Äänikortit

Ilman äänikorttia tietokoneen ainut mahdollisuus ääntelyyn on kotelosta löytyvä onneton piipperi. Äänikortti on usein jo valmiiksi integroituna emolevylle mutta se voidaan myös lisätä ISA- tai PCI-väylään. Yleisimmät äänikortit ovat SoundBlaster-yhteensopivia. SoundBlaster on Creativen valmistaman äänikortti, joka on PC-koneissa de facto -standardin asemassa.

Äänikortin liitännät:

 1. Linja sisään (line in)

 2. Linja ulos (line out)

 3. Mikrofoni (mic in)

 4. Kaiuttimet (speaker out)

 5. MIDI/peliohjain (midi/joystick)

Äänikorteilla on kaksi päätapaa äänen muodostamiseen:

 1. Taajuusmodulointi (Frequency Modulation) eli FM-synteesi (FM synthesis)

 2. Wavetable-synteesi

FM-synteesi on vanhin tekniikka. Äänet luodaan keinotekoisesti generoimalla siniaaltoja, joita moduloidaan keskenään. Aaltojen taajuutta muuntamalla saadaan aikaan erilaisia ääniä. Mitä useampi siniaalto, sitä luonnollisemmalta kuulostava ääni.

Wavetable-synteesi on huomattavasti FM-synteesiä laadukkaampi tapa tuottaa ääntä. Wavetable-korteissa äänet ovat aidoista instrumenteista digitoituja ääninäytteitä. Käytettyjen ääninäytteiden laatuun vaikuttavat seuraavat asiat:

 1. Resoluutio

 2. Näytteenottotaajuus

 3. Taajuusvaste

 4. Dynamiikka

Resoluutio tarkoittaa kuinka tarkasti yksi ääninäyte pystytään jakamaan osiin. Mitä enemmän bittejä käytössä sitä pienempi ja tarkempi asteikko saadaan käyttöön. CD-levylle tallennetun äänen resoluutio on 16 bittiä.

Näytteenottotaajuus kertoo kuinka monta resoluution määrittämää näytettä otetaan äänestä sekunnin aikana. Näytteitä on otettava kaksi kertaa suuremmalla taajuudella kuin korkeimman talletettavan äänen taajuus. CD-levylle tallennetun äänen näytteenottotaajuus on 44100 Hz. (44.1 kHz). CD-levy pystyy siis parhaimmillaan tallentamaan n. 22 kHz korkuisia ääniä.

Taajuusvaste ilmoittaa kuinka hyvin äänikortti pystyy toistamaan sillä tallennetun alkuperäisen signaalin. Optimaalisessa tapauksessa taajuusvastekäyrä on viivasuora. Tyypillisessä äänikortissa taajuusvaste kuitenkin kaartuu alimpien ja korkeimpien äänien kohdalla.

Dynamiikka ilmaisee kuinka suuri ero on heikoimman ja voimakkaimman eroteltavan signaalin ero desibeleinä. 16-bittinen äänikortti pystyy periaatteessa yli 90 db:n arvoon, 8-bittinen äänikortti vähän yli 72 db:iin. Mitä suurempi dynamiikka, sitä vähemmän taustakohinaa äänessä.

Customer: "Your sound card is defective and I want a new one."

Tech Support: "What seems to be the problem?"

Customer: "The balance is backwards. The left channel is coming out of the right speaker and the right channel is coming out the left. It's defective.

Tech Support: "You can solve the problem by moving the left speaker the right side of the machine and vice versa."

Customer: (sputter) (click)

Tech Support: (snicker)

Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
Copyright © Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Petri Heinonen (peheinon@mit.jyu.fi)<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>