Tyylien määrittäminen

Tyylimääritykset voidaan liittää XHTML-dokumenttiin kolmella eri tavalla, mutta tyylien ominaisuuksien määrittäminen tapahtuu tavasta riippumatta täsmälleen samalla tavoin. Tyylien määrittämisen perusidea on muuttaa olemassaolevien XHTML-elementtien ominaisuuksia. Tyyli on nimetty XHTML-dokumentissa esiintyvien XHTML-elementtien mukaisesti ja tyyliin tehtävät muutokset vaikuttavat kyseisen XHTML-elementin sisällön (esimerkiksi tekstin) ulkoasuun. Normaalisti XHTML-elementit näytetään selaimen oletusmääritysten mukaisesti. Antamalla tyyleille ominaisuuksia voidaan selaimen oletusmääritykset kumota ja näyttää dokumentti tyylien määrämällä tavalla. Esimerkiksi tyyliin h1 tehtävät muutokset vaikuttavat kaikkiin dokumentin h1-elementteihin eli dokumentin korkeimman otsikkotason-elementtiin.

Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan tyylin ominaisuuksien asettamista kolmelle tyylille. h1-, p- ja strong-tyylillä on olemassa oletusmuotoilut, joita muutetaan seuraavan esimerkin määrittelyillä. Elementin ominaisuudet, joita tyylimäärittelyssä ei muuteta, säilyvät ennallaan. Esimerkissä olevat h1-tyylin määrittelyt muuttavat h1-elementin sisällä olevan tekstin keltaiseksi harmaalla pohjalla sekä tekstin keskitetyksi, mutta esimerkiksi tekstin kokoa ei muuteta. p-tyylin määrittelyt muuttavat p-elementin sisällä olevan tekstin vihreäksi valkealla pohjalla sekä tekstin tasauksen molempiin reunoihin. strong-elementin sisällä oleva teksti muutetaan ainoastaan lihavoiduksi.

h1 {
color: yellow;
background-color: gray;
text-align: center;
}
p {
color: green;
background-color: white;
text-align: justify;
}
strong {
font-weight: bold;
}

Tyylin määrittely alkaa tyylin nimellä eli sen XHTML-elementin nimellä, johon tyylimäärittelyt vaikuttavat. Edellisessä esimerkissä tyylin nimeksi on annettu h1, p ja strong. Välittömästi tyylin nimen jälkeen tulee osa, jossa kerrotaan tyylin ominaisuudet. Kaikki tyylin ominaisuudet kerätään lohkoon kaarisulkeiden ({ ja }) väliin. Tyylin ominaisuuden nimi ja siihen liittyvä arvo täytyy antaa kaksoispisteellä ( :) toisistaan erotettuna muodossa ominaisuus: arvo;. Puolipisteellä (;) erotetaan saman lohkon sisällä olevat ominaisuuksien määrittelyt toisistaan. Ominaisuuden määrittelyjä voidaan sijoittaa useampia samalle riville. Puolipisteen lisääminen on erityisen tärkeää, jos samassa lohkossa määritellään useampia ominaisuuksia. h1-tyylin ominaisuuksien nimet ovat edellisessä esimerkissä color, background-color ja text-align ja ominaisuuksille asetettavat arvot ovat yellow, gray ja center.

Seuraavassa kuvassa on käytetty edellisen esimerkin tyylinmäärittelyjä XHTML-dokumentissa.

Kuva 3: Tyylin määrittelyjen vaikutukset XHTML-dokumenttiin.

Seuraavassa esimerkissä on nähtävillä edellisessä esimerkkikuvassa olleen (Kuva 3) XHTML-dokumentin sisältö. Seuraavien lukujen CSS-esimerkeissä tullaan käyttämään pohjana seuraavaa XHTML-dokumenttia, jollei toisin mainita.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi">
<head>
<link rel="StyleSheet" href="tyyliton.css" type="text/css" />
<title>CSS-esimerkeissä tarvittava
tiedosto</title>
</head>
<body>
<h1>Ensimmäisen tason otsikko</h1>
<p>
Tavallinen tekstikappale, joka kirjoitetaan
<strong>p</strong>-elementin sisään.
Kappaleessa olevat korostukset on toteutettu
<strong>strong</strong>-elementillä.
</p>
<p>
Tavallinen tekstikappale, joka kirjoitetaan
<strong>p</strong>-elementin sisään.
Kappaleessa olevat korostukset on toteutettu
<strong>strong</strong>-elementillä.
</p>
<p>
Tavallinen tekstikappale, joka kirjoitetaan
<strong>p</strong>-elementin sisään.
Kappaleessa olevat korostukset on toteutettu
<strong>strong</strong>-elementillä.
</p>
</body>
</html>

Käytettävissä olevat ominaisuudet on määritelty CSS1- ja CSS2-suosituksissa sekä tulevassa CSS3-suosituksessa. Ominaisuuksiin kelpaavat arvot on myös rajattu näissä suosituksissa. Eri ominaisuuksista kerrotaan tarkemmin myöhemmissä luvuissa.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/css/index2.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-09-23 16:21:09
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto