Ongelmien ratkaiseminen työkalujen avulla

Tähän lukuun on koottu erilaisia taulukkolaskentaan liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisemiseen käytettäviä taulukkolaskentaohjelmien työkaluja.

Solualueen muistaminen: Solualueen tai solujen osoitteiden muistamista voidaan helpottaa nimettyjen solualueiden käyttämisellä. Nimettyjä solualueita käsitellään tarkemmin luvussa Solujen nimeäminen.

Laskentaan liittyviä ongelmat: Taulukkolaskentaohjelmasta löytyy hyvin monipuolisia funktioita erilaisiin laskentaongelmiin. Ennen kaavan toteuttamista kannattaa etsiä funktiota, jonka avulla voitaisiin helpottaa kaavojen tekemistä.

Suuren datamäärän järjestäminen: Taulukkolaskentaohjelmasta löytyy datan järjestämiseen oma työkalu. Järjestämistyökalua käsitellään tarkemmin luvussa Solualueen järjestäminen.

Tietojen suodattaminen datan joukosta: Taulukkolaskentaohjelmista löytyy muutamia erilaisia työkaluja datan suodattamiseen. Pikasuodatustyökalulla voidaan saadaan helposti suodatettua näkyville dataa tiettyjen ehtojen perusteella. Työkalua käsitellään tarkemmin luvussa Pikasuodatus.Toinen työkalu datan suodattamiseen on erikoissuodatus, jolla voidaan suodattaa dataa monipuolisempien ehtojen perusteella.

Datan havainnollistaminen: Datan havainnollistamiseen taulukkolaskentaohjelmista löytyy erilaisia kaavioita. Kaavioita on monenlaisia ja niistä löytyy varmasti havainnollinen esitysmuoto jokaiselle datalle. Kaavioista kerrotaan tarkemmin luvussa Kaaviot.

Toistuvien toimenpiteiden tekeminen: Makrojen avulla voidaan helpottaa erilaisten toistuvien toimintojen tekemistä sekä taulukkolaskennassa että tekstinkäsittelyssä. Makroja käsitellään tarkemmin luvussa Makrot.

Ristiintaulukointi: Taulukkolaskentaohjelmista löytyy työkaluja erilaisten ristiintaulukointien tekemiseen (Pivot-taulukoita). Työkaluilla voidaan data taulukoida ristiin eri muuttujien suhteen, joten voidaan saada havainnollisia taulukoita suurestakin datamäärästä.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tiedonhallinta/taulukkolaskenta/index1.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-10-08 11:24:04
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto