ylivoimaisesti käyttökelpoisimmassa tyylilomakkeen käyttötavassa dokumenttiin määritellään ulkoinen tyylitiedosto. Ulkoiseen tyylitiedostoon kootaan kaikki dokumenttia koskevat tyylin määritykset. Yksi ulkoinen tyylitiedosto voi toimia useammankin XHTML-dokumentin tyylien pohjana. Tyylitiedostoa muutettaessa muuttuu kaikkien niiden XHTML-dokumenttien ulkoasu, jotka käytävät tiedostossa olevia tyylejä. Yhtä tiedostoa muuttamalla voidaan siis muuttaa kokonaisten sivustojen ulkonäköä.

Tyylitiedosto ja dokumentti täytyy yhdistää toisiinsa jollakin tavoin. Tyylitiedosto linkitetään link-elementillä jokaiseen XHTML-dokumenttiin, jossa tyylitiedostoa halutaan käyttää. link-elementin attribuuttien arvoilla selaimelle kerrotaan tyylitiedosto, jota XHTML-dokumenttissa halutaan käyttää. link-elementti sijoitetaan XHTML-dokumentissa head-elementin sisään.

<link href="tyylit.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

Attribuuteista ja niiden arvoista kerrotaan enemmän XHTML-elementtien yhteydessä.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi">
<head>
<link href="tyylit.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<title>Dokumentin otsikko</title>
</head>
<body>
<h1>Ensimmäisen tason otsikko</h1>
<p>Tavallinen tekstikappale, joka kirjoitetaan
<strong>p</strong>-
elementin sisään. Kappaleessa olevat korostukset on
toteutettu
<strong>strong</strong>-elementillä.</p>
<p>Tavallinen tekstikappale, joka kirjoitetaan
<strong>p</strong>-
elementin sisään. Kappaleessa olevat korostukset on
toteutettu
<strong>strong</strong>-elementillä.</p>
<p>Tavallinen tekstikappale, joka kirjoitetaan
<strong>p</strong>-
elementin sisään. Kappaleessa olevat korostukset on
toteutettu
<strong>strong</strong>-elementillä.</p>
</body>
</html>

Seuraavassa on esimerkki ulkoisen tyylitiedoston tyylit.css sisällöstä. Tyylitiedosto sisältää body-tyylin ja p-tyylin määrittelyt. Tyylien avulla body-elementissä määritellään tekstin väriksi musta ja taustaväriksi valkea sekä tekstin tasaus keskitetyksi. p-elementin tekstin väri määritellään keltaiseksi ja taustaväri harmaaksi sekä tekstin tasaus keskitetyksi.

body {
  color: black;
  background-color: white;
  text-align: center;
}
p {
  color: yellow;
  background-color: gray;
  text-align: center;
}

Seuraavassa kuvassa käytetään edellisen esimerkin mukaisia tyylimäärityksiä XHTML-dokumentissa.

Kuva 4: Esimerkki ulkoisella tyylitiedostolla määriteltävästä XHTML-dokumentista.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/css/index3.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-09-23 16:21:09
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto