Taulukkolaskennan peruselementit

Seuraavassa esitellään muutamia taulukkolaskennassa käyttäviä peruselementtejä, jotka ennen taulukkolaskentaohjelmien käyttöä on syytä hallita.

Rivi ja sarake

Rivi

Kuva 1. Rivi

Sarake

Kuva 2. Sarake

Rivillä (engl. Row) tarkoitetaan yhden solun korkuista vaakasuoraa aluetta, joka ulottuu koko taulukkolaskentalaskentataulukon läpi. Rivien numerointi alkaa laskentataulukon yläreunasta ja ensimmäisellä rivillä oleva numero on yksi (1). Rivinumerointi näkyy laskentataulukossa vasemmassa reunassa. Esimerkiksi Microsoft Excelissä rivejä on 65536 kappaletta.

Sarakkeella (engl. Column) tarkoitetaan yhden solun levyistä pystysuoraa aluetta, joka ulottuu koko laskentalaskentataulukon läpi. Sarakkeita merkitään yleensä kirjaimilla (A) tai kahden kirjaimen yhdistelmällä (AB). Sarakeindeksointi näkyy taulukkolaskentalaskentataulukon ylälaidassa. Esimerkiksi Microsoft Excelissä on sarakkeita 256 kappaletta, joista viimeisen sarakkeen sarakeindeksi on IV.

Solu ja solualue

Solu A2

Kuva 3. Solu A2

Solu (engl. Cell) muodostuu taulukkolaskentalaskentataulukon rivien ja sarakkeiden risteykseen. Yksittäiseen soluun voidaan viitata sarake- ja rivi-indeksin yhdistelmällä. Esimerkiksi viittaus tarkoittaa ensimmäisen sarakkeen ja toisen rivin risteyksessä olevaa solua.

Solualue A1:C2

Kuva 4. Solualue A1:C2

Solualue (engl. Cell Range) muodostuu useammista yksittäisistä soluista. Solualue voi olla yhtenäinen tai se voi koostua useammasta erillään olevasta solusta tai solualueesta. Kolmen ensimmäisen sarakkeen ja kahden ensimmäisen rivin muodostamaan yhtenäiseen solualueeseen voidaan viitata alueen nurkkasolujen yhdistelmällä .

Taulukko ja työkirja

Laskentataulukoiden tartuntakahvat

Kuva 5. Laskentataulukoiden tartuntakahvat

Taulukkolaskentataulukko (engl. Worksheet) muodostuu riveistä ja sarakkeista. Taulukko toimii taulukkolaskennan laskentapohjana, jonka soluissa laskenta suoritetaan. Jokainen taulukko on nimetty yksikäsitteisellä nimellä, jonka avulla lomakkeeseen voidaan tarvittaessa viitata. Laskentataulukon nimi näkyy laskentataulukon alareunassa olevassa tartuntakahvassa.

Työkirja (engl. Workbook) muodostuu yhdestä tai useammasta lomakkeesta. Työkirja on kokoelma lomakkeita sekä niihin liittyviä kaavioita ja makroja. Uudessa työkirjassa olevien lomakkeiden lukumäärä riippuu taulukkolaskentaohjelman asetuksista. Käyttäjä voi halutessaan poistaa ja luoda työkirjan lomakkeita. Taulukkolaskentaa voidaan suorittaa useammankin työkirjan tietojen avulla.

Objekti

Kaavio

Kuva 6. Kaavio

Objekteiksi (engl. Object) kutsutaan elementtejä, joita taulukkolaskentaohjelmaan voidaan liittää. Objekteilla on erilaisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi pituus ja leveys. Objektien ominaisuuksia voidaan tarvittaessa muuttaa hiiren oikean painikkeen avulla. Taulukkolaskennan objekteja ovat esimerkiksi erilaiset kaaviot, kuvat sekä muista ohjelmista tuodut elementit.

Makrot

Makrot (engl. Macros) ovat kokoelma taulukkolaskennassa tai tekstinkäsittelyssä suoritettavia toimenpiteitä, jotka on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi eli makroksi. Makrojen avulla pystytään nopeuttamaan usein toistuvia toimenpidesarjoja.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tiedonhallinta/taulukkolaskenta/index2.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-10-08 11:24:04
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto