Taulukkolaskenta

Nykyisissä taulukkolaskentaohjelmissa on monia hyödyllisiä ominaisuuksia, joista jokaisen tietokoneen käyttäjän on syytä olla tietoisia. Ohjelmissa olevat toiminnot ja työkalut ovat muokkautuneet hyvin pitkälle käyttäjien tarpeiden mukaan, joten taulukkolaskentaohjelmien ominaisuuksilla on olemassa voimakkaat käytännönperustelut.

Nimensä mukaisesti taulukkolaskentaohjelmia käytetään erilaisissa numeerisen tiedon käsittelyssä ja tietojen jatkojalostuksessa. Taulukkolaskentaohjelmat antavat hyvin monipuoliset työkalut ja funktiot numeerisen datan käsittelyyn. Taulukkolaskentaohjelmat ovat nykyisin hyvin monipuolisia kokonaisuuksia, joten taulukkolaskennalla voi tehdä paljon erilaisia asioita. Taulukkolaskentaohjelmat on tarkoitettu pääasiallisesti tavallisille käyttäjille, joten niitä ei ole suunniteltu tieteelliseen laskentaan tai tilastotieteeseen, vaan niitä varten on olemassa omat ohjelmansa.

Eräs hyvin tärkeä elementti taulukkolaskentaohjelmissa on materiaalin havainnollistaminen erilaisten kaavioiden ja karttojen avulla. Kaavioiden ja karttojen tekeminen sekä muidenkin työkalujen käyttäminen on tehty käyttäjälle helpoksi erilaisten opasteiden ja eksperttien avulla. Taulukkolaskentaohjelmat ovat siis tavallisille sekä hieman vaativammallekin käyttäjälle hyvin monipuolinen ja helppokäyttöinen tapa analysoida numeerista tietoa tai tehdä jopa pieniä laskentaan pohjautuvia sovelluksia.

Seuraavissa luvuissa esitellään taulukkolaskentaa ja taulukkolaskentaohjelmien työkaluja käyttäjän ja erilaisten tehtävien näkökulmasta. Luvuissa on pyritty pääsemään irti ohjelmakohtaisista rajoitteista ja taulukkolaskentaa on pyritty tarkastelemaan käyttäjää hyödyttävästä näkökulmasta. Monisteessa olevat esimerkit on tehty Microsoftin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, mutta esimerkit pätevät pitkälle myös muihin taulukkolaskentaohjelmiin. Ohjelmien väliset erot muodostuvat lähinnä valikkorakenteen eroista sekä valikosta avautuvien ikkunoiden ulkoasujen eroista. Taulukkolaskennan periaatteet ja työkalut toimivat useammissa ohjelmassa miltei samalla tavoin.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tiedonhallinta/taulukkolaskenta/index0.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-10-08 11:24:04
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto